Tài liệu hướng dẫn tự học toàn bộ chương trinh Microsoft Access

Nội Dung: - Hướng dẫn tự học toàn bộ chương trình Microsoft Access. - Có ảnh minh họa chi tiết cho từng bước thực hiện trong quá trình học. - Ví dụ cụ thể "có hình cho từng bước thực hiện" cho từng phần như Form, Query, Report và VBA. - Khỏi cần tham gia một khóa học nào bạn cũng có thể thông thạo toàn bọ chương trình Microsoft Access. - Dễ hiểu và rất đơn giản khi học qua hình ảnh cụ thể.

pdf82 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3935 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu hướng dẫn tự học toàn bộ chương trinh Microsoft Access, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài học_Access.pdf
Tài liệu liên quan