Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần phương pháp dạy học theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm

Project-based teaching is the teaching method which concentrates on learners and gets the learners become the center. In this article, we would like to show a general concept of project-based teaching, propose somes necessary strategies for teachers to select the subjects and suitable contents applicable to pedagogic students, gives the process of using project-based teaching in the lessons which aim to practise teaching for students. The last part in this article gives an example for illustration in which project-based teaching is applicable to Teaching Methods Course for pedogogic students in general and Mathematic Teaching Method for students of Mathematic Faculty.

pdf6 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần phương pháp dạy học theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 63 VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM Trần Việt Cƣờng* Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Dạy học theo dư án (DHTDA) là hình thức tổ chức dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một cách khái quát về DHTDA, đề xuất một số tiêu chí cần thiết khi lựa chọn những chủ đề, những nội dung kiến thức có thể tổ chức DHTDA cho sinh viên (SV) sư phạm, đề xuất quy trình tổ chức DHTDA trong dạy học học phần Phương pháp dạy học (PPDH) theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV. Phần cuối của bài báo này, chúng tôi giới thiệu một ví dụ có tính chất minh hoạ cho khả năng vận dụng DHTDA trong dạy học học phần PPDH cho SV sư phạm nói chung và trong dạy học học phần PPDH môn Toán cho SV sư phạm Toán nói riêng. Từ khoá. Dạy học theo dự án, phương pháp dạy học, tiêu chí, quy trình. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN* Dự án là một quá trình hoạt động của một hay một nhóm người để thực hiện kế hoạch tự đề ra để tạo ra sản phẩm nhằm đạt được các mục đích đề ra. Dự án học tập (DAHT) là một dự án trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; kết hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. DHTDA là hình thức tổ chức dạy học những DAHT dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giáo viên. Như vậy, trong DHTDA, người học phải thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; kết hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi đó, người học phải tự lực lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá kết quả, cuối cùng tạo ra được những sản phẩm phù hợp với mục đích và yêu cầu đã đề ra . Sản phẩm cuối cùng của các DAHT rất đa dạng và phong phú: Có thể là một buổi thuyết trình, một vở kịch, một bản báo cáo hay một trang Web TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ TỔ CHỨC DHTDA CHO SV SƯ PHẠM * Tel: 0978.626.727; Email: tranvietcuong2006@gmail.com Để tổ chức DHTDA cho SV sư phạm đạt được hiệu quả, theo chúng tôi mỗi nội dung, mỗi chủ đề khi lựa chọn để tổ chức DHTDA cho SV cần đáp ứng được những tiêu chí sau: - Những nội dung được lựa chọn cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và gắn với những vấn đề thực tiễn nghề nghiệp: DHTDA không chỉ nhằm mục đích là cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết và có tính hệ thống mà thông qua đó còn nhằm mục đích là hình thành và phát triển ở người học những kỹ năng, những năng lực cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, khi tổ chức DHTDA cho SV, giảng viên (GV) cần phải lựa chọn những nội dung kiến thức, những chủ đề học tập có mối liên hệ giữa lý thuyết với thực hành và gắn với những vấn đề thực tiễn nghề nghiệp. Các DAHT để tiến hành tổ chức DHTDA cho SV cần có sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp, giúp SV giải quyết được những vấn đề thiết thực và gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Điều này đòi hỏi SV phải biết cách vượt qua được những khoảng cách giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, đưa những tri thức, những kinh nghiệm và những kỹ năng cơ bản đã được trang bị trong quá trình học tập để giải