Thực trạng quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay

(Bản scan) Bốn là, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN để thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng phát triển, định | hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cụ thể là: đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý khoa học có đủ năng lực và phẩm chất để thực | hiện tốt chức năng quản lý KH&CN nói chung và quản lý KHXH&NV nói riêng. Trước hết, phải xuất phát từ thực tế của sự phát triển KH&CN để có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khoa học; thứ hai, tạo điều kiện để cán bộ quản lý khoa học có những | hiểu biết chuyên sâu, không chỉ về công tác quản lý mà cả về những lĩnh vực khoa học được giao quản lý... Có như vậy, người làm công tác quản lý khoa học mới có được những cách thức quản lý phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý khoa học và | hoạt động nghiên cứu khoa học &

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_quan_ly_khoa_hoc_xa_hoi_va_nhan_van_o_viet_nam_tu.pdf
Tài liệu liên quan