Thời đại mới và cơ hội kinh doanh cho mọi người

Thời đại mới và cơ hội kinh doanh cho mọi người Thế giới đã bước sang thiên niên kỷ mới với những quy luật mới, những cơ hội, tiềm năng và những mối hiểm họa mới. Biết bao thay đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội và kinh tế thế giới. Sớm hay muộn, Bạn cũng sẽ nhận thấy ảnh hưởng của những xu hướng toàn cầu này tới Bạn và doanh nghiệp của Bạn. Sự thành bại của doanh nghiệp của Bạn trong Thời đại mới phụ thuộc rất nhiều vào việc Bạn có hiểu được những xu hướng mới của thời đại để bắt nhịp được với chúng hay không. Vậy thì, Thời đại mới là gì? Và có những xu hướng nào đang và sẽ chi phối Thời đại mới? Chúng ta hãy cùng xem xét. MUC LUC̣ ̣ Chương 1: Thơi đai ṃ ơi va nh̀ ưng xu hương chinh́ Chương 2: Thi tṛ ương lao đông trong Tḥ ơi đai ṃ ơi Chương 3: Network Marketing va E-commerce - hai xu hương kinh doanh chu đaỏ ̣ Chương 4: Lich ṣ ư Network Marketing Chương 5: Đăc điêm cua Network Marketing̣ ̉ ̉ Chương 6: Ưu thê cua Network Marketinǵ ̉ Chương 7: Nhưng câu hoi th̉ ương găp vệ Network Marketing̀ Chương 8: Nhâp cuôc Network Marketing: ṭ ̣ ư ly thuyêt đên th́ ́ ́ ưc hanh̀ Chương 9: Nhưng bai hoc c̀ ̣ ơ ban trong Network Marketing̉ Chương 10: Nhưng đăc tinh va thoi quen cân thiêt trong Network Marketing̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ Chương 11: Ky năng giao tiêp trong Network Marketing̃ ́ Chương 12: Ky năng thuyêt trinh trong Network Marketing̃ ́ ̀ Chương 13: Vai tro cua cuôc găp g̀ ̉ ̣ ̣ ơ trong Network Marketing Chương 14: Nhưng cam bây nên tranh đê thanh công trong Network Marketing̣ ̃ ́ ̉ ̀ Chương 1: Thời đại mới và những xu hướng chính Thế giơi đã bươc sang thiên niên kỷ mơi vơi nhưng quy luật mơi, nhưng cơ hội, tiềm năng và nhưng mối hiểm họa mơi. Biết bao thay đổi đang diễn ra trong đơi sống xã hội và kinh tế thế giơi. Sơm hay muộn, Bạn cũng sẽ nhận thấy ảnh hưởng của nhưng xu hương toàn c u này tầơi Bạn và doanh nghiệp của Bạn. Sư thành bại của doanh nghiệp của Bạn trong Thơi đại mơi phụ thuộc rất nhiều vào việc Bạn có hiểu được nhưng xu hương mơi của thơi đại để bắt nhịp được vơi chúng hay không. Vậy thì, Thơi đại mơi là gì? Và có nhưng xu hương nào đang và sẽ chi phối Thơi đại mơi? Chúng ta hãy cùng xem xét.  Thời đại của công nghệ thông tin và kỹ thuật số Cùng vơi công nghệ thông tin là sư có mặt của nhưng máy fax, điện thoại di động, máy tính cá nhân, modem, Internet . ở khắp nơi xung quanh ta. Ngày nay, máy tính đã trở thành một ph n không thầể thiếu trong cuộc sống. Công nghệ thông tin đã cho phép lưu trư một lượng thông tin không lồ, đồng thơi làm cho việc truy cập thông tin trở nên dễ dàng, nhanh chóng và đa dạng về hình thức. Bạn đưng xem thương một chiếc CD-ROM vơi bộ nhơ 5Gb! Nó có thể lưu trư một lượng thông tin tương đương vơi . 500 cuốn sách, số sách mà Bạn phải đọc 5 năm mơi hết, nếu đọc 2 cuốn mỗi tu n! Và quả thật, khả năng lưu trư và phổ cập thông tin này đang tạo ra một cuộc cách mạng trong kinh doanh và quản lý, trong hệ thống giáo dục đào tạo, trong cuộc sống hàng ngày và nhiều lĩnh vưc khác. Năm 1979, giáo viên trung học Jan Davidson mở một trung tâm đào tạo nhỏ tại Rancho Palos Verdes, gần Los Angeles. Cô mua một máy tính Apple II giá 3000 đôla và cùng với người Bạn viết chương trình dạy từ vựng và toán cho sinh viên. Công ty của cô lay lắt cho đến tận năm 1991, khi bắt đầu thịnh hành kiểu kết hợp học tập và giải trí. 3 năm sau đó, cô cùng chồng đ ng ra thành lập công ty Davidson & Associates và đến năm 1996, cô đã bán lại công ty này với giá gần 1 tỉ đôla. Ngày nay, những chương trình đồ chơi chất lượng cao Fisher-Price trên đĩa CD-ROM mang nhãn hiệu Davidson đang biến hàng triệu nhà thành những lớp học cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Năm 1981, chàng thanh niên 25 tuổi người Mỹ ôm giấc mộng đưa máy tính đến mọi nhà đã mua một chương trình xử lý Q-DOS với giá 75 ngàn đôla, sửa sang lại và kết quả là đã biến nó thành một chuẩn mực của lĩnh vực máy tính cá nhân. Giờ đây, Bill Gates, đ ng đứầu hãng Microsoft huyền thoại, đã trở thành doanh nhân giàu nhất thế giới. Mục tiêu kế tiếp của ông là giúp cho mọi người trên khắp thế giới có thể được tham dự vào những khóa học tốt nhất về bất c lĩnh vứực nào ngay tại nhà do những thầy giáo giỏi nhất thế giới giảng dạy. Tính đến đ u năm 1999, đã có ít nhầất khoảng 250 triệu máy tính vận hành. Mỗi ngày lại có thêm 200 000 ngươi sư dụng mơi. Công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra các doanh nghiệp và các ngành kinh tế ngay trươc mắt ta. Theo dư báo của tạp chí Futurist, trong nhưng thập niên tơi, con ngươi sẽ có các trợ lý ảo – tức là nhưng chương trình thư ký đặc biệt trên máy tính được điều khiển bằng giọng nói.

pdf80 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thời đại mới và cơ hội kinh doanh cho mọi người, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a B n. ươ ồ ơ ề ị ủ ạ Có th gi i thích đi u này t góc đ tâm lý nh sau: khi m t ng i nói “không”,ể ả ề ư ộ ư ộ ươ toàn b các giác quan c a ng i đó s chuy n sang th phòng th . Khi m t ng iộ ủ ươ ẽ ể ế ủ ộ ươ nghĩ r ng ph i phòng th v i B n, nghĩa là B n làm ng i ta nghi ng và đi u đó sằ ả ủ ơ ạ ạ ươ ơ ề ẽ c n tr ng i đó tin vào s đàng hoàng và nhã ý c a B n. Ng c l i, khi ng i đóả ở ươ ư ủ ạ ượ ạ ươ đ ng ý v i B n, c m giác xa l s không còn n a. Vì v y, càng đ t đ c nhi u câuồ ơ ạ ả ạ ẽ ư ậ ạ ượ ề tr l i kh ng đ nh t lúc b t đ u câu chuy n, B n càng có c h i thành công trongả ơ ẳ ị ư ắ ầ ệ ạ ơ ộ bu i nói chuy n này. ổ ệ T ng t , hãy s d ng nh ng m nh đ kh ng đ nh thay cho nh ng m nh đươ ư ư ụ ư ệ ề ẳ ị ư ệ ề ph đ nh. Thay vì nói: “không đ t” B n hãy nói “r ”, “không t i” hãy thay b ngủ ị ắ ạ ẻ ồ ằ “khá”...  Cách chi n th ng s ph n đ iế ắ ự ả ố Hãy cám n nh ng ng i đã có nh ng ý ki n ph n bi n và hãy ti p nh n chúngơ ư ươ ư ế ả ệ ế ậ vui v nh m t c h i đ đào sâu ki n th c trong m t lĩnh v c m i, c h i ti p t cẻ ư ộ ơ ộ ể ế ứ ộ ư ơ ơ ộ ế ụ bàn lu n nghiêm túc v i ng i đ i tho i. ậ ơ ươ ố ạ Khi b ph n đ i, đ ng v i ch ng minh mình đúng mà hãy bình tĩnh đ i choị ả ố ư ộ ứ ợ ng i đó nói h t. ươ ế N u lúc này B n tranh cãi ngay và ch ng minh cái đúng c a mình,ế ạ ứ ủ B n s không đ t đ c gì c ngoài vi c làm cho ng i đ i tho i càng thêm ch ng đ iạ ẽ ạ ượ ả ệ ươ ố ạ ố ố B n. Có th ghi ra gi y nh ng lu n ch ng c a h đ th y b t đ ng n m đi m nào.