quyết những vấn đề gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp và có ích với bản thân. Những nội dung kiến thức được lựa chọn này phải là Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 64 cơ hội để giúp cho SV được tìm hiểu, giải quyết những vấn đề, những nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp, đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của SV trong cuộc sống hiện nay. Những nội dung kiến thức được lựa chọn để tổ chức DHTDA cho SV phải là một cơ hội tốt để SV được làm việc, được tự mình tìm hiểu, khám phá để tìm ra tri thức, qua đó hình thành và phát triển những kỹ năng, những NLSP cần thiết cho bản thân. - Nội dung của các DAHT phải mang tính tích hợp cao: Nội dung của các DAHT cần có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực, nhiều môn học khác nhau nhằm mục đích giải quyết được những nhiệm vụ, những vấn đề do DAHT đặt ra. Mặt khác, ngoài việc SV phải vận dụng những tri thức của nhiều lĩnh vực, nhiều môn học khác nhau để giải quyết những vấn đề, những nhiệm vụ học tập do DAHT đặt ra thì SV còn phải sử dụng phối hợp nhiều PPDH, nhiều hình thức dạy học khác nhau như: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, Dạy học hợp tác... để hoàn thành DAHT của mình. - Các nội dung của DAHT phải gắn với định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV sư phạm là một trong những hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong mỗi trường Sư phạm vì thông qua hoạt động này những phẩm chất, những kỹ năng và những NLSP cần thiết của người giáo viên sẽ được hình thành và phát triển ở mỗi SV. Chất lượng đào tạo giáo viên và sự đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi của xã hội hiện nay phụ thuộc rất lớn vào quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của SV. Một SV tốt nghiệp trường Sư phạm sẽ được trang bị đầy đủ, có hệ thống những tri thức khoa học cơ bản ở trình độ Đại học. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai có được những tri thức khoa học cơ bản ở trình độ Đại học đều có thể trở thành một người giáo viên tốt, vững vàng trên bục giảng. Vì vậy, trong dạy học người GV cần phải lựa chọn những nội dung, những hoạt động dạy học phù hợp sao cho đáp ứng được yêu cầu vừa có thể tích luỹ được những kiến thức chuyên môn cần thiết và vừa có thể hình thành và rèn luyện được những kỹ năng, những NLSP cần thiết cho SV trong quá trình học tập tại trường Sư phạm. TỔ CHỨC DHTDA HỌC PHẦN PPDH CHO SV SƯ PHẠM Để tổ chức DHTDA cho SV sư phạm một cách hiệu quả, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong dạy học, giúp SV không những có được những kiến thức cơ bản, hệ thống mà còn hình thành và rèn luyện được những NLSP cần thiết, quy trình tổ chức DHTDA cho SV sư phạm được thể hiện trong sơ đồ sau. QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN HỌC PHẦN PPDH CHO SINH VIÊN SƢ PHẠM Giai đoạn Chuẩn bị: Gồm các công việc sau: - Hình thành DAHT. - Chia nhóm học tập. - Thông báo tài liệu tham khảo cho SV. Giai đoạn Xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT: Gồm các công việc sau: - Xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT. - Kiểm tra tính khả thi của bản kế hoạch thực hiện DAHT của các nhóm. Giai đoạn Thực hiện DAHT: Gồm các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu lý thuyết. - Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông. - Giảng tập trước lớp. - Kiểm tra tiến độ thực hiện DAHT. Giai đoạn Báo cáo sản phẩm và đánh giá DAHT của nhóm: Gồm các công việc sau: - Báo cáo sản phẩm nghiên cứu lý thuyết trước lớp. - Giảng tập trước lớp. - GV đánh giá và nhận xét về kết quả thực hiện DAHT của các nhóm. Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 65 Sơ đồ. Quy trình tổ chức DHTDA học phần PPDH cho SV sư phạm TỔ CHỨC DHTDA NỘI DUNG “DẠY HỌC ĐẠO HÀM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM” CHO SV SƯ PHẠM TOÁN Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm là một trong những mảng kiến thức quan trọng trong chương trình môn Toán ở trường phổ thông. Với vị trí và vai trò của nội dung này trong chương trình môn Toán ở trường phổ thông và từ thực tế giảng dạy chúng tôi nhận thấy nội dung này đã đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí về lựa chọn các nội dung để tổ chức DHTDA cho SV sư phạm. Do vậy, chúng tôi đã lựa chọn chủ đề này để tổ chức DHTDA cho SV sư phạm Toán. Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu về chủ đề này, SV sẽ tích lũy được những kiến thức cơ bản, cần thiết và hình thành được những kỹ năng, những NLSP cần thiết để phục vụ cho giảng dạy sau này ở trường phổ thông. Kế hoạch tổ chức DHTDA nội dung “Dạy học Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm cho SV”: 1) Tiêu đề DAHT: Dạy học Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm cho học sinh phổ thông. 2) Thời gian thực hiện: 3 tuần. 3) Mục tiêu DAHT: Mục tiêu của DAHT này được xác định cụ thể như sau: - Về mặt tri thức: SV nắm được một cách khái quát về nội dung Đạo hàm cùng những ứng dụng của Đạo hàm được trình bày trong chương trình phổ thông. SV nắm được cách thức tổ chức giảng dạy nội dung Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm cho học sinh phổ thông. - Về mặt rèn luyện nghiệp vụ sư phạm: Thông qua tổ chức DHTDA, hình thành ở SV một số kỹ năng, NLSP như: Năng lực thiết lập kế hoạch của bản thân, năng lực triển khai kế hoạch giáo dục và dạy học, năng lực hợp tác, khả năng dự kiến trước các công việc, năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và phát triển khả năng nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, khả năng lựa chọn và nghiên cứu tài liệu... Các kỹ năng, năng lực này sẽ được hình thành và rèn luyện qua các hoạt động như: Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện DAHT, qua hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, chương trình sách giáo khoa, trong hoạt động trao đổi với giáo viên phổ thông, với GV, trong thảo luận nhóm, trong hoạt động dự giờ... 4) Nhiệm vụ DAHT: Mỗi nhóm học tập cần tiến hành những việc sau: - Nghiên cứu lý thuyết: Từng thành viên trong nhóm theo sự phân công tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu lý thuyết (Nội dung, chương trình chủ đề Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm được trình bày ở trường phổ thông, những chú ý khi dạy học những nội dung thuộc chủ đề Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm...); trao đổi, thảo luận trong nhóm để các thành viên trong nhóm cùng nắm được các nội dung nghiên cứu của nhóm; hoàn thành sản phẩm nghiên cứu, nội dung báo cáo sản phẩm nghiên cứu của nhóm và báo cáo nội dung nghiên cứu trước lớp. - Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông: SV tìm hiểu việc tổ chức dạy học nội dung Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm ở trường phổ thông, tiến hành dự 01 tiết dạy mẫu thuộc chủ đề về Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm của giáo viên phổ thông và hoàn thành bản báo cáo thu hoạch chung của nhóm sau đợt đi tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông. - Giảng tập tại lớp: Mỗi nhóm chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ lựa chọn một tiết thuộc chủ đề Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 để soạn giáo án, thông qua giáo án với GV, giảng tập trong nhóm và giảng tập trước lớp. 5) Tài liệu tham khảo [1]. Nguyễn Bá Kim (2004), PPDH môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm. Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 66 [2]. Nguyễn Bá Kim (chủ biên) (1994), PPDH môn Toán phần 2 - Dạy học những nội dung cơ bản, Nxb Giáo dục. [3]. Bùi Văn Nghị (2008), Giáo trình PPDH những nội dung cụ thể môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm. [4]. Các sách giáo khoa, sách bài tập và sách giáo viên lớp 11 và lớp 12. 