Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan

Mục lục: Chương 1: Các biện pháp an toàn 1.1. Luật hàng hải và quy chế cảng 1.2. Kiểm tra vệ sinh 1.3. Buộc tàu đúng quy cách 1.4. Quy trính xử lý sự cố, cứu sinh và cứu hỏa Chương 2: Đề phòng ô nhiễm 2.1. Giới thiệu chung 2.1. Quy trình làm sạch dầu tàn Chương 3: Thuyền trưởng 3.1. Đại diện cho chủ tàu 3.2. Chạy tàu 3.3. Kiểm tra con tàu 3.4. Chống buôn lậu 3.5. Vấn đề ma túy 3.6. Vấn đề uống rượu Chương 4: Sỹ quan boong 4.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm 4.2. Nội quy, quy chế 4.3. Kỷ luật 4.4. Đi bờ 4.5. Tiền, quà biếu, hoa hồng 4.6. Buôn lậu, buôn bán . 4.7. Đồ điện cá nhân Chương 5: Sỹ quan máy tàu 5.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm 5.2. Nội quy đi ca 5.3. Bố trí trực ca máy sẵn sàng 5.4. Thử máy cái 5.5. Huấn luyện, hướng dẫn sỹ quan và thợ máy 5.6. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Máy nhất 5.7. Hiểu biết về tình trạng và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị trên tàu 5.8. Trách nhiệm của sỹ quan máy trực ca 5.9. Thay ca Chương 6: Tất cả thuyền viên 6.1. Giới thiệu chung 6.2. Mục đích của tài liệu hướng dẫn 6.3. Phương châm chạy tàu 6.4. Nội quy trực ca buồng lái 6.5. Tổ chức bộ phận boong 6.6. Nhiệm vụ của ca biển 6.7. Vào, ra cảng 6.8. Neo tàu 6.9. Tổ chức công việc ở buồng lái 6.10. Sự đúng đắn radar Chương 7: Va chạm 7.1. Chứng cứ 7.2. Tín hiệu cấp cứu 7.3. Kiểm tra 7.4. Chủ động vào cạn 7.5. Thông báo 7.6. Tờ khai nhân chứng 7.7. Ghi chép Các phụ lục

pdf103 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan (Capt Nguyễn Văn Trọng).pdf