ạ ể ấ ư ậ ứ ủ ọ ể ấ ấ ồ ằ ở ể T t nh t là B n nên đ ng ý tr c. Khi B n vui v đ ng ý nh th B n đ ng v phíaố ấ ạ ồ ươ ạ ẻ ồ ư ể ạ ứ ề ng i đ i tho i,ươ ố ạ ng i đó s s n lòng nghe B n nói. ươ ẽ ẵ ạ Song đó ph i là m t s đ ng ý đ c bi t. Ch ng h n nh : “Đúng đ y, tôi cũngả ộ ư ồ ặ ệ ẳ ạ ư ấ t ng nghĩ v y...”, “Đúng đ y, lúc đ u bao gi cũng có c m giác nh th ...”, “Tôi hi uư ậ ấ ầ ơ ả ư ế ể là Anh/Ch nhìn nh n chuy n này ra sao, tôi cũng t ng nghĩ v y, nh ng hãy cho phépị ậ ệ ư ậ ư tôi nói nh ng gì mà tôi đã hi u đ c”. . Nh v y B n s g đ c tình hu ng căngư ể ượ ư ậ ạ ẽ ơ ượ ố th ng, b i trong m i l i ph n đ i đ u n ch a m t câu h i ng m mà có th ng iẳ ở ỗ ơ ả ố ề ẩ ứ ộ ỏ ầ ể ươ đ i tho i v i B n còn ch a nói ra đ c, nh ng đã có thái đ th n tr ng vì ng i đóố ạ ơ ạ ư ượ ư ộ ậ ọ ươ c n B n cho bi t thêm thông tin đ có th quy t đ nh. Mu n v y, B n ph i đ t raầ ạ ế ể ể ế ị ố ậ ạ ả ặ nh ng câu h i đ làm rõ xem ng i đó mu n h i gì. Bi t đâu các B n l i đang nói vư ỏ ể ươ ố ỏ ế ạ ạ ề 2 chuy n hoàn toàn khác nhau? Sau khi đã h i rõ đ bi t còn đi u gì ch a rõ, B n hãyệ ỏ ể ế ề ư ạ tr l i cho câu h i đó c a h . N u ng i đó e ng i v s ti n ph i b ra đ mua hàngả ơ ỏ ủ ọ ế ươ ạ ề ố ề ả ỏ ể thì B n hãy cho ng i đó bi t v ch đ hoa h ng. N u đó là lo ng i v kh năng bánạ ươ ế ề ế ộ ồ ế ạ ề ả hàng thì hãy nói cho ng i đó bi t doanh s tháng này c a B n. Sau đó thì hãy ki mươ ế ố ủ ạ ể tra xem ng i đó đã hài lòng v i câu tr l i hay ch a.ươ ơ ả ơ ư Khi mu n thuy t ph c ng i khác, đ ng t ra áp đ o đ b t ng i kia ph iố ế ụ ươ ư ỏ ả ể ắ ươ ả công nh n là B n đúng ngay. B ng cách đó B n ch đ ng ch m đ n lòng t ái c aậ ạ ằ ạ ỉ ộ ạ ế ư ủ ng i đ i tho i và làm ng i đó m t h ng nói chuy n v i B n. ươ ố ạ ươ ấ ứ ệ ơ ạ Sau khi B n t m bi t ng i đ i tho i, hãy t ng k t l i k t qu c a cu c nóiạ ạ ệ ươ ố ạ ổ ế ạ ế ả ủ ộ chuy n. Hãy phân tích xem t i sao ng i này l i đ ng ý ký h p đ ng, còn ng i khácệ ạ ươ ạ ồ ợ ồ ươ thì không. Hãy t ki m đi m xem:ư ể ể 1. B n trình bày có đ t không? Có b sót gì không? ạ ạ ỏ 2. B n có đi l ch v n đ tr ng tâm không? ạ ệ ấ ề ọ 3. Có h i b áp đ t đ i v i ng i đ i tho i không? ơ ị ặ ố ơ ươ ố ạ 4. B n trình bày có thuy t ph c không? ạ ế ụ 5. Nh ng câu h i nào làm B n lúng túng? ư ỏ ạ 6. B n có gi đ c bình tĩnh và l ch s su t cu c nói chuy n không? N u khôngạ ư ượ ị ư ố ộ ệ ế thì t i sao? ạ Và quan tr ng h n c là: B n có n t ng gì v cu c nói chuy n? B n có hàiọ ơ ả ạ ấ ượ ề ộ ệ ạ lòng không? N u có, thì có nghĩa là B n đã không u ng phí công s c và th i gian. Đế ạ ổ ứ ơ ể có đ c k năng chuyên nghi p, B n s ph i c g ng, song bù l i, B n s đ cượ ỹ ệ ạ ẽ ả ố ắ ạ ạ ẽ ượ th ng x ng đáng – đó là thành công mà B n luôn m c.ưở ứ ạ ơ ươ Ch ng 12: K năng thuy t trình trong Networkươ ỹ ế Marketing Các bu i thuy t trình chính là b m t c a m t công ty Network Marketing.ổ ế ộ ặ ủ ộ Nhi m v c a các bu i thuy t trình không ch là truy n đ t thông tin, mà còn làmệ ụ ủ ổ ế ỉ ề ạ quen nh ng ng i m i v i t p th nh ng ng i cùng chí h ng trong m t b u khôngư ươ ơ ơ ậ ể ư ươ ươ ộ ầ khí vui v , thân thi n và hào h ng. Chúng ph i giúp cho nh ng nhà phân ph i tinẻ ệ ứ ả ư ố t ng r ng h không đ n đ c, vì c m giác này r t hay xu t hi n trong đ u ng iưở ằ ọ ơ ộ ả ấ ấ ệ ầ ươ m i n u h không đ c tham d m t bu i thuy t trình hay h i th o nào. ơ ế ọ ượ ư ộ ổ ế ộ ả S m hay mu n, s đ n lúc B n là ng i đ ng trên b c thuy t trình thay m tơ ộ ẽ ế ạ ươ ứ ụ ế ặ cho công ty. B n c n ph i hi u r ng, đó là m t vinh d , m t u th và cũng là m tạ ầ ả ể ằ ộ ư ộ ư ế ộ trách nhi m l n. Các bu i thuy t trình c n ph i đ c chu n b và t p d t k l ng,ệ ơ ổ ế ầ ả ượ ẩ ị ậ ượ ỹ ươ vì nó có ý nghĩa r t l n đ i v i nh ng ng i m i trong vi c có quy t đ nh tham giaấ ơ ố ơ ư ươ ơ ệ ế ị Network Marketing hay không. Thuy t trình s hi u qu h n n u tr c đó B n đã có l n gi i thi u s n ph mế ẽ ệ ả ơ ế ươ ạ ầ ơ ệ ả ẩ trong khuôn kh cu c g p riêng v i ng viên c a B n. ổ ộ ặ ơ ứ ủ ạ Thành công c a m t bu i thuy t trình ph thu c vào s tích c c và ăn ý c a t tủ ộ ổ ế ụ ộ ư ư ủ ấ c các m t xích, t ban t ch c, ng i thuy t trình đ n ng i tham d . B u khôngả ắ ư ổ ứ ươ ế ế ươ ư ầ khí trong bu i thuy t trình, s h tr c a nh ng nhà phân ph i có m t cùng v i nh ngổ ế ư ỗ ợ ủ ư ố ặ ơ ư câu chuy n sôi đ ng c a h v kinh nghi m s d ng s n ph m và thành công trongệ ộ ủ ọ ề ệ ư ụ ả ẩ kinh doanh là nh ng y u t góp ph n không nh giúp bu i thuy t trình đ t đ cư ế ố ầ ỏ ổ ế ạ ượ nh ng nhi m v đ t ra và t o đ c n t ng x ng đáng đ i v i ng i tham d .ư ệ ụ ặ ạ ượ ấ ượ ứ ố ơ ươ ư Song, y u t hàng đ u quy t đ nh thành công chính là ng i thuy t trình, các ph mế ố ầ ế ị ươ ế ẩ ch t và tính chuyên nghi p c a ng i đó. ấ ệ ủ ươ 1. Chu n b cho bu i thuy t trìnhẩ ị ổ ế  Các v n đ v t ch cấ ề ề ổ ứ Ch n đ a đi m thuy t trình: ọ ị ể ế Phòng thuy t trình c n ph i đ a đi m ti n l i, có s c ch a khá nh ng khôngế ầ ả ở ị ể ệ ợ ứ ứ ư l n quá đ không có c m giác tr ng tr i. Nên ch n m t gian sao cho h i thi u chơ ể ả ố ả ọ ộ ơ ế ỗ h n là th a quá nhi u ch . ơ ư ề ỗ Phòng thuy t trình c n ph i đ c chu n b k l ng tr c khi khách đ n. C nế ầ ả ượ ẩ ị ỹ ươ ươ ế ầ ph i có đ các d ng c nh máy chi u đèn, máy chi u slide, videoả ủ ụ ụ ư ế ế , b ng và bút vi t,ả ế tài li u qu ng cáo, tr ng bày s n ph m. Vi c s d ng các x p tài li u minh h a, sách,ệ ả ư ả ẩ ệ ư ụ ấ ệ ọ hình v đ b tr cho thông tin đ c trình bày là vô cùng quan tr ng vì có r t nhi uẽ ể ổ ợ ượ ọ ấ ề ng i ti p thu thông tin qua thính giác r t kém n u không có hình nh minh h a. Cũngươ ế ấ ế ả ọ c n ki m tra tr c xem có đ công t c c m, bóng đèn d phòng hay không. ầ ể ươ ủ ắ ổ ắ ư Vi c s d ng máy móc hi n đ i cũng nh n m nh hình nh c a công ty và giúpệ ư ụ ệ ạ ấ ạ ả ủ B n có thêm t tin khi thuy t trình, đ c bi t là khi nói v các c h i và kh năng màạ ư ế ặ ệ ề ơ ộ ả Network Marketing đem l i. N u s d ng nh c n n thì ph i chú ý đ nh c không quáạ ế ư ụ ạ ề ả ể ạ n, gây khó ch u ho c m t t p trung cho ng i đ n d .ồ ị ặ ấ ậ ươ ế ư Đăng ký ng i tham d :ườ ự Đi u này là nên làm đ có th ki m soát s ng i đ n d và đánh giá đ c hi uề ể ể ể ố ươ ế ư ượ ệ qu c a thuy t trình v sau này. ả ủ ế ề  So n th o n i dung thuy t trìnhạ ả ộ ế Vi c chu n b bài thuy t trình bao g m 2 ph n chính sau đây: ệ ẩ ị ế ồ ầ - Xác đ nh ch đ . ị ủ ề - Xác đ nh nh ng n i dung chính c n nói v ch đ này. ị ư ộ ầ ề ủ ề Tr c h t, hãy xác đ nh m c đích c a cu c thuy t trình và tìm hi u thành ph nươ ế ị ụ ủ ộ ế ể ầ nghe xem h bi t và quan tâm nh ng gì đ ch n t li u phù h p. T t nh t, B n nênọ ế ư ể ọ ư ệ ợ ố ấ ạ có m t s n bài c th đ không b sót m t ý quan tr ng nào. ộ ươ ụ ể ể ỏ ộ ọ V sau này khi B n đã có kinh nghi m h n, B n có th vi t ng n h n ho cề ạ ệ ơ ạ ể ế ắ ơ ặ không đ c n a mà ch th nh tho ng li c qua s n bài, b i l khi ng i thuy t trình nóiọ ư ỉ ỉ ả ế ươ ở ẽ ươ ế mà không đ c, ng i nghe s d ti p thu h n, và B n s rút ng n kho ng cách v i họ ươ ẽ ễ ế ơ ạ ẽ ắ ả ơ ọ nhanh h n, b i l B n có th th ng xuyên quan sát h i tr ng và c m nh n đ cơ ở ẽ ạ ể ươ ộ ươ ả ậ ượ tinh th n c a h .ầ ủ ọ M t bài thuy t trình bao gi cũng ph i có m bài, thân bài và k t lu n. Nhi uộ ế ơ ả ở ế ậ ề ng i r t hay quên chi ti t này. Song B n c n nh là chính câu m đ u và câu k t là 2ươ ấ ế ạ ầ ơ ở ầ ế ph n mà B n ph i chú tr ng nh t.