6) Kế hoạch thực hiện Giai đoạn Công việc của giảng viên Công việc của SV Chuẩn bị - Cùng SV dự kiến những nội dung, những chủ đề có thể triển khai tổ chức DHTDA. Từ đó, GV cùng SV trong lớp xác định mục tiêu của DAHT, xác định những công việc cần thực hiện trong DAHT, xác định những sản phẩm cần đạt được sau khi hoàn thành DAHT, dự kiến thời gian thực hiện DAHT, xác định một số mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện DAHT... - Cùng SV chia các loại nhóm học tập. - Giới thiệu tài liệu tham khảo cần thiết cho SV. - Cùng GV dự kiến những nội dung, những chủ đề có thể triển khai tổ chức DHTDA. Từ đó, SV cùng với GV xác định mục tiêu của DAHT, xác định những công việc cần thực hiện trong DAHT, xác định những sản phẩm cần đạt được sau khi hoàn thành DAHT, dự kiến thời gian thực hiện DAHT, xác định một số mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện DAHT... - Cùng GV tổ chức chia các loại nhóm học tập. - Nghe và ghi chép các vấn đề quan trọng, cần thiết. Xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT - Giám sát quá trình làm việc và trợ giúp các nhóm. - Kiểm tra tính khả thi của bản kế hoạch thực hiện DAHT của các nhóm: Sau khi các nhóm nộp bản kế hoạch chi tiết, GV xem xét kế hoạch thực hiện DAHT của các nhóm và từ đó có những đóng góp ý kiến cho kế hoạch thực hiện DAHT của từng nhóm sao cho khả thi, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. - Xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT: Họp nhóm xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT, xác định các công việc cần triển khai: Nghiên cứu lý thuyết (xác định tiêu đề của bài viết, xác định các nội dung cần tìm hiểu...), tìm hiểu thực tế ở trường phổ thông, soạn giáo án, giảng tập trước lớp, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm (phân công thành viên tìm hiểu từng nội dung cụ thể của phần nghiên cứu lý thuyết, viết sản phẩm nghiên cứu lý thuyết của nhóm, thiết kế bài báo cáo nghiên cứu lý thuyết, viết báo cáo đi thực tế tại trường phổ thông...)... - Báo cáo GV kế hoạch thực hiện DAHT, chỉnh sửa kế hoạch theo góp ý của GV. Thực hiện DAHT - Giám sát quá trình làm việc và trợ giúp các nhóm. - Kiểm tra tiến độ thực hiện DAHT: Trong quá trình các nhóm thực hiện DAHT, trên cơ sở kế hoạch thực hiện DAHT do các nhóm đã xây dựng và phân công công việc cho các thành viên của các nhóm, GV kiểm tra tiến độ thực hiện của mỗi thành viên trong nhóm. Nếu thấy cần thiết, GV điều chỉnh, giúp đỡ để các thành viên thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ phần việc đã được giao. Trong khâu hoàn thiện DAHT, GV cũng cần kiểm tra sản phẩm DAHT của các nhóm xem có - Nghiên cứu lý thuyết: (1) Từng thành viên theo chủ đề phân công thu thập, nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm và xử lý thông tin để hoàn thành sản phẩm của mình. (2) Viết sản phẩm nghiên cứu của nhóm: SV được phân công tổng hợp nội dung từ các bài viết của từng thành viên để hoàn thành sản phẩm của nhóm. (3) Trao đổi, thảo luận trong nhóm để các thành viên cùng nắm được nội dung mà nhóm đang nghiên cứu và hoàn thành sản phẩm nghiên cứu của nhóm. (4) Thiết kế bài báo cáo sản phẩm nghiên cứu lý thuyết. (5) Trao đổi, thảo luận trong nhóm để hoàn thành nội dung bài báo cáo và tiến hành tập báo cáo trước nhóm. - Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông: (1) Họp nhóm trao đổi các công việc cần thiết khi đi thực tế Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 67 phù hợp với nội dung môn học, mục tiêu của DAHT như đã đề ra hay không để có những điều chỉnh, tư vấn, trợ giúp... cho các nhóm. tại trường phổ thông. (2) Dự giờ dạy mẫu của giáo viên phổ thông. (3) Trao đổi với giáo viên phổ thông về việc triển khai dạy học nội dung Đạo hàm và các ứng dụng của Đạo hàm ở trường phổ thông. (4) Thảo luận nhóm để đánh giá, nhận xét tiết dạy của giáo viên phổ thông và viết thu hoạch đi thực tế tại trường phổ thông. (5) Họp nhóm thông qua nội dung bài viết thu hoạch đi thực tế tại trường phổ thông. (6) Nộp bài thu hoạch cho GV. - Giảng tập trước lớp: (1) Các nhóm nhỏ lựa chọn nội dung tiết dạy. (2) Họp nhóm để soạn giáo án với nội dung đã lựa chọn. (3) Thông qua giáo án với GV. (4) Chỉnh sửa giáo án theo yêu cầu của GV. (5) Giảng tập trong nhóm nhỏ. Báo cáo sản phẩm và đánh giá DAHT của nhóm - Báo cáo sản phẩm nghiên cứu lý thuyết trước lớp: (1) Cùng với SV chuẩn bị cơ sở vật chất để các nhóm trình bày báo cáo sản phẩm trước lớp. (2) Gọi SV lên báo cáo. (3) Đặt các câu hỏi nhằm