Xây dựng đội ngũ cộng tác viên TTBD Đại biểu dân cử

Từ các tiêu chí đó có thể chọn các cộng tác viên trong số: Đang hoặc đã là Đại biểu QH, lãnh đạo HĐND cấp tỉnh; Đang hoặc đã là Đại biểu QH hoạt động trong các cơ quan của QH: UBTVQH, HĐ DT và các UB của QH; Đã hoặc đang giữa chức vụ quản lý nhà nước ở các cơ quan chuyên môn ở Trung ương; Những cán bộ, chuyên viên có thâm niên lâu năm làm việc trọng bộ máy của QH; Những cán bộ, chuyên viên cao cấp hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; Những cán bộ giảng dạy lâu năm, có nghiên cứu về hoạt động của cơ quan dân cử, hoạt động nghị viện hoặc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nội dung chuyên môn cần bồi dưỡng cho đại biểu.

ppt13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng đội ngũ cộng tác viên TTBD Đại biểu dân cử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CTV CỦA TTBD ĐBDC NGƯỜI TRÌNH BÀY: LƯƠNG PHAN CỪ PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VỀ CVĐXH CỦA QUỐC HỘI 1.ĐẶC ĐIỂM ĐBQH VÀ ĐBDC1.1.Đa dạng về thành phần:QH khóa XII với tổng số đại biểu: 493 trong đó:31,03% ở cơ quan TƯ;68,97 ở địa phương;17,65% là người dân tộc thiểu số;25,76% là phụ nữ;8,72 là người ngoài đảng;13,79% là người trẻ tuổi;27,59% đại biểu QH khóa XI tái cử;95,99% người có trình độ đại học và trên đại học;3,20% người thuộc khối doanh nghiệp;29,41 là đại biểu chuyên trách;0,20% người tự ứng cử.QH khóa XI với Tổng số đại biểu được bầu: 498 trong đó:Trong lĩnh vực doanh nghiệp:       5.02%  Nông dân:                                  1.20%  Trong các lực lượng vũ trang:    11.04%            Công nhân:                                 0.40%  Đại biểu tự ứng cử:                     0.40%  Đại biểu chuyên trách:                 23.69%            Đảng viên:                                    89.75%Ngoài Đảng:                                 10.25%Dân tộc thiểu số:                           17.26%Phụ nữ:                                         27.30%Tôn giáo:                                      1.40%QH khóa X với Tổng số đại biểu được bầu: 450 trong đó:Công nhân, nông dân, trí thức: 36 Lực lượng vũ trang nhân dân: 55 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân sĩ, tôn giáo: 91 Ðồng bào dân tộc thiểu số: 78 Phụ nữ :118 Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, pháp luật, văn hoá, giáo dục, y tế... 105 Có bằng đại học và trên đại học: 411 Ðảng viên: 382 . Ngoài Ðảng: 68 . Cán bộ ở Trung ương: 134 Cán bộ ở địa phương: 316 1.2. Đa dạng về chuyên môn:Quản lý NN;Thầy thuốc;Thầy giáo;Luật gia;Nhà báo;Cán bộ lực lượng vũ trang;Làm Nghiên cứu viên;Làm nông nghiệp;Làm công nghiệp;Làm kinh doanh;Làm công tác đoàn thể.Note: Có thể có nhiều chuyên môn; có thể sâu từng chuyên môn.1.3.Trình độ rất khác nhau:Bằng cấp chuyên môn khác nhau, có đại biểu nhiều, có đại biểu chỉ có một;Trình độ chuyên môn đào tạo khác nhau: Tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân; Giáo sư, phó giáo sư; nghiên cứu viên, giảng viên.Thâm niên, kinh nghiệm khác nhau: người nhiều năm, người ít năm; người từng trải qua nhiều cương vị, chuyên môn khác nhau, người chỉ theo một chuyên môn nhất định.1.4. Cương vị công tác, vị thế trong xã hội khác nhau:Lãnh đạo NN cao cấp, trung cấp, sơ cấp;Người làm trong hệ thống cơ quan NN, Đoàn thể, tổ chức xã hội; Doanh nghiệp NN, doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong các cơ quan sự nghiệp.Thứ bậc trong cùng một hệ thống cơ quan cũng khác nhau: Trong hệ thống cơ quan quản lý NN: Thủ tướng, phó