Tương quan nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới và những gợi ý cho Việt Nam

(Bản scan) Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, dựa trên quan điểm “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Do đó, tương quan giữa nhà nước - thị trường ở nước ta phải được vận dụng linh hoạt, mềm dẻo sao cho phát huy tối đa những ưu trội của thị trường, hạn chế đến tôi thiểu những khuyết tật của nó, để thành quả của tăng trưởng kinh tế thuộc về đại đa số quần chúng nhân dân...

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tương quan nhà nước và thị trường trong quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới và những gợi ý cho Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftuong_quan_nha_nuoc_va_thi_truong_trong_quan_diem_cua_chu_ng.pdf