ầ ạ ả ọ ấ Ph n m bài ầ ở c n ph iầ ả cho m i ng i bi t nh ng n i dung chính mà B n sọ ươ ế ư ộ ạ ẽ đ nh trình bày. C n ph i th hi n đ c b n ch t c a v n đ , đ ng i nghe mu nị ầ ả ể ệ ượ ả ấ ủ ấ ề ể ươ ố nghe ti p ph n sau.ế ầ Ph n thân bàiầ là lúc B n trình bày các ý chính.ạ - B n c n phác th o các ý chính và s p x p chúng theo m t trình tạ ầ ả ắ ế ộ ư logic (b t đ u t nh ng đi m quan tr ng nh t đ n ít quan tr ng nh t ho c ng cắ ầ ư ư ể ọ ấ ế ọ ấ ặ ượ l i). Hãy tóm t t t ng đo n sau m i ý chính.ạ ắ ư ạ ỗ - Hãy dành nhi u th i gian cho nh ng đi m quan tr ng h n.ề ơ ư ể ọ ơ - C n vi t sao cho d nghe và d ti p thu. Nên dùng câu đ n gi n, tr cầ ế ễ ễ ế ơ ả ư ti p, có ch ng , kèm các ví d , liên h , so sánh đ minh h a. Có th s d ng các câuế ủ ư ụ ệ ể ọ ể ư ụ tiêu đ và các công c nh n m nh khác (vi t đ m, vi t hoa, ch to...).ề ụ ấ ạ ế ậ ế ư - C n có các h tr minh h a nh các s li u th ng kê và k t qu nghiênầ ỗ ợ ọ ư ố ệ ố ế ả c u, các ví d , các m u chuy n và ch ng th c, các hình nh, bi u đ ... Bài thuy tứ ụ ẩ ệ ứ ư ả ể ồ ế trình v i hình nh h tr thích h p, s d ng đúng nghĩa, đúng m c đích th ng cóơ ả ỗ ợ ợ ư ụ ụ ươ hi u qu h n nhi u.ệ ả ơ ề - Hãy cung c p thông tin t ng ph n và d n d n. Đ ng c truy n đ t quáấ ư ầ ầ ầ ư ố ề ạ nhi u thông tin trong m t bu i. Ng i nghe có th hoàn toàn không hi u B n và B nề ộ ổ ươ ể ể ạ ạ s phí công. H n t , thông tin chuyên sâu quá nhi u có th làm cho ng i m i s vàẽ ơ ế ề ể ươ ơ ợ b doanh nghi pỏ ệ Ph n k t lu n: ầ ế ậ B n c n t ng k t l i cho m i ng i bi t đã trình bày đi u gì.ạ ầ ổ ế ạ ọ ươ ế ề Ph n k t lu n là m t trong nh ng th i đi m hi m hoi đ thu hút s chú ý c a ng iầ ế ậ ộ ư ơ ể ế ể ư ủ ươ nghe, vì v y c n ph i k t thúc cao trào. Ng i nghe lúc nào cũng mu n bi t thêm vàậ ầ ả ế ở ươ ố ế vì v y B n c n ph i k t thúc bài thuy t trình b ng vi c đi m l i các l i ích mà ng iậ ạ ầ ả ế ế ằ ệ ể ạ ợ ươ nghe thu đ c. Đ ng ph m ph i sai l m khi ch nói g n l n: “Cám n các Anh/Ch đãượ ư ạ ả ầ ỉ ọ ỏ ơ ị l ng nghe!” và đi v ch ng i.ắ ề ỗ ồ  T p d t ậ ượ Ch có nh ng ng i thuy t trình t tin m i gây đ c n t ng v i ng i nghe.ỉ ư ươ ế ư ơ ượ ấ ượ ơ ươ Và ch có th c hành m i có th mang l i cho B n c m giác t tin vào kh năng c aỉ ư ơ ể ạ ạ ả ư ả ủ mình. D i đây là m t vài quy t c giúp cho B n có đ c thành công khi thuy t trình. ươ ộ ắ ạ ượ ế - Hãy t p luy n tr c g ng. Đi u này hoàn toàn không ng ng nậ ệ ươ ươ ề ơ ẩ chút nào. R t nhi u các nhân v t n i ti ng cũng đã t ng t p nói tr c g ng. ấ ề ậ ổ ế ư ậ ươ ươ - Hãy dùng máy thu âm. B n s nghe đ c t t c nh ng ng đi uạ ẽ ượ ấ ả ư ư ệ c a mình và có th ch nh l i b ng cách nh n nh ng ch c n thi t, tăng ho củ ể ỉ ạ ằ ấ ư ỗ ầ ế ặ gi m t c đ nói. ả ố ộ - Dùng máy ghi hình còn t t h n n a, vì camera không bi t nói d i.ố ơ ư ế ố Hãy xem l i băng đ bi t B n có nh ng thói quen x u gì mà tr c nay B nạ ể ế ạ ư ấ ươ ạ không đ ý, và trông B n ra sao. ể ạ - Có th t p d t trong m t nhóm ng i thân quen. B t c lúc nàoể ậ ượ ộ ươ ấ ứ ti n, dù là trong m t nhóm B n, ng i nhà hay khi h p nhóm các nhà phânệ ộ ạ ươ ọ ph i, B n hãy m nh d n xin phát bi u.ố ạ ạ ạ ể 2. Ti n hành thuy t trìnhế ế  Các v n đ t ch c: ấ ề ổ ứ Bàn đăng ký nên đ t phía ngoài đ kh i qu y r y nh ng ng i tham d thuy tặ ở ể ỏ ấ ầ ư ươ ư ế trình. Đ ng quá xuy nh xoàng b i bàn đăng ký cũng chính là n i Công ty B n đónư ề ở ơ ạ khách. H s có nh ng n t ng đ u tiên v c bu i thuy t trình, vì v y, ph i đọ ẽ ư ấ ượ ầ ề ả ổ ế ậ ả ể nh ng nhà phân ph i l ch s nh t, đáng m n nh t và l phép nh t ti p khách. ư ố ị ư ấ ế ấ ễ ấ ế Hãy đóng c a phòng thuy t trình khi đ n gi b t đ u. Đ ng đ ng i ra vàoư ế ế ơ ắ ầ ư ể ươ tho i mái khi B n đang thuy t trình, có th làm B n và nh ng ng i nghe m t t pả ạ ế ể ạ ư ươ ấ ậ trung.  Yêu c u v th i gianầ ề ờ M t bu i thuy t trình ch nên kéo dài 30-35 phút. Th i gian thuy t trình quá dàiộ ổ ế ỉ ơ ế s khi n ng i nghe m t m i và r t cu c là kém hi u qu vì ng i nghe không cònẽ ế ươ ệ ỏ ố ộ ệ ả ươ t p trung vào n i dung trình bày.ậ ộ  Th c hi n thuy t trìnhự ệ ế Phong cách - Hãy m c m t th gì đó khá n i (có th là cravat đ i v i nam ho cặ ộ ứ ổ ể ố ơ ặ đ trang s c đ i v i n ). Ph n nên th n tr ng v i váy ng n ho c áo khoétồ ứ ố ơ ư ụ ư ậ ọ ơ ắ ặ c quá tr vì có th làm cho ng i nghe phân tán t p trung và không chú ý vàoổ ễ ể ươ ậ n i dung câu chuy n. ộ ệ - Hãy ti n lên b c thuy t trình m t cách m nh m nh là m t vi cế ụ ế ộ ạ ẽ ư ộ ệ B n làm hàng ngày.ạ - Không có đi u gì có tác đ ng đ n ng i nghe b ng cái “oai”, ítề ộ ế ươ ằ nh t là v ngòai đ ng b và nghiêm túc c a B n và m t t p gi y mà B nấ ẻ ươ ệ ủ ạ ộ ậ ấ ạ l t gi trên b c thuy t trình. ậ ở ụ ế - Hãy gi t th đ ng th ng và đ ng bao gi khoanh tay tr cư ư ế ứ ẳ ư ơ ươ ng c. Đây là đi u t i thi u đ i v i ng i thuy t trình.ư ề ố ể ố ơ ươ ế - Không l y m t b c thuy t trình cao đ ngăn B n v i m i ng i.ấ ộ ụ ế ể ạ ơ ọ ươ Nh v y t B n s t o ra kho ng cách v i ng i nghe. ư ậ ư ạ ẽ ạ ả ơ ươ - N u b c thuy t trình không cao thì r t t t. N u b c v a to v aế ụ ế ấ ố ế ụ ư ư cao thì B n có th đ t tài li u lên đó và đ ng sang bên c nh. B n s đ ngạ ể ặ ệ ứ ạ ạ ẽ ứ đ c g n m i ng i h n và v n có th li c vào gi y n u c n. ượ ầ ọ ươ ơ ẫ ể ế ấ ế ầ - Hãy t p trung. Đ ng v i vàng. Hãy t t n m các tài li u c aậ ư ộ ư ố ở ệ ủ B n. Hãy nh p m t ng m n c. Th i gian ch làm cho h i tr ng căng lên vàạ ấ ộ ụ ươ ơ ỉ ộ ươ m i ng i s nóng lòng đ i khi B n b t đ u chia s nh ng ý nghĩ c a mình. ọ ươ ẽ ợ ạ ắ ầ ẻ ư ủ - Hãy gi m t cái nhìn s ng khoái và sinh đ ng, b i đó chính là chìaư ộ ả ộ ở khóa c a thành công.ủ - Hãy dùng ngôn ng c th đ nh n m nh kh năng di n đ t c aư ơ ể ể ấ ạ ả ễ ạ ủ B n và ch ng t s say mê. Tuy nhiên, nên th n tr ng khi dùng ngôn ng cạ ứ ỏ ư ậ ọ ư ơ th khi thuy t trình v i đ i di n c a n n văn hóa khác do ngôn ng c thể ế ơ ạ ệ ủ ề ư ơ ể trong các n n văn hóa khác nhau s khác nhau. ề ẽ - Hãy s d ng nét m t bi u c m khi nói nh ng câu có tính ch tư ụ ặ ể ả ư ấ khích l hay khi đ t câu h i. M t n c i đúng ch s giúp B n hòa đ ngệ ặ ỏ ộ ụ ươ ỗ ẽ ạ ồ v i m i ng i nhanh h n, nh ng ch nên c i đúng lúc đúng ch . ơ ọ ươ ơ ư ỉ ươ ỗ - Đ ng đ micro g n quá. N u có s c v micro, hãy đ ngh h iư ể ầ ế ư ố ề ề ị ộ tr ng, đ c bi t là nh ng hàng gh d i l ng tai h n (Nh ng ng i ng i xaươ ặ ệ ư ế ươ ắ ơ ư ươ ồ th ng ít đ c quan tâm. H s cám n B n vì quan tâm đ n h ).ươ ượ ọ ẽ ơ ạ ế ọ Cách chi n th ng c m giác h i h pế ắ ả ồ ộ Vi n c nh ph i nói tr c đám đông th ng làm cho m i ng i, k c nh ngễ ả ả ươ ươ ọ ươ ể ả ư ng i v n r t bình tĩnh cũng run s . B n hãy t nh : “T t c nh ng nhà hùng bi nươ ố ấ ợ ạ ư ủ ấ ả ư ệ khác cũng thuy t trình không h n gì mình”. Đi u này s giúp B n b t h i h p. Song,ế ơ ề ẽ ạ ơ ồ ộ có nh ng cách đ tránh đi u đó. ư ể ề - Tr c khi thuy t trình hãy nh m m t l i 1 phút. Các chuyên gia khuyênươ ế ắ ắ ạ B n nên th l ng, nh m m t và nghĩ đ n m t đi u gì đó yên và êm d u. ạ ả ỏ ắ ắ ế ộ ề ả ị - Hãy hít vào th t sâu. Vài h i th sâu tr c khi thuy t trình có th làmậ ơ ở ươ ế ể nên phép th n. ầ - S e dè, và lo s th ng là do B n lo l ng quá v b n thân. C n ph i nghĩư ợ ươ ạ ắ ề ả ầ ả đ n n i dung s nói. Đi u đó s làm B n b t căng th ng. ế ộ ẽ ề ẽ ạ ơ ẳ - Không nên đánh giá mình th p quá. Hãy tin t ng r ng B n đã chu n bấ ưở ằ ạ ẩ ị k càng và có th truy n đ t đ c nh ng đi u quan tr ng và h u ích.