Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing

Tóm tắt và mục lục Trình bày tóm tắt về kế hoạch đề xuất Phân tích môi trường marketing hiện tại Trình bày những thông tin chung về doanh số, chi phí, lợi nhuận, thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân phối và môi trường vĩ mô Phân tích cơ hội và vấn đề Nhận diện những cơ hội/môi đe dọa, điểm mạnh/điểm yếu chính, và những vấn đề về chủng loại sản phẩm Mục tiêu Xác định mục tiêu tài chính và marketing về doanh số, thị phần, và lợi nhuận

ppt26 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3303 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing Nội dung trình bày Định nghĩa marketing và quá trình marketing Hiểu khách hàng và 5 khái niệm cơ bản trong lĩnh vực marketing Quản lý hoạt động marketing Các nội dung của một kế hoạch marketing Marketing là gì? Marketing được định nghĩa: “Marketing là quá trình xã hội và quản lý mà ở đó các cá nhân và tập thể có được cái mà họ cần và muốn thông qua việc tạo ra và trao đổi giá trị với những người khác” Marketing là quản lý mối quan hệ có lời với khách hàng Thu hút khách hàng mới Duy trì và phát triển khách hàng hiện tại Cái gì có thể được tiếp thị? Hàng hóa Dịch vụ Địa điểm Ý tưởng Sự kiện Con người Quyền sở hữu Tổ chức Thông tin Trải nghiệm 2 quan điểm về quá trình cung cấp giá trị Quá trình sản xuất vật chất Quá trình cung cấp giá trị So sánh 2 quan điểm Quá trình sản xuất vật chất Marketing tham gia vào giai đoạn sau của quá trình cung cấp giá trị Quá trình cung cấp dịch vụ Marketing tham gia ngay từ đầu Quá trình Marketing Phân tích các cơ hội marketing; Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu; Thiết kế chiến lược marketing; Lập kế hoạch cho chương trình marketing; Tổ chức, triển khai, và kiểm tra hoạt động marketing Quá trình Marketing, được minh họa Hỗn hợp Marketing Hỗn hợp Marketing – Marketing – mix gồm các công cụ marketing kiểm soát được và điều chỉnh được, được biết đến là 4P 4P bao gồm Sản phẩm Phân phối Xúc tiến bán Giá Marketing mix Khách hàng mục tiêu Định vị dự kiến Sản phẩm Chủng loại Chất lượng Kiểu dáng Đặc tính Thương hiệu Bao bì Các dịch vụ Giá bán Các mức giá Chiết khấu Giảm giá Thời hạn thanh toán Điều khoản tín dụng Xúc tiến bán hàng Quảng cáo Bán hàng cá nhân Khuyến mại Mở rộng quan hệ với công chúng Phân phối Kênh phân phối Mức độ bao phủ Chủng loại Vị trí, địa điểm Kho chứa Phương tiện vận chuyển Hậu cần Những khái niệm cơ bản của marketing Nhu cầu, mong muốn, và cầu Thị trường Trao đổi, Giao dịch, và quan hệ Giá trị và Sự thỏa mãn Đề nghị chào hàng (sản phẩm, dịch vụ Và sự trải nghiệm) Những khái niệm marketing cơ bản Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Nhu cầu, mong muốn, và cầu Những thứ được cung cấp trên thị trường: bao gồm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ Thị trường Nhu cầu Cảm giác thiếu hụt Ví dụ: Nhu cầu ăn Mong muốn Là dạng cụ thể của nhu cầu được ấn định bởi văn hóa và mỗi cá nhân Ví dụ: Muốn 1 cái bánh Big Mac Cầu Là mong muốn nhưng có khả năng mua Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Nhu cầu, mong muốn, và cầu Những thứ được cung cấp trên thị trường: bao gồm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ Thị trường Những thứ cung cấp trên thị trường Là sự kết hợp giữa sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay sự trải nghiệm đáp ứng một nhu cầu hay mong muốn. Chúng có thể gồm dịch vụ, các hoạt động, con người, địa điểm, thông tin hay ý tưởng Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Nhu cầu, mong muốn, và cầu Những thứ được cung cấp trên thị trường: bao gồm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ Thị trường Giá trị Khách hàng hình thành kỳ vọng trên cơ sở giá trị Nhà