Tài liệu hỏi đáp Chính sách, pháp luật năm 2007

35. Khách hàng đang vay vốn tại VIB, hoạt động và trả nợ vay bình thường, vừa qua có việc định giá lại các tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng và giá trị các tài sản này có sự sụt giảm nhưng vẫn bảo đảm cho dự nợ hiện tại của Khách hàng. Vậy, có phải ký lại Hợp đồng công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm không? . 17 36. Khách hàng là Doanh nghiệp in Sách và kinh doanh thiết bị trường học, họ muốn dùng hàng tồn kho là sách giáo khoa và các thiết bị giáo dục và khoản phải thu của Sở giáo dục làm tài sản bảo đảm thì VIB có nhận không ? Đối với khoản phải thu thì tỷ lệ cho vay có thay đổi không? Thủ tục, trình tự nhận bảo đảm như thế nào? . 17 37. Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng là nhà đất thuộc tài sản chung của vợ chồng, chồng đã chết. Người vợ tuổi đã cao muốn ủy quyền để các con ký Hợp đồng thế chấp cho Khách hàng vay vốn tại VIB, tuy nhiên một người con đang ở nước ngoài không thể ký Hợp đồng thế chấp được. VIB có nhận tài sản bảo đảm này không? . 18 38. Khách hàng Doanh nghiệp vay vốn với mục đích mua xe ô tô, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Khoản vay này đã được UBTD phê duyệt cho vay giải ngân thanh toán tiền thuế. Tuy nhiên, tại thời điểm giải ngân để thanh toán thuế chỉ có Chứng từ ghi thông báo thuế của Cục thuế. Sau đó cơ quan thuế mới trả tờ khai hải quan, giải phóng xe và Công ty mới làm thủ tục đăng ký xe. Do vậy, tại thời điểm giải ngân, VIB vẫn chưa thể làm thủ tục Công chứng và nhận TSBĐ. Thủ tục nhận TSBĐ trước khi giải ngân thực hiện như thế nào? . 18

pdf29 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu hỏi đáp Chính sách, pháp luật năm 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ê đất, để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.” Như vậy, Khách hàng thuê đất từ năm 2003 (trước 01-7-2004) và đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (trả hết cả 44 năm) thì sẽ được thế chấp trong thời hạn đã trả tiền thuê đất...Tuy nhiên, khi định giá tài sản cần lưu ý: Càng ngày giá trị sẽ càng giảm do thời hạn thuê đất còn lại ngày càng rút ngắn. Trong trường hợp xử lý TSBĐ thì thời hạn mà VIB được quyền cho thuê lại sẽ là con số ít hơn 44 năm so với thời hạn mà Khách hàng thuê ban đầu. Ngoài ra, VIB cần xem xét Cơ quan Quyết định cho Khách hàng thuê đất có đồng ý để VIB hoặc bên thứ ba do VIB chỉ định được tiếp tục thuê lô đất trên trong trường hợp VIB phải xử lý TSBĐ thu hồi nợ để từ đó có các bước thực hiện phù hợp nhằm thông báo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền việc Khách hàng đã thế chấp giá trị QSD đất vay tiền tại VIB. Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 16/29 Bên cạnh đó, VIB cũng cần phải tiến hành các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định chung. Về tỷ lệ cho vay: Tại điểm c và d, khoản 1, Điều 20 Quy định 803 đã chỉ rõ, nếu TSBĐ là động sản, bất động sản thì sẽ được cho vay tối đa 70% so với giá trị của TSBĐ. Nếu VIB Bình Dương muốn cho vay đến 75% thì phải trình Tổng Giám đốc phê duyệt. 33. Tài sản bảo đảm là bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp năm 2001 có ghi như sau: - Trang thứ nhất có ghi: Diện tích đất ở là 150m2; - Trang thứ hai: Là sơ đồ thửa đất, có ghi: 150m2 đất ở được Cấp giấy chứng nhận và 38,18m2 đất vườn liền kề, không phân định rõ ranh giới đất vườn và đất ở. Phần diện tích đất vườn có được định giá như đất ở không? Khoản 1, Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP: Diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định sau: a) Diện tích đất ở là diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; b) Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; c) Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại điểm b khoản này và người bị thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ở đối với diện tích đất ở đã được xác định lại.” Khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Đất ở có vườn, ao và đất nông nghiệp có vườn, ao trong khu dân cư: “2. Đối với phần diện tích đất đã xây dựng nhà ở mà vượt diện tích được xác định là đất ở theo hạn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai thì phần diện tích vượt hạn mức đó được xác định là đất ở và phải nộp tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3. Trường hợp người sử dụng đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đất ở đã được xác định theo quy định tại Điều 