ỹ ể ề ạ ượ ư ề ọ ư Cách truy n đ t thông tinề ạ Nên: - Th c hi n đ n gi n và d làm theo. Nguyên t c này đ c g i là: Nóiư ệ ơ ả ễ ắ ượ ọ ng n g n, rõ ràng, đ n gi n, đ m t ng i ch m hi u nh t cũng ph i hi u. Ng iắ ọ ơ ả ể ộ ươ ậ ể ấ ả ể ươ thuy t trình không nên t o cho ng i nghe c m giác thuy t trình là m t đi u gì đó khóế ạ ươ ả ế ộ ề v n t i. Nh ng ng i đ n nghe ph i so sánh mình v i ng i thuy t trình và th yươ ơ ư ươ ế ả ơ ươ ế ấ vi c này không đ n n i khó và n u h c cũng có th làm đ c. Hãy nh l i g ngệ ế ỗ ế ọ ể ượ ơ ạ ươ nh ng chính tr gia n i ti ng: các bài phát bi u c a h đ n gi n đ n m c t m th ng.ư ị ổ ể ể ủ ọ ơ ả ế ứ ầ ươ - Hãy nói chuy n dí d m, h i pha trò. Chuy n ti u lâm ho c nh ng m uệ ỏ ơ ệ ế ặ ư ẩ chuy n ng nghĩnh t đ i th ng có th s d ng đan xen gi a nh ng ph n trình bàyệ ộ ư ơ ươ ể ư ụ ư ư ầ dài, k t thúc m t ý nào đó. ế ộ - Nh c l i nh ng l i đã nói, nh t là nh ng đi m khó hi u đ làm cho rõ ýắ ạ ư ơ ấ ư ể ể ể và thuy t ph c h n. Nh v y, B n s đ c xem là quan tâm đ n ng i nghe, b i cóế ụ ơ ư ậ ạ ẽ ượ ế ươ ở th nhi u ng i còn ch a k p ghi l i nh ng gì B n nói, h n n a, ch c ch n là ph nể ề ươ ư ị ạ ư ạ ơ ư ắ ắ ầ l n m i ng i còn ch a hi u khi B n trình bày l n đ u.ơ ọ ươ ư ể ạ ầ ầ Không nên: - L m d ng bông đùa: không bao gi nên b t đ u bài thuy t trình b ng m tạ ụ ơ ắ ầ ế ằ ộ câu chuy n ti u lâm n u đ tài nghiêm túc, b i đi u đó s khi n khán gi m t t pệ ế ế ề ở ề ẽ ế ả ấ ậ trung và s khó kéo h t p trung tr l i vào n i dung chính. ẽ ọ ậ ở ạ ộ Thuy t trình không ph iế ả là lúc B n đang nói chuy n phi m v i B n bè trong quán bar. ạ ệ ế ớ ạ - Nói quá nhanh: tr c khi trình bày m i ý chính hãy d ng l i m t chút.ươ ỗ ư ạ ộ Đi u này s làm cho h i tr ng t p trung h nề ẽ ộ ươ ậ ơ - Áp đ o ng i nghe b ng ki n th c c a mình. Đ c bi t là khi B n thuy tả ươ ằ ế ứ ủ ặ ệ ạ ế trình cho nh ng ng i m i tham gia Network Marketing. ư ươ ơ - Dùng ti ng lóng và ngôn ng không phù h p.ế ư ợ - Đi quá sâu vào các chi ti t. ế - C b t ch c cách trình bày c a m t di n gi n i ti ng nào đó: trông B nố ắ ươ ủ ộ ễ ả ổ ế ạ s r t bu n c i.ẽ ấ ồ ươ - Nói nh ng câu thi u suy nghĩ. Có nh ng ng i v a b c ra đã nói: “Tôiư ế ư ươ ư ươ r t run và ch a quen nói ch đông ng i”. Nh ng câu nói đ i lo i nh v y s làm choấ ư ỗ ươ ư ạ ạ ư ậ ẽ ng i nghe ng c nhiên và không hi u B n đ n đây làm gì. ươ ạ ể ạ ế - Chuy n mũi dùi sang cá nhân và ch trích nh ng ng i có m t, dù là r tể ỉ ư ươ ặ ấ nh .ẹ Các cách gây s chú ý:ự Ph i bi t thu hút và gi đ c s chú ý c a ng i nghe trong su t th i gianả ế ư ượ ư ủ ươ ố ơ truy t trình. ế Có th thu hút s chú ý c a khán gi b t c lúc nào v i nh ng câu nh : “Và bâyể ư ủ ả ấ ứ ơ ư ư gi , đ ch t l i nh ng đi u tôi đã trình bày...”, “Cu i cùng là...”. C 2 câu này đ u cóơ ể ố ạ ư ề ố ả ề tác d ng làm cho m i ng i b ng t nh, sau đó B n l i có th nói ti p. Có th dùngụ ọ ươ ư ỉ ạ ạ ể ế ể nh ng câu này bao nhiêu l n trong bài phát bi u cũng đ c.ư ầ ể ượ B n cũng có th dùng các câu h i đ gây s chú ý c a h i tr ng. Nh dành choạ ể ỏ ể ư ủ ộ ươ ơ m i ng i th i gian suy nghĩ.ọ ươ ơ Cách tr l i các câu h i:ả ờ ỏ - Hãy s n sàng nghe h i. T t nh t, B n nên nghĩ tr c ng i ta có th h iẵ ỏ ố ấ ạ ươ ươ ể ỏ gì. - Hãy chăm chú l ng nghe, nh c l i câu h i hay nói l i theo cách hi u c aắ ắ ạ ỏ ạ ể ủ mình đ bi t ch c là đã hi u đúng ý ng i đ t câu h i. ể ế ắ ể ươ ặ ỏ - Đ ng quên cám n ng i đ t câu h i. ư ơ ươ ặ ỏ - N u câu h i đúng ch đ thì B n hãy tr l i ng n g n và tr c ti p vàoế ỏ ủ ề ạ ả ơ ắ ọ ư ế v n đ .ấ ề - Đ ng đ c m xúc nh h ng khi ph i tr l i các câu h i khó.ư ể ả ả ưở ả ả ơ ỏ - Đ ng đ cho m t ng i trong h i tr ng đ c chi m s chú ý c a B nư ể ộ ươ ộ ươ ộ ế ư ủ ạ hay bi n câu h i thành cu c tranh cãi.ế ỏ ộ - Đ ng đ cho nhi u ng i trong h i tr ng cùng đ t t i t p nh ng câuư ể ề ươ ộ ươ ặ ơ ấ ư h i mà B n s không tr l i đ c ho c t h n là nh ng câu h i l c đ . ỏ ạ ẽ ả ơ ượ ặ ệ ơ ư ỏ ạ ề Có m y cáchấ đ i phó v i chúng sau đây:ố ơ Ngay t đ u hãy báo tr c là đây là m t ch đ khó, mà th i gianư ầ ươ ộ ủ ề ơ có h n nên không th tr l i h t m i câu h i. ạ ể ả ơ ế ọ ỏ  Hãy nói liên t c và ch d ng khi k t thúc m t ý. Khi B n nói, h iụ ỉ ư ế ộ ạ ộ tr ng s im l ng, và có nghĩa là h s không đ t nh ng câu h i th a. ươ ẽ ặ ọ ẽ ặ ư ỏ ư  N u có ai đó v n mu n đ t câu h i, mà B n không đ nh tr l iế ẫ ố ặ ỏ ạ ị ả ơ trong th i gian thuy t trình thì hãy đ ngh th o lu n sau khi thuy t trìnhơ ế ề ị ả ậ ế xong. - Đ ng làm ra v B n bi t câu tr l i n u nh B n th t s không bi t câuư ẻ ạ ế ả ơ ế ư ạ ậ ư ế tr l i. Hãy cho m i ng i bi t r ng trong phòng có nh ng chuyên gia hi u rõ v v nả ơ ọ ươ ế ằ ư ể ề ấ đ này h n B n. T t h n n a là B n g i đích danh nh ng ng i đó. Đi u đó khôngề ơ ạ ố ơ ư ạ ọ ư ươ ề ch làm tăng uy tín c a h và làm h th y bi t n B n mà vào cu i bu i thuy t trìnhỉ ủ ọ ọ ấ ế ơ ạ ố ổ ế B n còn có th nh h gi i đáp nh ng câu h i hóc búa mà ai đó đ t ra. ạ ể ơ ọ ả ư ỏ ặ - Hãy tuyên b “Câu h i cu i cùng”đ ch m d t ph n gi i đáp.ố ỏ ố ể ấ ứ ầ ả Ph n ng tr c nh ng tình hu ng b t ng :ả ứ ướ ữ ố ấ ờ Có th nghĩ tr c đ n nh ng tình hu ng b t ng có th x y ra đ d phòngể ươ ế ư ố ấ ơ ể ả ể ư cách ph n ng. Sau đây là m t s tình hu ng ph bi n, chúng tôi d n l i h ng d nả ứ ộ ố ố ổ ế ẫ ơ ươ ẫ cách gi i t a không khí căng th ng trong h i tr ng c a chuyên gia ng i M C.ả ỏ ẳ ộ ươ ủ ươ ỹ Steward: Khi nghe ti ng còi h , chuông ho c ti ng xe c u h a:ế ụ ặ ế ứ ỏ · «A, hóa ra là cái đ ng h báo th c c a tôi đ y!» ồ ồ ứ ủ ấ · «Ti ng này là thay cho v tay đ y nh ?» ế ỗ ấ ỉ · «Có ai h i gì ph i không ?» ỏ ả ạ Ti ng máy bay:ế «Hy v ng là không ph i phi c ném bom!» ọ ả ơ Ti ng chuông đi n tho i di đ ng:ế ệ ạ ộ «A, hóa ra có ng i đang c vũ tôi b ng ti ng nh c!» ươ ổ ằ ế ạ (Đi u này không xúc ph m ng i có cú đi n tho i đó, nh ng s bu c h ph iề ạ ươ ệ ạ ư ẽ ộ ọ ả t t chuông.)ắ B n b r i t gi y xu ng đ t:ạ ị ơ ờ ấ ố ấ «M t phút qu ng cáo!» ộ ả B quên m t ch đang nói d :ị ấ ỗ ở «Các Anh/Ch nghĩ là ch có các Anh/Ch m i nh m thôi ? Tôi cũng nh m đâyị ỉ ị ơ ầ ạ ầ thôi!» Ch p đi n:ậ ệ «Hình nh tôi đang l m d ng lòng hi u khách c a các Anh/Ch thì ph i!» ư ạ ụ ế ủ ị ả Hãy k t thúc bài thuy t trình c a B n cao trào b ng cách đi m l i nh ng l iế ế ủ ạ ở ằ ể ạ ư ợ ích mà ng i tham d có đ c n u h ng h ý t ng kinh doanh mà B n trình bày.ươ ư ượ ế ọ ủ ộ ưở ạ Sau khi B n k t thúc bài thuy t trình, hãy đ i m i ng i v tay. Khi B n c m th yạ ế ế ợ ọ ươ ỗ ạ ả ấ ti ng v tay đã l ng xu ng, hãy m m c i và đ ng quên cám n ng i đ n d .