tiếp thị phải cung cấp giá trị cho khách hàng Sự hài lòng Một khách hàng hài lòng thì sẽ tiếp tục mua và nói cho người khác về sự trải nghiệm tốt của họ Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Trao đổi Là hành động để có được thứ mình muốn bằng cách đưa lại cho người ta một thứ gì khác Một lần trao đổi thì không phải là mục tiêu mà mối quan hệ với vài lần trao đổi mới là mục tiêu Mối quan hệ được xây dựng thông qua việc cung cấp các giá trị và sự hài lòng Nhu cầu, mong muốn, và cầu Những thứ được cung cấp trên thị trường: bao gồm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ Thị trường Hiểu về thị trường Các khái niệm cơ bản Thị trường Gồm có người mua hiện tại và những người mua tiềm năng đối với một sản phẩm Nhà tiếp thị tìm kiếm những người mua mà họ có được lợi nhuận Nhu cầu, mong muốn, và cầu Những thứ được cung cấp trên thị trường: bao gồm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm Giá trị và sự hài lòng Trao đổi, giao dịch và mối quan hệ Thị trường Quản lý marketing Quản lý marketing là một nghệ thuật và khoa học về việc lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận với chúng. Định nghĩa này gồm câu trả lời cho 2 câu hỏi: Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào? Làm sao để phục vụ những khách hàng này một cách tốt nhất? Lựa chọn khách hàng và sáng tạo giá trị Quản lý khách hàng Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng nào? Các nhà tiếp thị lựa chọn khách hàng mà họ sẽ phục vụ một cách có lợi nhuận Tuyên ngôn giá trị / Định đề giá trị Làm thế nào để chúng ta phục vụ những khách hàng này tốt nhất? Bao gồm một tập hợp những lợi ích và giá trị mà công ty hứa sẽ mang lại cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu của họ. Quản lý hoạt động Marketing Tìm kiếm các cơ hội Né tránh các mối đe dọa Hiểu được điểm mạnh Phân tích điểm yếu Phân tích Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Chức năng của marketing Quản lý hoạt động Marketing Kế hoạch marketing bao gồm: Tóm tắt Phân tích môi trường hiện tại Mục tiêu Thị trường mục tiêu và định vị Marketing mix Ngân sách Kiểm tra Phân tích Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Marketing Functions Quản lý hoạt động Marketing Kế hoạch được chuyển thành hành động thông qua các công việc hàng này Triển khai tốt các kế hoạch là một thách thức Phân tích Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Các chức năng marketing Quản lý hoạt động Marketing Đánh giá các kết quả của chiến lược marketing Kiểm tra sự khác biệt giữa mục tiêu và kết quả thực hiện Phân tích Lập kế hoạch Triển khai Kiểm tra Các chức năng marketing Quản lý hoạt động Marketing Bản chất và nội dung của kế hoạch marketing Tóm tắt và mục lục Trình bày tóm tắt về kế hoạch đề xuất Phân tích môi trường marketing hiện tại Trình bày những thông tin chung về doanh số, chi phí, lợi nhuận, thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân phối và môi trường vĩ mô Phân tích cơ hội và vấn đề Nhận diện những cơ hội/môi đe dọa, điểm mạnh/điểm yếu chính, và những vấn đề về chủng loại sản phẩm Mục tiêu Xác định mục tiêu tài chính và marketing về doanh số, thị phần, và lợi nhuận Bản chất và nội dung của kế hoạch marketing Chiến lược marketing Trình bày cách tiếp cận chung về marketing mà sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu của bản kế hoạch Chương trình hành động Trình bày chương trình marketing cụ thể được thiết kế để đạt được mục tiêu kinh doanh Báo cáo lỗ lãi Dự báo về kết quả tài chính dự kiến của kế hoạch Kiểm tra Cho biết cách để giám sát kế hoạch triển khai Xin cảm ơn www.iiec.org

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTổng quan về marketing chiến lược và kế hoạch marketing.ppt
Tài liệu liên quan