Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên

Phát triển thương mại nông thôn tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Phát triển thị trường thương mại nông thôn sẽ khắc phục được những khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Tuy nhiên, để thị trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên có thể phát huy hết hiệu quả của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phát triển mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng những mặt hàng chủ lực, mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với nông dân thông, cho đến nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 169 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THÝÕNG MẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN Ngô Thị Hýõng Giang, Nguyễn Vân Anh* Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Phát triển thương mại ở nông thôn có vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và của các địa phương. Thái Nguyên - một tỉnh miền núi phía Bắc với 74,05% dân số sống ở khu vực nông thôn do đó thị trường nông thôn miền núi vùng cao của Thái Nguyên rất rộng lớn và đa dạng. Thị trường khu vực nông thôn được đánh giá có tốc độ phát triển khá, tuy nhiên sức mua và nhu cầu có khả năng thanh toán của khu vực này đạt thấp, có sự chênh lệch lớn với khu vực thành phố Hiểu rõ thế mạnh cũng như những tồn tại khó khăn của thị trường thương mại nông thôn trên địa bàn Tỉnh để đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp nhằm phát triển thương mại nông thôn tỉnh Thái Nguyên ngày càng vững mạnh, theo hướng văn minh, hiện đại với sự tham gia của các thành phần kinh tế, đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các loại hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh càng trở nên cần thiết. Từ khóa: Thương mại nông thôn; thương mại nông thôn Thái Nguyên; thị trường thương mại nông thô;, kinh tế nông thôn; hàng hóa nông nghiệp. PHÁT TRIỂN THÝÕNG MẠI NÔNG THÔN – MỘT VẤN ĐỀ CẤP THIẾT TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG, SUY THOÁI KINH TẾ HIỆN NAY* Trong những năm qua khi toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trở nên mạnh mẽ thì thành tích xuất khẩu trở thành mục tiêu quan trọng của Việt Nam nói chung và các địa phýõng nói riêng thì việc phát triển thị trýờng trong nýớc chỉ là động cõ thứ yếu. Nhýng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho nền kinh tế thế giới suy giảm, tổng cầu trên thị trýờng thế giới, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, trong khi nền kinh tế Việt Nam đã không thể vượt qua được các hàng rào kỹ thuật xuất hiện ngày càng nhiều, hàng hóa của nhiều nước lân cận cũng đổ vào nước ta với mật độ dày đặc thì các doanh nghiệp Việt Nam mới kịp nhận ra được vai trò quan trọng của thýõng mại trong nước nói chung và thýõng mại ở nông thôn nói riêng. Đây không đơn thuần chỉ là căn cứ an toàn cho doanh nghiệp Việt Nam tránh cơn bão, mà còn là điểm tựa để các doanh nghiệp Việt Nam nâng * ÐT: 0916427916; Email: vananhqtkdtn@gmail.com cao năng lực cạnh tranh khi tham gia vào thị trường quốc tế. Với khoảng 70% dân số Việt Nam sinh sống ở khu vực nông thôn thì thýõng mại ở nông thôn ngày càng thể hiện vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta và của các địa phýõng. Trước hết thông qua cung cấp đầu vào và giải phóng đầu ra cho sản xuất, nó quyết định đối với chu trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Đồng thời, thông qua việc cung cấp đầu vào cho tiêu dùng, nó quyết định đến sự phát triển tiêu dùng và góp phần thực hiện an sinh xã hội. Nói cách khác, lưu thông hàng hoá vừa là điều kiện đảm bảo vừa là động lực thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thế giới vẫn chýa qua đýợc cõn khủng hoảng và suy thoái thì thị trýờng trong nýớc nói chung và thị trýờng nông thôn nói riêng vẫn đã, đang và sẽ là chỗ dựa để duy trì và phục hồi tăng trýởng kinh tế. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 6/1/2010 về phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020” với mục tiêu lớn: xây dựng nền thương Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 170 mại theo hướng vững mạnh và hiện đại đã đặt thương mại nông thôn lên đúng vị trí quan trọng của nó. Đây là lần đầu tiên thương mại nông thôn được đặt vấn đề một cách cụ thể, được tạo điều kiện để phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Thái Nguyên - một tỉnh miền núi phía Bắc với 74,05% dân số sống ở khu vực nông thôn do đó thị trường nông thôn miền núi vùng cao của Thái Nguyên rất rộng lớn và đa dạng. Mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ của khu vực nông thôn miền núi năm 2006 đạt 1.019,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,6%, dự ước năm 2010 đạt 2.230 tỷ đồng có tỷ trọng 23,9% trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ toàn tỉnh, tốc độ tăng bình quân cho cả giai đoạn 2006-2010 là 20,6%. Mức lưu chuyển bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng /năm. Như vậy thị trường khu vực nông thôn miền núi, vùng cao có tốc độ phát triển khá, tuy nhiên sức mua và nhu cầu có khả năng thanh toán của khu vực này đạt thấp, có sự chênh lệch lớn với khu vực thành phố, hạ tầng thýõng mại vừa thiếu vừa nghèo nàn, lạc hậu, hàng không đảm bảo chất lýợng còn phổ biến Do đó việc phát triển thýõng mại nông thôn ở Thái Nguyên sao cho vững chắc lại càng trở nên cần thiết. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THÝÕNG MẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY Những thành tựu và kết quả Những năm qua, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và của Việt Nam gặp nhiều khó khăn tuy nhiên tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực không ngừng để phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (GDP) theo giá thực tế: năm 2006 đạt 8.022.083 triệu đồng, bình quân đầu ngýời đạt 7,12 triệu đồng; năm 2009 GDP đạt 16.405.440 triệu đồng, năm 2010 GDP đạt 19.816.200 triệu đồng. Tốc độ tăng trýởng năm 2010 là 11,36%, bình quân cho cả giai đoạn năm 2006-2010 là 11,11%; GDP bình quân đầu ngýời đến hết năm 2010 đạt 17,4 triệu đồng, tăng bình quân giai đoạn 2006- 2010 là 23,8%, tuy mới bằng 72,5% GDP bình quân đầu ngýời của cả nýớc, nhýng có tốc độ tăng nhanh hõn bình quân chung của cả nýớc. Góp phần vào sự phát triển đó là thành tựu và kết quả của nhiều lĩnh vực nhýng trong đó không thể không nói đến sự đóng góp không nhỏ của thýõng mại nông thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vai trò, vị trí và sự phát triển của thýõng mại nông thôn ở Thái Nguyên đã đýợc thể hiện nhý sau: Thýõng mại nông thôn ở Thái Nguyên đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật tý phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nông dân và các đối týợng tiêu dùng khác ở địa bàn nông thôn của tỉnh, từ đó góp phần tích cực vào thúc đẩy sản xuất trên địa bàn tỉnh và nhất là sản xuất ở khu vực nông thôn. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng hàng năm từ 1.964,39 tỷ đồng năm 2006 đã lên đến 2.453,69 tỷ đồng năm 2010, năm 2006-2010 tăng bình quân là 105,7%. Bảng 1. Đóng góp của ngành nông lâm, thuỷ sản vào GDP của tỉnh Thái Nguyên theo giá so sánh năm 1994 giai đoạn 2006 -2010 Năm Tổng số GDP (tỷ đồng) Nông lâm, thuỷ sản (tỷ đồng) Chỉ số phát triển (%) 2006 4.193,5 1.146,2 104,03 2007 4716,2 1.198,8 104,59 2008 5.258,8 1.252,8 104,5 2009 5.748,4 1.291,3 103,08 2010 6.381,0 1.353,0 104,77 Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên [1] Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 171 Bảng 2. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá so sánh năm 1994 Đơn vị tính:tỷ đồng Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 So sánh (%) 06/07 07/08 08/09 09/10 Tổng giá trị 1.964,39 2.115,48 2.226,37 2.320,37 2.453,69 107,7 105,2 104,2 105,7 -Nông nghiệp 1.859,63 2.005,05 2.110 2.197,45 2.313,67 107,8 105,2 104,1 105,3 -Lâm nghiệp 73 76,24 81,15 82,57 92,2 104,4 106,4 101,7 111,7 -Thuỷ sản 31,75 34,19 35,22 40,35 47,82 107,7 103,0 114,6 118,5 Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên [1] Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn điều đó được thể hiện qua: Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đã hình thành phát triển vùng lúa bao thai Định Hoá, hàng năm sản xuất từ 5.000-6.000 tấn, diện tích lúa bao thai hàng hoá có chất lượng cao, ổn định đến năm 2010 có 1.500 ha. Trong 4 năm 2006- 2009 đã trồng mới và trồng lại được 2.845 ha chè giống mới. Năm 2006 diện tích chè tổng số 16.366 ha trong đó diện tích cho thu hoạch là 14.688 ha, sản lượng 129.913 tấn; đến năm 2009 diện tích chè toàn tỉnh đạt 17.308 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt 16.053 ha, sản lượng chè búp tươi 158.702 tấn, tăng 43,44% so với năm 2005. Năm 2007 sản phẩm gạo bao thai Định Hoá đã được cấp bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể; chè Thái Nguyên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung với quy mô lớn với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh trong những năm qua tăng nhanh, bình quân 2006 - 2010 tăng 9,46%/năm. Khôi phục các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, tại Thái Nguyên hiện nay đang duy trì phát triển 37 làng nghề ở nông thôn, đến nay, tổng số hộ chuyên sản xuất ngành nghề 2.151 hộ có nguồn thu nhập chính từ nghề thủ công, thu hút 5.814 lao động trong đó lao động chuyên nghiệp là 4.331 người, tổng số vốn để sản xuất 2.337 tỷ đồng.. Từ đó xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên. Thương mại nông thôn ở Thái Nguyên ngày càng phát triển và được mở rộng với khối lượng hàng hoá dồi dào, mẫu mã dần được cải tiến, chất lượng dần được nâng cao ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Một số mặt hàng của tỉnh như chè, gạo, đã chiếm được vị thế quan trọng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nội, ngoại tỉnh và thậm chí là thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, đội ngũ thương nhân đã tăng nhanh về số lượng và đa dạng hình thức tổ chức. Công tác quản lý nhà nước về thương mại ở địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã được quan tâm hơn. Cùng với hành lang pháp lý chung của Nhà nước cho lưu thông hàng hoá và hoạt động của thương nhân đã được từng bước bổ sung và hoàn thiện, tỉnh Thái Nguyên cũng đã xây dựng các đề án, quy hoạch, chương trình cho phát triển thương mại nói chung và thương mại nông thôn nói riêng như: Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015; Đề án phát trỉên hệ thống chợ nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015,. Những yếu kém, tồn tại Mặc dù đã đạt được những thành tựu và kết quả đáng kể, đóng góp không nhỏ vào phát triển thương mại và phát triển kinh tế của tỉnh nhưng hiện nay thương mại nông thôn ở Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu kém và tồn tại như sau: Thị trường nông thôn và nền sản xuất nông nghiệp ở Thái Nguyên vẫn còn manh mún, Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 172 chưa gắn chặt với sản xuất khiến việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Có những thời điểm giá bán nông sản quá thấp, không đủ bù đắp chi phí cho người sản xuất, làm giảm thu nhấp và tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nông dân. Điều này được thể hiện qua mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá xã hội, giữa khu vực thành phố và khu vực nông thôn như bảng 3. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, kinh tế nông thôn vẫn nặng về nông nghiệp. Năm 2010 nông nghiệp chiếm 94,3% giá trị sản xuất ở nông thôn, và 100% giá trị hàng xuất khẩu thuộc về hàng nông sản. Hàng hóa yếu thế cạnh tranh, cơ cấu mặt hàng chưa phong phú, nhiều mặt hàng nông sản chất lượng còn thấp, năng suất thấp và chi phí cao. Trình độ công nghệ của dây chuyền thiết bị ở mức trung bình. Bên cạnh đó, nạn kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại còn phổ biến nhất là mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, hàng công nghiệp tiêu dùng, Vai trò của thương nhân ở địa bàn nông thôn Thái Nguyên mới chủ yếu phát huy được ở khâu tiêu thụ nông sản và mở đầu kênh phân phối, vai trò thương mại Nhà nước và hợp tác xã khá mờ nhạt, các cơ sở kinh doanh vừa thiếu vừa nghèo nàn, lạc hậu. Việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, thuế, sổ sách kế toán thống kê, báo cáo tài chính, nhãn mác hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn lỏng lẻo và tùy tiện. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn nói chung, hạ tầng thương mại nói riêng còn rất thiếu và yếu kém, lại phân bố không đồng đều đặc biệt là hệ thống chợ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có 135 chợ (chợ loại 1 là 02 chợ, chợ loại 2 là 07 chợ, còn lại là chợ loại 3). Trong đó, chỉ có 36 chợ ở địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn là hoạt động thường xuyên, thu hút được đông đảo người dân tham gia, còn lại 99 chợ chiếm 73,3% ở các địa bàn nông thôn , miền núi do dân cư thưa thớt, đời sống thấp nên chỉ họp chợ theo phiên (mỗi tháng từ 4-6 phiên), chưa thu hút được đông người tham gia. Trong tổng số chợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ có 15 chợ được xây mới, 15 chợ mới được cải tạo. Với hệ thống chợ như vậy chưa phát