ế ỗ ắ ố ỉ ươ ư ơ ươ ế ư Ch ng 13: Vai trò c a các cu c g p g trong Networkươ ủ ộ ặ ỡ Marketing Các cu c g p g chính là cách đ phát tri n m ng l i r t hi u qu . Không cóộ ặ ơ ể ể ạ ươ ấ ệ ả m t bi n pháp nào giúp B n xây d ng m ng l i v chi u sâu t t h n vi c t ch cộ ệ ạ ư ạ ươ ề ề ố ơ ệ ổ ứ các cu c g p có h th ng. Khái ni m g p g đ hâm nóng s h ng thú đ i v i doanhộ ặ ệ ố ệ ặ ơ ể ư ứ ố ơ nghi p và s n ph m đã phát huy tác d ng vào nh ng năm 70, 80, 90 và s còn có tácệ ả ẩ ụ ư ẽ d ng r t l n trong t ng lai. ụ ấ ơ ươ Đ t ch c g p g có hi u qu , B n s ph i b nhi u th i gian và công s c,ể ổ ứ ặ ơ ệ ả ạ ẽ ả ỏ ề ơ ứ nh ng bù l i, k t qu thu đ c s l n h n r t nhi u. ư ạ ế ả ượ ẽ ơ ơ ấ ề Có r t nhi u hình th c g p g trong Network Marketing, m i hình th c có nh ngấ ề ứ ặ ơ ỗ ứ ư đ c đi m và ch c năng riêng. N u B n h c đ c cách s d ng t ng hình th c vào cácặ ể ứ ế ạ ọ ượ ư ụ ư ứ th i đi m thích h p và t ch c chúng thành m t h th ng, B n s ti t ki m đ cơ ể ợ ổ ứ ộ ệ ố ạ ẽ ế ệ ượ công s c, th i gian và ti n b c trong khi công vi c c a B n l i trôi ch y h n r tứ ơ ề ạ ệ ủ ạ ạ ả ơ ấ nhi u.ề 1. Các hình th c g p g :ứ ặ ỡ  G p g tr c ti p "m t ch i m t"ặ ỡ ự ế ộ ọ ộ Đã đ n lúc ph i h n g p ng i mà B n (ho c ng i mà B n đ đ u) d đ nhế ả ẹ ặ ươ ạ ặ ươ ạ ơ ầ ư ị s m i tham gia Network Marketing. Hy v ng là B n không quên ghi l i đ a đi m, th iẽ ơ ọ ạ ạ ị ể ơ gian và lên k ho ch trong ngày sao cho không có vi c gì có th nh h ng đ nế ạ ệ ể ả ưở ế cu cộ h n này. N u đ t nhiên vì m t lý do khách quan mà B n ph i hoãn cu c h n, hãyẹ ế ộ ộ ạ ả ộ ẹ g i đi n thông báo ngay.ọ ệ Nh t đ nh B n ph i nghĩ tr c và ghi ra gi y k ho ch ti n hành cu c g p: chàoấ ị ạ ả ươ ấ ế ạ ế ộ ặ h i, trình bày n i dung và có th c tranh lu n n a. Hãy chu n b tài li u minh h a vàỏ ộ ể ả ậ ư ẩ ị ệ ọ các ch ng trình qu ng cáo, đ ng quên mang theo bút vì r t có th B n và c ng iươ ả ư ấ ể ạ ả ươ đ i tho i cũng s c n đ n. Hãy c g ng đoán tr c đ c nh ng câu mà ng i đ iố ạ ẽ ầ ế ố ắ ươ ượ ư ươ ố tho i s h i B n và nghĩ tr c nh ng câu tr l i ng n g n, chính xác và d nh . Đi uạ ẽ ỏ ạ ươ ư ả ơ ắ ọ ễ ơ ề này r t c n thi t vì nh v y, ng i đ i tho i c a B n m i có th nh đ c đ nói l iấ ầ ế ư ậ ươ ố ạ ủ ạ ơ ể ơ ượ ể ạ v i ng i khác, ch ng h n nh v i ng i thân khi h k l i v cu c g p v i B n.ơ ươ ẳ ạ ư ơ ươ ọ ể ạ ề ộ ặ ơ ạ Đ ng lo l ng. Và hãy nh là đ ng bao gi đ n mu n. Song n u ch ng may đi uư ắ ơ ư ơ ế ộ ế ẳ ề đó th t s x y ra, B n hãy xin l i ng i kia. T t h n c là hãy đ n s m m t chút đậ ư ả ạ ỗ ươ ố ơ ả ế ơ ộ ể có th i gian ch nh đ n l i qu n áo, đ u tóc và s p x p l i nh ng ý nghĩ c a mình. ơ ỉ ố ạ ầ ầ ắ ế ạ ư ủ Thông th ng đó là khi B n nói chuy n l n đ u v s n ph m và doanh nghi pươ ạ ệ ầ ầ ề ả ẩ ệ v i m t khách hàng ti m năng. B n hãy h c cách gi i thi u công ty và s n ph m,ơ ộ ề ạ ọ ơ ệ ả ẩ nh ng c h i mà mô hình kinh doanh m i có th đem l i ch trong kho ng 20-30 phút.ư ơ ộ ơ ể ạ ỉ ả Trong cu c g p đ u tiên, B n ch a c n đ đ ng gì đ n nh ng đ c đi m hay khó khănộ ặ ầ ạ ư ầ ả ộ ế ư ặ ể c a công vi c đ ng i nghe kh i co tâm lý e ng i ngay. ủ ệ ể ươ ỏ ạ  G p g "hai ch i m t" ặ ỡ ọ ộ Cu c g p này th ng đ c t ch c v i s có m t c a ng i đ đ u c a B n.ộ ặ ươ ượ ổ ứ ơ ư ặ ủ ươ ơ ầ ủ ạ Có th m i khách c a B n đ n nhà B n ho c đ n ch ng i đ đ u. Nên h n g pể ơ ủ ạ ế ạ ặ ế ỗ ươ ơ ầ ẹ ặ vào bu i chi u, s thong th h n c cho B n và c cho khách m i. ổ ề ẽ ả ơ ả ạ ả ơ Các chuyên gia khuyên nên ng t đi n tho i vào tr c gi h n đ nh ng ng iắ ệ ạ ươ ơ ẹ ể ư ươ đ c m i không th g i đi n t ch i vào phút cu i. Hãy lo tr c ch đ u xe choượ ơ ể ọ ệ ư ố ố ươ ỗ ậ khách và đ ng đ x y ra vi c hàng xóm ch y sang phàn nàn v m t chuy n gì đóư ể ả ệ ạ ề ộ ệ trong khi đang ti n hành cu c g p. ế ộ ặ Đ c đi m c a cu c g p "hai ch i m t" là ng i đ đ u s thay B n nói chuy nặ ể ủ ộ ặ ọ ộ ươ ơ ầ ẽ ạ ệ v i khách c a B n. B n c n ph i gi i thi u ng i đ đ u c a mình v i khách vàơ ủ ạ ạ ầ ả ơ ệ ươ ơ ầ ủ ơ quan tr ng là ph i nh n m nh đ c 4 đi m:ọ ả ấ ạ ượ ể - Ng i đ đ u c a B n là m t ng i thành công.ươ ơ ầ ủ ạ ộ ươ - Anh ta s ch cho m i ng i cách đ t đ c thành công.ẽ ỉ ọ ươ ạ ượ - Anh ta v i B n là ch B n bè thân thi t: đi u này s nâng B n lên trongơ ạ ỗ ạ ế ề ẽ ạ con m t c a khách, và ng i đó cũng mu n gia nh p nhóm c a B n.ắ ủ ươ ố ậ ủ ạ - B n r t h i h p và ph n ch n. B n c n cho ng i đ c m i th y r ngạ ấ ồ ộ ấ ấ ạ ầ ươ ượ ơ ấ ằ B n r t coi tr ng d án này, đó là tâm huy t c a B n và B n mu n chia s v i B nạ ấ ọ ư ế ủ ạ ạ ố ẻ ơ ạ bè. C n kho ng 1 gi đ ng h là đ đ trình bày khá đ y đ v s n ph m và cầ ả ơ ồ ồ ủ ể ầ ủ ề ả ẩ ơ h i kinh doanh. Hãy chú ý đ trong th i gian cu c g p, nh ng thành viên trong giaộ ể ơ ộ ặ ư đình B n ph i ng i trung tâm và l ng nghe chăm chú ch không làm phân tán s t pạ ả ồ ở ắ ứ ư ậ trung c a B n và khách kh a b ng vi c ch y lung tung kh p nhà ho c đi s a bàn ghủ ạ ứ ằ ệ ạ ắ ặ ư ế hay ng n c. N u nhà B n có tr nh , hãy đ a chúng vào m t phòng riêng. ố ươ ế ạ ẻ ỏ ư ộ N u B n có ý đ nh đãi khách ăn nh , hãy m i m t lo i đ u ng đ n gi n vàế ạ ị ẹ ơ ộ ạ ồ ố ơ ả m t lo i th c nh m nh nào đó, và t t nh t là ch đ a ra vào cu i bu i. Đ ng làmộ ạ ứ ắ ẹ ố ấ ỉ ư ố ổ ư long tr ng quá, d khi n cho khách ng i vì nghĩ r ng s ph i tr l cho B n.ọ ễ ế ạ ằ ẽ ả ả ễ ạ  Cu c g p nhóm ộ ặ Cu c g p nhóm, hay còn g i là “g p g sôi s c” là m t cách khá hi u qu giúpộ ặ ọ ặ ơ ụ ộ ệ ả B n k t n i các kho ng tr ng gi a các bu i gi i thi u v công vi c. ạ ế ố ả ố ư ổ ơ ệ ề ệ Nh ng bu i g p g trong nhánh c a B n th ng dành cho các thành viên nhi uư ổ ặ ơ ủ ạ ươ ề h n là dành cho khách m i. Chúng gi ng nh nh ng bu i đào t o thành viên h n làơ ơ ố ư ư ổ ạ ơ bu i gi i thi u, b i đó là lúc B n d y cho các thành viên trong nhóm cách gi i thi uổ ơ ệ ở ạ ạ ơ ệ v công ty, v s n ph m và c h i kinh doanh. Các bu i g p g trong nhánh cũng choề ề ả ẩ ơ ộ ổ ặ ơ phép các thành viên giao l u v i nhau. Gi ng nh nh ng cành c i ph i ch m vào đư ơ ố ư ư ủ ả ụ ể làm cho ng n l a bùng lên, các thành viên c a nhóm B n c n ph i g p nhau đ c mọ ư ủ ạ ầ ả ặ ể ả th y đ c khích l và nh v y, tinh th n c a c nhóm s đ c c ng c .