thủ tướng..cho tới chuyên viên; Đại tướngcấp tá; Bộ trưởng, thứ trưởng..nhân viên là bác sĩ, dược sĩ, giáo viên1.5. Đặc điểm chung:Cùng thực hiện các CN, NV, trách nhiệm đại biểu như nhau, không có sự phân biệt;Phải tuân thủ cùng một Quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu;Biểu quyết, quyết định vấn đề như nhau, nhưng biểu quyết theo ý chí của từng đại biểu;Được cung cấp tài liệu, dự án như nhau, nhưng tư duy, suy nghĩ và quyết định tùy thuộc vào mỗi đại biểu;Tham gia thảo luận, trao đổi bình đẳng như nhau.Không được đào tạo làm đại biểu dân cử2.YÊU CẦU ĐỘI NGŨ CTV BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU QH VÀ ĐẠI BIỂU DÂN CỬ. Từ những đặc điểm đó để việc bồi dưỡng đại biểu QH, đại biểu dân cử thì Đội ngũ cộng tác viên Phải đáp ứng được các yêu câu:Tính đa dạng về trình độ của đại biểu;Tính đa dạng về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm công tác và thâm niên, hiểu biết về hoạt động đại biểu;Đòi hỏi thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm đại biểu;Đòi hỏi về tính đặc thù, quy trình, thủ tục hoạt động của QH, các cơ quan của QH;Yêu cầu về chuyên môn, lĩnh vực mà nội dung hoạt động của QH nêu ra;Yêu cầu hài hòa giữa lý luận và thực tiễn;Yêu cầu kinh nghiệm trong hoạt động quản lý NN cũng như hoạt động của QH, các cơ quan của QH.3.LỰA CHỌN ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊNKhó mà chọn được một CTV mà đáp ứng được các yêu cầu để bồi dưỡng đại biểu QH, đại biểu dân cử thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.Do đó phải lựa chọn Đội ngũ CTV sao cho có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau đáp ứng các yêu cầu thực hiện cùng chức năng, nhiệm vụ như nhau của đại biểu QH, đại biểu dân cử mà có những đặc điểm rất khác nhau.Dựa vào đặc tính của đại biểu QH, đại biểu dân cử và việc cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu như nhau, có thể chọn đội ngũ cộng tác viên bồi dưỡng đại biểu như sau với các tiêu chí sau: + Người có trình độ quản lý NN cả lý luận và thực tiễn; + Người có kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu QH, đại biểu dân cử;Người có trình độ, am hiểu về quy trình, thủ tục hoạt động của QH và các cơ quan của QH, cơ quan dân cử;Người có kiến thức, hiểu biết về hoạt động của QH, của các đại biểu QH, đại biểu dân cử cũng như của các nghị sĩ, cơ quan nghị viện nước ngoài;Người có kiến thức, trình độ, am hiểu về quy trình thủ tục hoạt động của QH, của nghị viện;Người có trình độ về lập pháp, lập quy;Người có trình độ, hiểu biết về quản lý, điều hành từng lĩnh vực ( nhưng không quá hẹp, quá cụ thể);Người có sự am hiểu về xã hội, thực tiễn cuộc sống;Người có uy tín với Đại biểu QH, đại biểu dân cử.4. CHỌN LỰA ĐỘI NGŨ CTV CỤ THỂTừ các tiêu chí đó có thể chọn các cộng tác viên trong số:Đang hoặc đã là Đại biểu QH, lãnh đạo HĐND cấp tỉnh;Đang hoặc đã là Đại biểu QH hoạt động trong các cơ quan của QH: UBTVQH, HĐ DT và các UB của QH;Đã hoặc đang giữa chức vụ quản lý nhà nước ở các cơ quan chuyên môn ở Trung ương;Những cán bộ, chuyên viên có thâm niên lâu năm làm việc trọng bộ máy của QH;Những cán bộ, chuyên viên cao cấp hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước;Những cán bộ giảng dạy lâu năm, có nghiên cứu về hoạt động của cơ quan dân cử, hoạt động nghị viện hoặc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nội dung chuyên môn cần bồi dưỡng cho đại biểu.XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptluong_phan_cu_xd_ctv_1283.ppt
Tài liệu liên quan