huy được tác dụng của nó đối với kích thích tiêu dùng và tăng nhanh sức tiêu thụ hàng hoá của địa phương và trong nước vì theo Bộ Công Thương, hiện có đến 45% hàng hoá được lưu chuyển qua chợ dân sinh. Hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên thị trường nông thôn của Nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng còn nhiều bất cập và chưa kịp thời. Trình độ và năng lực cán bộ quản lý nhà nước về thương mại ở địa bàn cấp huyện nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phân tích, dự báo thị trường để định hướng sản xuất kinh doanh, chuyến dịch cơ cấu kinh tế còn yếu. Bảng 3. Mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá xã hội tỉnh Thái Nguyên Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2010 Tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 1. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá xã hội tỉnh Thái Nguyên (tỷ đồng) 3.980,2 100 9.310 100 21,2 -Mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá xã hội khu vực TPTN (tỷ đồng) 2.960,9 74,4 7.080 76,1 22,1 -Mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hoá xã hội khu vực nông thôn (tỷ đồng) 1.019,3 25,6 2.230 23,9 18,7 2. Sức mua bình quân đầu ngýời trên địa bàn tỉnh (triệuđồng/người) 3,6 8,2 20,4 -Sức mua bình quân đầu ngýời trên địa bàn TPTN (triệu đồng/người) 10,9 24,9 -Sức mua bình quân đầu ngýời khu vực nông thôn (triệu đồng/người) 1,22 2,66 Nguồn: Công báo/ 08+09/20-02-2011[3] Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 173 MỘT SỐ GIẢI PHÁP Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được thương mại nông thôn Thái Nguyên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại và yếu kém. Để phát triển thương mại nông thôn ngày càng vững mạnh, theo hướng văn minh, hiện đại với sự tham gia của các thành phần kinh tế, đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, các loại hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, theo chúng tôi cần phải thực hiện một số giải pháp như sau: 3.1. Phát triển mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng những mặt hàng chủ lực của tỉnh như: chè, gạo, ngô, chăn nuôi gia súc Đối với những vùng sản xuất tập trung, hình thành các kênh tiêu thụ chủ lực, cấp độ lớn với sự tham gia chủ yếu của các doanh nghiệp có nguồn lực mạnh về vốn, Bên cạnh đó là các hộ kinh doanh , hệ thống đầu đại lý, hình thành được các chợ đầu mối cấp vùng và cấp tỉnh. Các chợ đầu mối với chức năng tập trung hàng hoá, cung cấp thông tin và hình thành giá cả, đảm bảo cung ứng hàng nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng cho tiêu dùng nội tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Đối với những vùng sản xuất chưa phát triển, phân tán chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh cần tạo lập kênh lưu thông ở cấp độ vừa và nhỏ với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, các hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh, 3.2. Mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với nông dân thông qua các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mua theo đơn đặt hàng hoặc qua đại lý, Để làm được điều này các cơ quan chức năng phải thường xuyên cung cấp cho người sản xuất và doanh nghiệp thông tin về thị trường, giá cả hàng nông sản thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, cần có các cơ chế, chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm , cho các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản có điều kiện củng cố và mở rộng cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thu mua nông sản cần quan tâm giúp người nông dân định hướng sản xuất, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc, bảo quản và chế biến sau thu hoạch. 3.3. Phát triển và phát huy cao hơn nữa vai trò của thương nhân ở địa bàn nông thôn Thái Nguyên. Khuyến khích phát triển các Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, chú trọng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp – Thương mại - Dịch vụ hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với những khu vực sản xuất hàng hoá tương đối tập trung hoặc ở những địa bàn có kinh tế hộ và kinh tế trang trại đã phát triển thì có thể thành lập các Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp, Hợp tác xã thương mại với quy mô lớn. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các thể nhân (thương lái, hộ kinh doanh,) tham gia vào các hợp đồng mua bán nông sản. 3.4. Xây dựng hạ tầng nông nghiệp và nông thôn nói chung, hạ tầng thương mại nói riêng một cách hợp lý, phân bố đồng đều đặc biệt là hệ thống chợ. Xây dựng chợ theo đúng quy hoạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của từng vùng và nhu cầu trao đổi hàng hoá của nhân dân. Ưu tiên xây dựng chợ đầu mối tại miền núi vùng cao. Hình thành và phát triển các phố buôn bán và các hoạt động dịch vụ ở các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã, gắn liền với sự điều chỉnh dân cư, ngành nghề, hoạt động buôn bán giao lưu Các hoạt động thương mại ở trung tâm thị xã, thị tứ là vệ tinh của các hoạt động Thương mại tại các thị trấn huyện lỵ và các đô thị khác, đảm bảo cho kênh lưu thông phát triển ổn định và vững chắc. 3.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chống buôn lậu, sản xuất và lưu thông hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại khác trên thị trưởng nông thôn tỉnh Thái Nguyên, nhất là hàng vật tư sản xuất nông nghiệp, thực phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu. Tăng Ngô Thị Hương Giang và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 112(12)/1: 169 - 174 174 cường kiểm tra tình hình thực hiện qui định của pháp luật về : an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường mạnh thực hiện tốt công tác quản lý thị trường xã hội, thực hiện các chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, chống sản xuất - buôn bán hàng giả. KẾT LUẬN Phát triển thương mại nông thôn tỉnh Thái Nguyên sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Phát triển thị trường thương mại nông thôn sẽ khắc phục được những khó khăn của nền kinh tế trong nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Tuy nhiên, để thị trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên có thể phát huy hết hiệu quả của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phát triển mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng những mặt hàng chủ lực, mở rộng và nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với nông dân thông, cho đến nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thị trường trên địa bàn nông thôn tỉnh Thái Nguyên. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên [2]. Cục thống kê Thái Nguyên (2010). Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2010. [3]. UBND tỉnh Thái Nguyên. Đề án phát triển hệ thống chợ nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2015. [4]. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2006 -2010 [5]. Viện Nghiên cứu thương mại. Chiến lược phát triển thương mại trong nước. SUMMARY CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO DEVELOP RURAL TRADE IN THAI NGUYEN AREA Ngo Thi Huong Giang, Nguyen Van Anh* College of Economics and Business Administration – TNU Commercial development in rural plays an important role in the economic and social development in our country and locals. Thai Nguyen - a northern mountainous province with 74.05% of the population live in rural areas so the mountainous rural market of Thai Nguyen is very vast and diverse, it is the place where consumes agricultural material goods, industrial good consumption, supplies agricultural products to urban consumers and major materials for industrial production. Rural markets are evaluated with rather high growth rate, however, purchase power and the solvency of this area is low, it has a big difference to the city area ... We have to understand strengths as well as the existence of the difficulties of rural trade markets in the province so that we can propose appropriate solutions to make commercial development of rural in Thai Nguyen province stronger, it is developed towards civilization and modern with the participation of all economic sectors, the diversity of organizational forms of distribution, the service and business activities, they contribute to the transfering of the rural economy, to accelerate the process Construction of new rural provinces and make it become necessary. Key words: Rural commercial; rural commercial Thai Nguyen; rural commercial market; rural economy; agricultural commodities. Phản biện khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Bắc – Trường Đại học Kinh tế & QTKD - ĐHTN * ÐT: 0916427916; Email: vananhqtkdtn@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_va_giai_phap_nham_phat_trien_thuong_mai_nong_thon.pdf
Tài liệu liên quan