ấ ượ ệ ư ậ ầ ủ ả ẽ ượ ủ ố Nhi u chuyên gia khuyên nên t ch c các bu i h p nhóm hàng tu n. Các cu cề ổ ứ ổ ọ ầ ộ g p này có th t ch c t i nhà, nh ng th ng khi nhánh c a B n đã l n, B n có thặ ể ổ ứ ạ ư ươ ủ ạ ơ ạ ể t ch c m t nhà hàng hay quán ăn nào đó. Bu i g p ch kéo dài ch ng m t ti ng choổ ứ ở ộ ổ ặ ỉ ư ộ ế đ n ti ng r i đ ng h . ế ế ươ ồ ồ Không c n ph i chi nhi u ti n cho các cu c g p "sôi s c". B n có th ti n hànhầ ả ề ề ộ ặ ụ ạ ể ế các bu i h p nhóm này v i các c ng s m t cách thú v và tho i mái quanh c c cà-phêổ ọ ơ ộ ư ộ ị ả ố ho c cùng ăn t i t i nhà hàng. ặ ố ạ B n có th m i m t ng i khách còn hoài nghi đ n d cu c h p nhóm hàngạ ể ơ ộ ươ ế ư ộ ọ tu n. Quan tr ng là ngay t đ u đã ph i báo tr c cho h r ng h d m t bu i đàoầ ọ ư ầ ả ươ ọ ằ ọ ư ộ ổ t o, ch không ph i là m t bu i gi i thi u. Cái hay c a bu i h p nh v y là chạ ứ ả ộ ổ ơ ệ ủ ổ ọ ư ậ ở ỗ khi B n d y cho các c ng s c a mình cách gi i thi u v công ty, v s n ph m và sạ ạ ộ ư ủ ơ ệ ề ề ả ẩ ơ đ kinh doanh, nh ng c ng s c a B n s th o vi c h n, đ ng th i nh ng ng iồ ư ộ ư ủ ạ ẽ ạ ệ ơ ồ ơ ư ươ khách cũng ch ng ki n đ c quá trình công vi c, nhanh chóng b b u không khí sôiứ ế ượ ệ ị ầ s c c a cu c g p cu n hút và cũng n m đ c nhi u đi u. Thông th ng, khi B n làụ ủ ộ ặ ố ắ ượ ề ề ươ ạ m t ng i ngoài ng i d thì thông tin tr nên d tin và d "ng m" h n so v i khiộ ươ ồ ư ở ễ ễ ấ ơ ơ thông tin đó đ c truy n đ t tr c ti p và dành riêng cho B n. ượ ề ạ ư ế ạ M t cu c “g p g sôi s c” không có nghĩa là t đ u đ n cu i ch có m t ng iộ ộ ặ ơ ụ ư ầ ế ố ỉ ộ ươ nói. Ai trong s nh ng ng i tham d cũng đ u có th c m ch ch. ố ư ươ ư ề ể ầ ị B n có th t ch c công vi c ch toàn theo ki u “g p g sôi s c” vì nh v y,ạ ể ổ ứ ệ ỉ ể ặ ơ ụ ư ậ B n k t h p đ c c vi c gi i thi u Network Marketing l n đ đ u th c s .ạ ế ợ ượ ả ệ ơ ệ ẫ ơ ầ ư ư Vi c t ch c và ti n hành các cu c g p trong nhóm chính là m t ph n công vi cệ ổ ứ ế ộ ặ ộ ầ ệ c a B n, vì v y đ ng đòi h i Công ty bù cho B n chi phí này. Hãy coi đó đ n thu n làủ ạ ậ ư ỏ ạ ơ ầ m t ph n chi phí kinh doanh c a B n. ộ ầ ủ ạ  Cu c g p "m " gi a các nhánhộ ặ ở ữ Nh ng cu c g p g r ng rãi gi a các thành viên c a các nhánh khác nhau trongư ộ ặ ơ ộ ư ủ m ng l i s tr thành nh ng s ki n quan tr ng và nh ng khách hàng ti m năngạ ươ ẽ ở ư ư ệ ọ ư ề đ c m i đ n tham d cu c g p này nhi u kh năng s đăng ký tham gia doanhượ ơ ế ư ộ ặ ề ả ẽ nghi p. ệ Các cu c g p "m " gi a thành viên các nhánh ph i th c s là m t s ki n l n,ộ ặ ở ư ả ư ư ộ ư ệ ơ vì v y ch nên t ch c m i tháng m t l n. Vi c t ch c hàng tu n s t o ra nh ngậ ỉ ổ ứ ỗ ộ ầ ệ ổ ứ ầ ẽ ạ ư ng i th đ ng ch trông đ i các cu c g p. H n n a, các cu c g p "m " quá th ngươ ụ ộ ỉ ợ ộ ặ ơ ư ộ ặ ở ươ xuyên s làm ng i d chán và không còn th y đó là s ki n l n n a. R t cu c là sẽ ươ ư ấ ư ệ ơ ư ố ộ ố ng i đ n d s ít đi b i m t món dù ngon nh ng ăn quá nhi u cũng s ngán. ươ ế ư ẽ ở ộ ư ề ẽ Vi c chu n b cho cu c g p "m " cũng quan tr ng không kém chính cu c g p.ệ ẩ ị ộ ặ ở ọ ộ ặ Vi c đ u tiên là ch n đ a đi m. Cu c g p "m " th ng đ c t ch c t i khách s n.ệ ầ ọ ị ể ộ ặ ở ươ ượ ổ ứ ạ ạ Nh ng nhà phân ph i ti m năng s đánh giá v doanh nghi p theo đ a đi m t ch cư ố ề ẽ ề ệ ị ể ổ ứ cu c g p g . Hãy ki m tra xem khách s n n i B n đ nh t ch c g p g có bãi đ xeộ ặ ơ ể ạ ơ ạ ị ổ ứ ặ ơ ỗ và nh ng ti n nghi khác hay không. Hãy cung c p cho t ng khách m i b n s đư ệ ấ ư ơ ả ơ ồ h ng d n cách đi và nên có m t ng i thay m t Công ty đón khách ngoài và h ngươ ẫ ộ ươ ặ ở ươ d n đ u xe. ẫ ậ B n hãy ki m tra căn phòng n i s t ch c cu c g p. Căn phòng c n ph i đ cạ ể ơ ẽ ổ ứ ộ ặ ầ ả ượ trang b đèn th t sáng s a và ph i có tr n cao. C n đ m b o cho không khí trongị ậ ủ ả ầ ầ ả ả phòng h i mát đ kh i b ng t ng t, n u c n thì hãy b t máy đi u hòa. Và hãy ki mơ ể ỏ ị ộ ạ ế ầ ậ ề ể tra xem có micro, màn hình và nh ng d ng c khác mà B n đ nh s d ng hay không.ư ụ ụ ạ ị ư ụ B n ch nên b trí đ t gh ng i cho kho ng ¾ s ng i đ c m i. C n có gh d trạ ỉ ố ặ ế ồ ả ố ươ ượ ơ ầ ế ư ư nh ng không nh t thi t ph i mang ra ngay. Quan tr ng là đ trong cu c g p khôngư ấ ế ả ọ ể ộ ặ còn ch tr ng. Căn phòng càng kín ch ng i thì n t ng v i các khách m i là nhàỗ ố ỗ ồ ấ ượ ơ ơ phân ph i ti m năng s càng cao.ố ề ẽ Hãy ch n nh ng nhà phân ph i n i b t nh t vào Ban t ch c ti p tân và đ nghiọ ư ố ổ ậ ấ ổ ứ ế ề h đ n s m h n kho ng 1 ti ng. Tr c gi b t đ u cu c g p g kho ng 45 phút, cóọ ế ơ ơ ả ế ươ ơ ắ ầ ộ ặ ơ ả th b t m t lo i nh c vui nào đó đ t o không khí và nh chu n b m t đo n nh cể ậ ộ ạ ạ ể ạ ơ ẩ ị ộ ạ ạ cho ph n k t. ầ ế Cu c g p "m " ph i đ c ti n hành bài b n và quan tr ng h n c là ph i t oộ ặ ở ả ượ ế ả ọ ơ ả ả ạ s tò mò và th a mãn cho ng i đ n d . Khi thành viên c a nhi u nhánh cùng đ nư ỏ ươ ế ư ủ ề ế tham gia cu c g p "m ", nó s thu hút đ c nhi u khách đ n d và t o n t ngộ ặ ở ẽ ượ ề ế ư ạ ấ ượ m nh m đ i v i khách. ạ ẽ ố ơ Cu c g p "m " th ng kéo dài 2 ti ng. Thông th ng có th đ 3-4 nhà phânộ ặ ở ươ ế ươ ể ể ph i thay nhau d n ch ng trình. Đi u đó s thu hút s chú ý c a ng i nghe h n.ố ẫ ươ ề ẽ ư ủ ươ ơ T t h n c , cu c g p "m " có th b t đ u b ng vi c vài nhà phân ph i năng n lênố ơ ả ộ ặ ở ể ắ ầ ằ ệ ố ổ t gi i thi u v mình. M c đích c a ph n gi i thi u là ph i thu hút s chú ý, t o raư ơ ệ ề ụ ủ ầ ơ ệ ả ư ạ cho khách đ n d c m giác tò mò thích thú và đ nh h ng tích c c. Nh ng ng i d nế ư ả ị ươ ư ư ươ ẫ ch ng trình có th k chuy n c i, bông đùa ho c k nh ng câu chuy n thành côngươ ể ể ệ ươ ặ ể ư ệ c a mình. ủ Nên x p các khách m i là nh ng nhà phân ph i ti m năng lên nh ng hàng ghế ơ ư ố ề ư ế đ u, b i n t ng s m nh h n nhi u. B n cũng có th gi i thi u h v i nh ng nhàầ ở ấ ượ ẽ ạ ơ ề ạ ể ơ ệ ọ ơ ư phân ph i d n ch ng trình, làm quen v i ng i đ đ u c a B n và nh ng thành viênố ẫ ươ ơ ươ ơ ầ ủ ạ ư nhánh khác mà B n nghĩ r ng có đ tài chung đ nói chuy n (cùng ngành ngh ,ở ạ ằ ề ể ệ ề cùng công ty...). Ng i đ n d s không có c m giác là đang nghe m t ng i l , mà làươ ế ư ẽ ả ộ ươ ạ nghe m t ng i B n m i nói chuy n. ộ ươ ạ ơ ệ B n c n nh r ng, các cu c g p g d ng "m " ch dành cho nh ng ng i đã dạ ầ ơ ằ ộ ặ ơ ạ ở ỉ ư ươ ư m t vài cu c g p tr c ti p tr c đó và đ c nghe gi i thi u v s n ph m. B n khôngộ ộ ặ ư ế ươ ượ ơ ệ ề ả ẩ ạ nên phí ti n đ t ch c nh ng cu c g p "m " m t cách b a bãi v i nh ng ng i v aề ể ổ ứ ư ộ ặ ở ộ ư ơ ư ươ ư m i nghe đ n Network Marketing l n đ u, khi tr c đó h ch a t ng đ c B n gi iơ ế ầ ầ ươ ọ ư ư ượ ạ ơ thi u tr c ti p v s n ph m và doanh nghi p, đ n gi n là vì m t ng i đ t nhiênệ ư ế ề ả ẩ ệ ơ ả ộ ươ ộ đ c m i đ n m t cu c g p "m " khách s n thông th ng s không đ n. Song n uượ ơ ế ộ ộ ặ ở ở ạ ươ ẽ ế ế ng i đó đã g p riêng v i B n tr c đó và đã nghe B n gi i thi u v s n ph mvàươ ặ ơ ạ ươ ạ ơ ệ ề ả ẩ doanh nghi p m t l n và th y thích thì anh ta nh t đ nh s đ n. ệ ộ ầ ấ ấ ị ẽ ế B n c n l u ý v i nh ng nhà phân ph i tham d cu c g p "m " m t s đi mạ ầ ư ơ ư ố ư ộ ặ ở ộ ố ể sau: - Ăn m c ch nh t theo phong cách công s . ặ ỉ ề ở - Không hà ti n ti ng c i và nh ng tràng pháo tay.ệ ế ươ ư - Tích c c tham gia vào ch ng trình khi đ c ch đ nh.