mục đích trao đổi về nội dung bài báo cáo cho nhóm báo cáo. (4) Nhận xét, góp ý và đánh giá về sản phẩm của từng nhóm. - Giảng tập trước lớp: (1) Cùng với SV chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để các nhóm nhỏ giảng tập trước lớp. (2) Gọi SV lên dạy trước lớp. (3) Nhận xét, góp ý và đánh giá tiết dạy của từng nhóm nhỏ. - Đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện DAHT của các nhóm: Từ kết quả thực hiện sản phẩm nghiên cứu lý thuyết, quá trình đi thực tế tại trường phổ thông, soạn giáo án, giảng tập trước lớp... GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện cũng như kết quả thực hiện DAHT của các nhóm. - Báo cáo sản phẩm nghiên cứu lý thuyết trước lớp: (1) Cùng với giảng viên chuẩn bị cơ sở vật chất để các nhóm trình bày báo cáo sản phẩm trước lớp. (2) Đại diện các nhóm (do GV gọi ngẫu nhiên) trình bày bài báo cáo sản phẩm nghiên cứu lý thuyết trước lớp. (3) Tập thể lớp nhận xét, đóng góp ý kiến và đưa ra các câu hỏi nhằm mục đích trao đổi về nội dung bài báo cáo. (4) SV báo cáo hoặc đại diện nhóm báo cáo trả lời các câu hỏi do GV và tập thể lớp đặt ra. (5) Các nhóm trên cơ sở những đóng góp của GV và tập thể lớp hoàn chỉnh sản phẩm nghiên cứu lý thuyết và nộp sản phẩm nghiên cứu lý thuyết cho GV. - Giảng tập trước lớp: (1) Cùng với GV chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để các nhóm nhỏ giảng tập trước lớp. (2) Đại diện các nhóm nhỏ của các nhóm (do GV gọi ngẫu nhiên) lên trình bày tiết giảng trước lớp. (3) Tập thể lớp nghe, nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến về tiết dạy. (4) Nộp giáo án cho GV. KẾT LUẬN DHTDA là một hình thức dạy học góp phần thực hiện quan điểm dạy học định hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm. Việc nghiên cứu sâu lý luận DHTDA và vận dụng một cách sáng tạo vào dạy học ở Việt Nam là một vấn đề mang tính thời sự, cần có sự quan tâm của các nhà giáo dục. Việc vận dụng DHTDA một cách hợp lý sẽ góp phần đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng học tập của người học và đặc biệt sẽ phát triển khả năng về nghiệp vụ sư phạm cho SV sư phạm. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thảo (2004), “DHTDA - một phương pháp có chức năng kép trong đào tạo GV”, Tạp chí Giáo dục, số 80. [2]. Des Matejka, Project - Based learning in online postgraduate education Australia, Catholic University, Australia. Trần Việt Cường Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 88(12): 63 - 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 68 [3]. Digumarthi Harshitha (2006), Techniques of teaching computer science, Sonali Publications, New Delhi. [4]. Nguyễn Bá Kim (chủ biên) (1994), PPDH môn Toán phần 2 - Dạy học những nội dung cơ bản, Nxb Giáo dục. [5]. Bùi Văn Nghị (2008), Giáo trình PPDH những nội dung cụ thể môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm. [6]. John W. Thomas (2000), A review of research on Project - Based Learning, California SUMMARY USING PROJECT-BASED LEARNING TO LECTURE THE CONTENT OF THE TEACHING METHOD APPROACH TO ORIENTED PEDAGOGICAL TRAINING FOR PEDAGOGICAL STUDENTS Tran Viet Cuong* College of Education - TNU Project-based teaching is the teaching method which concentrates on learners and gets the learners become the center. In this article, we would like to show a general concept of project-based teaching, propose somes necessary strategies for teachers to select the subjects and suitable contents applicable to pedagogic students, gives the process of using project-based teaching in the lessons which aim to practise teaching for students. The last part in this article gives an example for illustration in which project-based teaching is applicable to Teaching Methods Course for pedogogic students in general and Mathematic Teaching Method for students of Mathematic Faculty. Keywords: Project - based learning, teaching method, criteria, proces. * Tel: 0978.626.727; Email: tranvietcuong2006@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbrief_33163_36990_308201291713vandungdayhoctheoduan_9499_2052462.pdf
Tài liệu liên quan