Xã hội học và xã hội học đô thị

Thuật ngữ xã hội học – Sociology: - Người đầu tiên đưa ra thuật ngữ - Auguste – Comte - người Pháp - Soietas (gốc La tinh) có nghĩa là xã hội, Logos (gốc Hy lạp) có nghĩa là khoa học - Xã hội học : + Một khoa học nghiên cứu về xã hội của loài người + Môn khoa học mới – khoa học nghiên cứu trên cơ sở cả về định tính và định lượng đối với các quá trình biến đổi của xã hội + Xã hội là một hệ thống hoàn chỉnh có cấu trúc xác định, biến đổi và phát triển có tính quy luật

pdf22 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1794 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xã hội học và xã hội học đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxa-hoi-hoc-va-xa-hoi-hoc-do-thi.pdf