ư ươ ượ ỉ ị 2. Nh ng nguyên t c chung trong các cu c g p g :ữ ắ ộ ặ ỡ  Trình t cu c g pự ộ ặ Các cu c g p v i nhà phân ph i ti m năng c n ph i ti n hành theo quy mô tăngộ ặ ơ ố ề ầ ả ế d n, sao cho cu c g p sau bao gi cũng ph i l n h n và n t ng h n cu c g p tr cầ ộ ặ ơ ả ơ ơ ấ ượ ơ ộ ặ ươ đ ng i đ c m i th y c n thi t ph i tham gia. ể ươ ượ ơ ấ ầ ế ả Thông th ng, các cu c g p v i m t ng i m i đ c t ch c theo trình t sau:ươ ộ ặ ơ ộ ươ ơ ượ ổ ứ ư G p g m t ch i m t > G p g hai ch i m t > Cu c g p theo nhóm > G p g gi aặ ơ ộ ọ ộ ặ ơ ọ ộ ộ ặ ặ ơ ư các nhánh > Các h i ngh và h i th o l n. Các cu c g p riêng s đ c ti p n i b ngộ ị ộ ả ơ ộ ặ ẽ ượ ế ố ằ các cu c g p gia đình, và các cu c g p gia đình l i chu n b cho cu c g p nhóm vàộ ặ ộ ặ ạ ẩ ị ộ ặ các cu c g p có quy mô l n h n n a. ộ ặ ơ ơ ư  Th i gian g p gờ ặ ỡ Vi c b trí các cu c g p theo th i gian là r t quan tr ng. C n b trí sao cho cácệ ố ộ ặ ơ ấ ọ ầ ố cu c g p không dày quá, d gây nhàm chán, nh ng cũng đ ng th a quá s d làmộ ặ ễ ư ư ư ẽ ễ ngu i đi s hào h ng c a nhà phân ph i ti m năng. N u B n ch m i nói chuy n v iộ ư ứ ủ ố ề ế ạ ỉ ơ ệ ơ ng i đó 1 l n và sau đó b ng đi 3 - 4 tu n không g p, B n s m t ng i đó là đi uươ ầ ẵ ầ ặ ạ ẽ ấ ươ ề ch c ch n. ắ ắ  Ti n hành cu c g pế ộ ặ - Bao gi cũng nên b t đ u cu c g p đúng gi đã đ nh. N u B n c đ iơ ắ ầ ộ ặ ơ ị ế ạ ứ ợ nh ng ng i đ n mu n thì s t o ra m t thói quen x u cho m i ng i và r t c c làư ươ ế ộ ẽ ạ ộ ấ ọ ươ ố ụ sau này l n nào B n cũng s ph i đ i. Ch có nh ng nhà phân ph i bi t đ n đúng giầ ạ ẽ ả ợ ỉ ư ố ế ế ơ m i có th thành công sau này.ơ ể - Ng i ch trì cu c g p ph i là nhà phân ph i thành đ t đ ng i đ n dươ ủ ộ ặ ả ố ạ ể ươ ế ư nhìn vào h và th y đ c t ng lai c a mình.ọ ấ ượ ươ ủ - Khi trình bày v s đ kinh doanh, c n nh n m nh nh ng l i ích c a nhàề ơ ồ ầ ấ ạ ư ợ ủ phân ph i ti m năng, ch không ph i c a ng i đ đ u.ố ề ứ ả ủ ươ ơ ầ  K t thúc cu c g pế ộ ặ Cu i bu i g p bao gi cũng nên gi i đáp nh ng th c m c c a khách và m i hố ổ ặ ơ ả ư ắ ắ ủ ơ ọ tham gia doanh nghi p. N u n t ng c a bu i g p đ m nh, ng i đó s đăng kýệ ế ấ ượ ủ ổ ặ ủ ạ ươ ẽ ngay. Khi k t thúc cu c g p, hãy t o đi u ki n đ ng i đó có th g p l i B n, kế ộ ặ ạ ề ệ ể ươ ể ặ ạ ạ ể c khi ng i đó t ch i ký h p đ ng. Trong Network Marketing, m t cu c g p đ cả ươ ư ố ợ ồ ộ ộ ặ ượ g i là thành công khi B n h n đ c ng i đó đ n l n g p sau, t c là B n đã ti nọ ạ ẹ ượ ươ ế ầ ặ ứ ạ ế đ c m t b c. N u B n đã g p ng i đó l n th hai nh ng ng i đó v n ch aượ ộ ươ ế ạ ặ ươ ầ ứ ư ươ ẫ ư quy t đ nh tham gia doanh nghi p dù cũng có v h ng thú thì cũng đ ng n n. Hãy h nế ị ệ ẻ ứ ư ả ẹ g p thêm m t l n n a vào d p khác. Ch có nh ng ng i ngây th m i nghĩ r ng chặ ộ ầ ư ị ỉ ư ươ ơ ơ ằ ỉ c n gi i thi u s n ph m và s đ kinh doanh m t l n là đ , còn sau đó ch vi cầ ơ ệ ả ẩ ơ ồ ộ ầ ủ ỉ ệ khoanh tay ng i đ i đi n tho i c a khách hàng. ồ ợ ệ ạ ủ B n c n nh r ng các bu i g p g chính là cách t t nh t đ gi i thi u s nạ ầ ơ ằ ổ ặ ơ ố ấ ể ơ ệ ả ph m và c h i kinh doanh m t cách h p d n và không gò bó. Trong l ch s h n 60ẩ ơ ộ ộ ấ ẫ ị ư ơ năm t n t i c a Network Marketing, ch a có m t công ty nào đ t đ c s tăng tr ngồ ạ ủ ư ộ ạ ượ ư ưở rõ r t mà không c n t ch c các bu i g p g . N u B n cũng bi t cách v n d ng hìnhệ ầ ổ ứ ổ ặ ơ ế ạ ế ậ ụ th c "làm vi c thông minh" này, B n s có th t ch c công vi c c a mình m t cáchứ ệ ạ ẽ ể ổ ứ ệ ủ ộ hi u qu và tho i mái nh t.ệ ả ả ấ Ch ng 14: Nh ng c m b y nên tránh đ thành côngươ ữ ạ ẫ ể trong Network Marketing Giai đo n đ u trong Network Marketing chính là giai đo n khó khăn nh t. Lo âuạ ầ ạ ấ và thi u t tin chính là nh ng đi u làm cho nh ng ng i m i có tâm lý trì hoãn và đi uế ư ư ề ư ươ ơ ề này c n tr h ti n lên phía tr c. Chính vì v y mà có đ n hai ph n ba s ng i m iả ở ọ ế ươ ậ ế ầ ố ươ ơ tham gia Network Marketing b cu c trong năm đ u tiên. Trong cu n "Làn sóng th ba:ỏ ộ ầ ố ứ th i đ i m i trong kinh doanh theo m ng", Richard Poe đã nêu ra m t s c m b y màơ ạ ơ ạ ộ ố ạ ẫ nh ng ng i m i th ng m c ph i. Nh ng quan ni m l ch l c s d n đ n nh ngư ươ ơ ươ ắ ả ư ệ ệ ạ ẽ ẫ ế ư hành đ ng sai l m, m t th i gi vô ích và cu i cùng là b cu c tr c khi đ t đ cộ ầ ấ ơ ơ ố ỏ ộ ươ ạ ượ thành qu đ u tiên.ả ầ Những sai lầm thường gă ̣p ở những người mới Sai l m th nh t: ầ ứ ấ “sáng t o l i xe đ pạ ạ ạ ” Network Marketing là m t công vi c khá đ n gi n. B n đ ng c "sáng t o l i xeộ ệ ơ ả ạ ư ố ạ ạ đ p" b ng cách đi tìm các l i đi t t đ mong gi m t i đa công vi c nh ng đ ng th iạ ằ ố ắ ể ả ố ệ ư ồ ơ l i tăng t i đa hoa h ng. Nh ng x o thu t nh vâ th ng ch làm. B n r i thêm, d nạ ố ồ ư ả ậ ư ỵ ươ ỉ ạ ố ẫ đ n đ v và th t v ng. Hãy trung thành v i nh ng th pháp đ n gi n đã đ c tínhế ổ ơ ấ ọ ơ ư ủ ơ ả ượ toán và ki m đ nh mà ng i đ đ u h ng d n cho B n.ể ị ươ ơ ầ ươ ẫ ạ M t trong nh ng "l i t t" th ng th y là ch y theo k thu t. Các thi t b vănộ ư ố ắ ươ ấ ạ ỹ ậ ế ị phòng và công ngh m i có th tr giúp cho B n trong vi c liên l c, tính toán hoaệ ơ ể ợ ạ ệ ạ h ng, th c hi n đ n đ t hàng và theo dõi công vi c c a các thành viên trong m ngồ ư ệ ơ ặ ệ ủ ạ l i, song chúng không th thay th đ c giao ti p t nhiên gi a ng i v i ng i.ươ ể ế ượ ế ư ư ươ ơ ươ L m d ng k thu t th ng chính là che đ y m t s ng i ngùng c h u là tránh giaoạ ụ ỹ ậ ươ ậ ộ ư ạ ố ư ti p. B n đ ng quên r ng Network Marketing ch y u d a trên quan h cá nhân. N uế ạ ư ằ ủ ế ư ệ ế B n không giao ti p, g p g v i m i ng i và đ đ u thì dù B n có b ra bao nhiêuạ ế ặ ơ ơ ọ ươ ơ ầ ạ ỏ th i gian ng i bên máy tính và gi bao nhiêu trang gi y thì công vi c s v n c d mơ ồ ở ấ ệ ẽ ẫ ứ ẫ chân t i ch . ạ ỗ Sai l m th hai: h i h t v i công vi cầ ứ ờ ợ ớ ệ Nhi u ng i th t b i b i h xem Network Marketing nh m t thú tiêu khi n hayề ươ ấ ạ ở ọ ư ộ ể là m t vi c làm thêm và vì v y nhanh chóng m t h ng thú v i công vi c. Cũng cóộ ệ ậ ấ ứ ơ ệ ng i do thi u nghiêm túc và không bi t cách s p x p công vi c c a mình nên ngayươ ế ế ắ ế ệ ủ khi m ng l i b t đ u m r ng thì h đã m t ph ng h ng. Vì v y, mu n có m tạ ươ ắ ầ ở ộ ọ ấ ươ ươ ậ ố ộ doanh nghi p l n, ngay t đ u B n đã ph i nghĩ v nó v i m t t m nhìn l n. Đi u đóệ ơ ư ầ ạ ả ề ơ ộ ầ ơ ề có nghĩa là ph i lên k ho ch, đ a ra các chính sách, th t c và h th ng mang t m cả ế ạ ư ủ ụ ệ ố ầ ơ toàn c u và luôn tuân th theo chúng ngay c khi m ng l i c a B n m i ch có m iầ ủ ả ạ ươ ủ ạ ơ ỉ ỗ m t mình B n.ộ ạ Sai l m th ba: ng i tìm s giúp đầ ứ ạ ự ỡ Khi B n b t đ u công vi c trong Network Marketing, l dĩ nhiên là B n cònạ ắ ầ ệ ẽ ạ ch a có kinh nghi m và ch ng có gì ph i x u h khi tìm đ n s tr giúp c a nh ngư ệ ẳ ả ấ ổ ế ư ợ ủ ư ng i trong m ng l i. ươ ạ ươ Trong Network Marketing, nh ng ng i đ đ u có l i ích th c t trong m ngư ươ ơ ầ ợ ư ế ạ c a B n và luôn giúp đ B n, ngay c khi B n đ ng t ng r t sâu và ng i đ đ uủ ạ ơ ạ ả ạ ứ ở ầ ấ ươ ơ ầ trên không nh n đ c hoa h ng gì t B n, b i l h hi u r ng n u B n là m t nhàậ ượ ồ ư ạ ở ẽ ọ ể ằ ế ạ ộ phân ph i m nh, B n s có kh năng thúc đ y công vi c c a nh ng ng i đ ng trên.ố ạ ạ ẽ ả ẩ ệ ủ ư ươ ứ B n hãy tìm ra m t ng i làm vi c thành công t ng trên đ làm ng i th y cho B nạ ộ ươ ệ ở ầ ể ươ ầ ạ và nh ng ng i m i c a B n.ư ươ ơ ủ ạ Sai l m th t : s p đ khi g p ph i s ph n đ iầ ứ ư ụ ổ ặ ả ự ả ố Cu i cùng thì B n v n ph i g p g v i nh ng ng i m i đ m i h h p tácố ạ ẫ ả ặ ơ ơ ư ươ ơ ể ơ ọ ợ v i B n. R t nhi u ng i s tr l i "không". Song B n không nên ti p nh n nh ngơ ạ ấ ề ươ ẽ ả ơ ạ ế ậ ư l i t ch i đó m t cách đau kh và quay ra dày vò b n thân. R t có th , m u ch t c aơ ư ố ộ ổ ả ấ ể ấ ố ủ v n đ n m ch B n đã ch n th i đi m không đúng đ gi i thi u doanh nghi p. Vìấ ề ằ ở ỗ ạ ọ ơ ể ể ơ ệ ệ v y, B n c n ph i nhanh chóng g t nh ng l i t ch i sang m t bên và l i ti p t cậ ạ ầ ả ạ ư ơ ư ố ộ ạ ế ụ v i nh ng ng i sau. ơ ư ươ S t ch i bao gi cũng có s c phá ho i l n và có th ch n đ ng nh ng nhàư ư ố ơ ứ ạ ơ ể ặ ứ ư phân ph i non n t. N u ngay t đ u B n không v t qua đ c các ý ki n ph n đ iố ơ ế ư ầ ạ ượ ượ ế ả ố thì B n s không bao gi đ n đ c cái đích thành công. ạ ẽ ơ ế ượ Sai l m th năm: ng i bán s n ph mầ ứ ạ ả ẩ Trong Network Marketing, ch có m t cách duy nh t làm ra ti n là l u thông hàngỉ ộ ấ ề ư hóa. Đ c bi t, trong nh ng tháng đ u gia nh p doanh nghi p, B n ph i s n sàng vàặ ệ ư ầ ậ ệ ạ ả ẵ hăng hái bán s n ph m b i đó là cách B n rèn luy n và h c t p, đ ng th i đ B n t oả ẩ ở ạ ệ ọ ậ ồ ơ ể ạ ạ doanh s khi còn ch a có hoa h ng t m ng l i. Tuy nhiên, đi u đó không có nghĩaố ư ồ ư ạ ươ ề là B n ph i bán l mãi mãi. D n d n, khi công vi c c a B n vào gu ng và m ng l iạ ả ẻ ầ ầ ệ ủ ạ ồ ạ ươ l n m nh h n, B n s có th y thác vi c bán hàng cho nh ng ng i t ng d i. ơ ạ ơ ạ ẽ ể ủ ệ ư ươ ở ầ ươ Sai l m th sáu: không v ng l p tr ngầ ứ ữ ậ ườ B n không bao gi nên tranh lu n v i nh ng ng i hoài nghi đ c thuy t ph cạ ơ ậ ơ ư ươ ể ố ế ụ h tham gia doanh nghi p c a mình khi B n còn ch a đ c trang b đ y đ ki n th c,ọ ệ ủ ạ ư ượ ị ầ ủ ế ứ t tin và s n sàng cho các cu c g p g nh v y. B ng không, B n s có nguy ph i lùiư ẵ ộ ặ ơ ư ậ ằ ạ ẽ ả b c tr c nh ng ng i c tìm cáchươ ươ ư ươ ố "c u" B n,ứ ạ kéo B n đi theo cách hi u khôngạ ể đúng c a h v Network Marketing, th ng là nh ng ng i thân trong gia đình, đ ngủ ọ ề ươ ư ươ ồ nghi p, b n bè thân thi t và m t ng i b t kỳ nào mà B n bi t và kính tr ng (R. Poeệ ạ ế ộ ươ ấ ạ ế ọ g i h là "nh ng k chi m đo t c m ").ọ ọ ư ẻ ế ạ ươ ơ B ng m i cách B n ph i tránh xa nh ng đ i t ng này. Song, cách phòng v t tằ ọ ạ ả ư ố ượ ệ ố nh t chính là ki n th c và đào t o. Đ c sách v Network Marketing, tham d các bu iấ ế ứ ạ ọ ề ư ổ hu n luy n và h c t p trong công ty B n s giúp B n d dàng ph n bi n b ng nh ngấ ệ ọ ậ ạ ẽ ạ ễ ả ệ ằ ư d ki n c ng r n và l nh lùng.ư ệ ứ ắ ạ Sai l m th b y: l m d ng ng i đ đ uầ ứ ả ạ ụ ườ ỡ ầ Ng i đ đ u chính là ng i d n đ ng cho B n, đ ng viên giúp đ B n trongươ ơ ầ ươ ẫ ươ ạ ộ ơ ạ công vi c. Song hãy nh r ng, ng i đ đ u không ph i bà b o m u hay bác s tâmệ ơ ằ ươ ơ ầ ả ả ẫ ỹ th n c a B n đ có th trút lên h nh ng l i ca thán, rên r b t t n. H không th gi iầ ủ ạ ể ể ọ ư ơ ỉ ấ ậ ọ ể ả quy t m i v n đ c a B n và làm vi c thay B n. N u B n mu n thành công, B nế ọ ấ ề ủ ạ ệ ạ ế ạ ố ạ c n ph i bi t đi trên đôi chân c a chính B n.ầ ả ế ủ ạ M t s sai l m khi tuy n ng i ộ ố ầ ể ườ Nói quá s th t v s n ph m và c h i kinh doanh:ự ậ ề ả ẩ ơ ộ B n có th vì cái l i tr c m t mà dùng cách này đ thu hút đông ng i thamạ ể ợ ươ ắ ể ươ gia theo B n, song hãy coi ch ng h u qu c a nó. Nh ng khách hàng c a B n sạ ư ậ ả ủ ư ủ ạ ẽ nhanh chóng nh n ra chân t ng s vi c và đi u này s gây b t l i ghê g m choậ ươ ư ệ ề ẽ ấ ợ ơ doanh nghi p c a B n.ệ ủ ạ Sốt ruột quá đáng: Khách hàng là nh ng ng i r t ng nghĩnh. N u m t B n c hau háu, h sư ươ ấ ộ ế ắ ạ ứ ọ ẽ không cho B n ăn đâu. ạ Đeo bám quá sát khách hàng, gây áp lực và dẫn đến phản cảm: Có m t ranh gi i r t m ng gi a s ph c v chu đáo và s qu y nhi u. B n cộ ơ ấ ỏ ư ư ụ ụ ư ấ ễ ạ ứ vi c gi i thi u v s n ph m, v doanh nghi p và c vi c ki m soát nh ng kháchệ ơ ệ ề ả ẩ ề ệ ứ ệ ể ư hàng ti m năng c a B n. Nh ng cũng đ ng quên cho h chút th i gian suy nghĩ, b iề ủ ạ ư ư ọ ơ ở đó là m t quy t đ nh khá nghiêm túc. Hãy t ra quan tâm t i h , đ ng v phía h , giúpộ ế ị ỏ ơ ọ ứ ề ọ h đ a ra m t quy t đ nh t t nh t.ọ ư ộ ế ị ố ấ Khó g nầ : Đi u này cũng tai h i ch ng kém gì vi c "đeo bám". N u mu n g p B n cũngề ạ ẳ ệ ế ố ặ ạ khó khăn thì B n s khó mà tuy n đ c ng i m i và gi đ c ng i trong m ngạ ẽ ể ượ ươ ơ ư ượ ươ ạ l i c a mình. B n c n ph i trong t m tay c a h . T t nh t, nên gi liên l cươ ủ ạ ầ ả ở ầ ủ ọ ố ấ ư ạ th ng xuyên v i h . T t c các bi n pháp đ u t t - t đi n tho i, fax đ n th t .ươ ơ ọ ấ ả ệ ề ố ư ệ ạ ế ư ư Không có phong thái chuyên nghi p: ệ Network Marketing là m t hình th c kinh doanh t do. Hãy c tho i mái tinhộ ứ ư ứ ả th n và ăn m c tùy thích. Nh ng đ ng bao gi quên là b n chính là mô hình c a thànhầ ặ ư ư ơ ạ ủ công. Hãy quan sát mình t khía c nh này và c x cho thích h p.ư ạ ư ư ợ T ra quá cao siêu:ỏ Network Marketing là m t h th ng khá đ n gi n, gi ng nh quay chìa trong ộ ệ ố ơ ả ố ư ổ khoá, và ai cũng có th làm đ c đi u này. B n càng t ra cao siêu bao nhiêu tr cể ượ ề ạ ỏ ươ m t nhà phân ph i ti m năng thì ng i đó càng th y m t t tin và nghi ng v khộ ố ề ươ ấ ấ ư ơ ề ả năng đ t đ c thành công c a h b y nhiêu vì h cho r ng không baoạ ượ ủ ọ ấ ọ ằ gi có th làmơ ể đ c nh B n.ượ ư ạ Vung ti n đ “loè” khách hàng c a B n:ề ể ủ ạ Hãy c n th n v i con dao hai l i này b i vi c "xài sang" đ gây n t ng v iẩ ậ ơ ươ ở ệ ể ấ ượ ơ nhà phân ph i ti m năng c a B n có th l i làm cho ng i đó d nói "không" v iố ề ủ ạ ể ạ ươ ễ ơ B n. M i nhà phân ph i ti m năng th ng nhìn vào B n và so sánh v i b n thân.ạ ỗ ố ề ươ ạ ơ ả Li u có bao nhiêu ng i trong s h có th cho phép mình làm đi u t ng t ? ệ ươ ố ọ ể ề ươ ư Quá nuông chi u ng i m i:ề ườ ớ Network Marketing không ph i là v n tr đ B n ph i săn sóc t ng li t ng tí.ả ươ ẻ ể ạ ả ư ư Đó là công vi c c a nh ng ng i đã tr ng thành. B n th nghĩ xem, B n c n m tệ ủ ư ươ ưở ạ ư ạ ầ ộ nhà phân ph i mà vi c gì B n cũng ph i làm h h t đ làm gì? Hãy giúp m i ngu iố ệ ạ ả ộ ế ể ọ ơ đ ng v ng trên đôi chân c a h . N u thành viên m i c a B n không mu n ho cứ ư ủ ọ ế ơ ủ ạ ố ặ không ch u làm đi u đó, hãy b ngay ý đ nh đ đ u h đi. ị ề ỏ ị ơ ầ ọ Phát tri n quá nhi u thành viên hàng ngang:ể ề ở Vi c tuy n nhi u thành viên hàng ngang (ch y theo s l ng) mà không quanệ ể ề ở ạ ố ượ tâm đào t o đ các thành viên c a B n cũng có th làm vi c nh B n (phát tri n vạ ể ủ ạ ể ệ ư ạ ể ề ch t l ng) s không cho phép m ng l i c a B n phát tri n xu ng các t ng sâu h n.ấ ượ ẽ ạ ươ ủ ạ ể ố ầ ơ Đó là ch a k đ n vi c nh ng ng i ban đ u c a B n s chán n n và r i r ng d nư ể ế ệ ư ươ ầ ủ ạ ẽ ả ơ ụ ầ trong khi B n m i mi t m r ng thêm hàng ngang c a mình. ạ ả ế ở ộ ủ Không ai có th đ m b o s không m c ph i sai l m. Song, nh n th c đ cể ả ả ẽ ắ ả ầ ậ ứ ượ nh ng "c m b y" s giúp B n tránh đ c nh ng sai l m không đáng có trên conư ạ ẫ ẽ ạ ượ ư ầ đ ng đi t i thành công c a B n.ươ ơ ủ ạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThời đại mới và cơ hội kinh doanh cho mọi người.pdf