87 của Luật Đất đai mà có nhu cầu mở rộng diện tích đất ở thì phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 45 của Nghị định này. Trường hợp mở rộng diện tích đất ở tại khu dân cư đô thị thì ngoài việc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, nộp tiền sử dụng đất còn phải phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều này.” Điểm a, khoản 2, Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất: “Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp”; Áp dụng khoản 3, Điều 80 Nghị định 181/2004/NĐ-CP: Diện tích đất vườn liền kề (38,18m2) phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất thì mới được công nhận là đất ở (Điểm a, khoản 2, Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP). Như vậy, Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 17/29 phần diện tích đất vườn liền kề không được phép định giá như đất ở vì không/chưa hoàn tất thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc định giá phần đất vườn liền kề theo khung giá Nhà Nước đối với đất nông nghiệp (giá thấp). 34. Khách hàng vay vốn, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. nhưng tài sản gắn liền với đất chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhưng người thế chấp vẫn đồng ý thế chấp. Tuy nhiên, Phòng tài nguyên môi trường có công văn yêu cầu hợp đồng thế chấp không được bao gồm cả tài sản gắn liền trên đất nếu tài sản đó chưa có chứng nhận sở hữu. Vậy nếu khoản vay trong phạm vi phán quyết của Đơn vị cho vay, tài sản bảo đảm như trên thì có phải trình Tổng Giám đốc theo quy định của VIB không? - Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21-5-2007 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp nhà ở, theo đó, phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì mới thực hiện theo Thông tư liên tịch này. - Tuy nhiên, TTLT 05 này khi được thi hành còn phải liên quan đến hai văn bản khác vẫn còn hiệu lực là TTLT 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16-6-2005 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 (cũng là TTLT 05 nhưng ban hành từ năm 2005). Theo TTLT 05 năm 2005 thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK QSDĐ) phải nhận đăng ký thế chấp QSDĐ và cả tài sản gắn liền, thậm chí là cả tài sản gắn liền hình thành trong tương lai. Như vậy là trước đây thực hiện thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Còn TTLT 05 năm 2007 có mục đích chính là giao cho VPĐKQSDĐ (thuộc hệ thống Bộ TNMT) đăng ký cả trường hợp thế chấp nhà ở (nhà ở vốn thuộc quản lý của Bộ xây dựng). - Để tháo gỡ vướng mắc này, Chi nhánh vẫn nên ghi vào nội dung HĐ thế chấp là tài sản thế chấp bao gồm cả QSDĐ và tài sản gắn liền đất (đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai). Sau đó trao đổi với VPĐK để được đăng ký như trước kia. - Trường hợp trong Hợp đồng không ghi Tài sản thế chấp bao gồm cả tài sản gắn liền với đất thì rõ ràng là VIB không nhận thế chấp tài sản gắn liền với đất, tức là thuộc phạm vi quy định của khoản 6 Điều 8 QĐ 803/2005/QĐ-VIB – là trường hợp thuộc quyền quyết định của Tổng Giám đốc. 35. Khách hàng đang vay vốn tại VIB, hoạt động và trả nợ vay bình thường, vừa qua có việc định giá lại các tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng và giá trị các tài sản này có sự sụt giảm nhưng vẫn bảo đảm cho dự nợ hiện tại của Khách hàng. Vậy, có phải ký lại Hợp đồng công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm không? Việc định kỳ đánh giá lại tài sản là một hoạt động bình thường để kiểm soát giá trị tài sản so với dư nợ hiện tại. Nếu giá trị tài sản bị giảm sút không đủ tỷ lệ so với dư nợ hiện tại (tham khảo Điều 20 QĐ 803/2005/QĐ-VIB) thì yêu cầu Khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm hoặc trả nợ trước hạn, chứ không cần ký lại Hợp đồng bảo đảm. Ngay trong Hợp đồng bảo đảm cũng đã nói rõ giá trị tài sản chỉ để làm căn cứ cho vay. 36. Khách hàng là Doanh nghiệp in Sách và kinh doanh thiết bị trường học, họ muốn dùng hàng tồn kho là sách giáo khoa và các thiết bị giáo dục và khoản phải thu của Sở giáo dục làm tài sản bảo đảm thì VIB có nhận không ? Đối với khoản phải thu thì tỷ lệ cho vay có thay đổi không? Thủ tục, trình tự nhận bảo đảm như thế nào? Sách giáo khoa và thiết bị giáo dục cũng là một loại hàng hóa và không bị cấm nhận làm tài sản bảo đảm (theo Điều 6 Quy định số 803/2005/QĐ-VIB) nên về mặt pháp lý thì có thể nhận được. Có thể phân loại tài sản này là hàng hóa và áp dụng theo các quy định đối với hàng hóa trong Danh mục phân loại tài sản bảo đảm – Phụ lục số 01 Quy định số 1763 ngày 26-6-2006. Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 18/29 Tuy nhiên, việc quyết định nhận hay không nhận còn phụ thuộc vào tính dễ phát mại, dễ luân chuyển, dễ quản lý Do vậy, Đơn vị cho vay cần có thẩm định kỹ để đánh giá chính xác về tài sản, sau đó ghi rõ trong Tờ trình để cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản vay xem xét, đánh giá luôn tài sản bảo đảm. Đối với các khoản phải thu thì Quyết định 1763/2006/QĐ-VIB và các văn bản sửa đổi, bổ sung (Quyết định 1939/2006/QĐ-VIB, Quyết định 2663/2006/QĐ-VIB) đã đề cập rõ nên chỉ cần áp dụng đúng như các Quy định đó. Trường hợp cần thay đổi về tỷ lệ cho vay thì phải trình Tổng Giám đốc phê duyệt (vì sẽ là ngoại lệ đối với các Quy định do TGĐ đã ban hành). 37. Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng là nhà đất thuộc tài sản chung của vợ chồng, chồng đã chết. Người vợ tuổi đã cao muốn ủy quyền để các con ký Hợp đồng thế chấp cho Khách hàng vay vốn tại VIB, tuy nhiên một người con đang ở nước ngoài không thể ký Hợp đồng thế chấp được. VIB có nhận tài sản bảo đảm này không? - Về mặt pháp lý, người vợ tuổi cao nhưng VIB vẫn có thể chấp thuận nhận bảo đảm bằng tài sản của người vợ. Bởi vì pháp luật không có quy định hạn chế trong trường hợp này. Đồng thời, trường hợp người vợ chết, thì người nhận di sản thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản trước khi nhận quyền hưởng di sản. Do vậy, việc nhận tài sản bảo đảm không bị vướng mắc về pháp lý; - Tuy nhiên, bất động sản liên quan đến quyền sở hữu của vợ chồng, khi chồng chết không để lại di chúc nên theo quy định của Pháp luật, thì: ½ căn nhà thuộc sở hữu của người vợ. ½ còn lại phải chia đều cho người vợ + những người con chung của vợ chồng. Chính vì thế việc thế chấp tài sản bảo đảm cần phải có sự đồng ý của người vợ và của tất cả những người con chung. Điều này là cơ sở bảo đảm hiệu lực của hợp đồng bảo đảm; - Việc người con đang ở nước ngoài, thì chỉ cần có văn bản ủy quyền (có xác nhận của lãnh sự quán hoặc đại sứ quán) đồng ý cho mẹ ký hợp đồng thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng. 38. Khách hàng Doanh nghiệp vay vốn với mục đích mua xe ô tô, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Khoản vay này đã được UBTD phê duyệt cho vay giải ngân thanh toán tiền thuế. Tuy nhiên, tại thời điểm giải ngân để thanh toán thuế chỉ có Chứng từ ghi thông báo thuế của Cục thuế. Sau đó cơ quan thuế mới trả tờ khai hải quan, giải phóng xe và Công ty mới làm thủ tục đăng ký xe. Do vậy, tại thời điểm giải ngân, VIB vẫn chưa thể làm thủ tục Công chứng và nhận TSBĐ. Thủ tục nhận TSBĐ trước khi giải ngân thực hiện như thế nào? Về thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm: Do tài sản chưa có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Khách hàng đối với tài sản (đăng ký xe) nên VIB không thể tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vào thời điểm hiện tại. Về thủ tục công chứng Hợp đồng: Với tài sản bảo đảm là xe ô tô, pháp luật và VIB không bắt buộc phải công chứng, chứng thực Hợp đồng bảo đảm tiền vay mà sẽ do Trưởng Đơn vị kinh doanh quyết định và thỏa thuận với Khách hàng nên cũng không đặt nặng vấn đề phải công chứng Hợp đồng cầm cố/thế chấp vào thời điểm hiện tại. Các bước nhận TSBĐ tiến hành như sau: - VIB và Khách hàng sẽ ký một Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay; - Sau khi tài sản bảo đảm đã hình thành, tiến hành lập Phụ lục Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, trong đó mô tả đặc điểm, xác định giá trị tài sản đã được hình thành; - Tiến hành đăng ký giao dịch bảo đảm; Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 19/29 - Giữ toàn bộ giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài TSBĐ của Khách hàng và lưu hồ sơ. 39. TSBĐ cho khoản vay của Khách hàng là Hợp đồng mua bán nhà đất có Công chứng và giấy phép xây dựng đứng tên con trai Khách hàng. Chủ sở hữu tài sản đã nộp hồ sơ đăng bộ lên Sở Tài nguyên và môi trường xin cấp giấy chứng nhận QSD đất sau khi phá dỡ ngôi nhà cũ để làm móng xây dựng khách sạn. Khách hàng sẽ hoàn thiện giấy chứng nhận QSD đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ hồng) sau khi hoàn công khách sạn. VIB có nhận TSBĐ này không? - VIB có thể nhận tài sản trên làm TSBĐ vì Pháp luật và VIB không cấm. Tài sản trên có nguồn gốc hợp pháp và có đủ giấy tờ chứng minh việc tài sản sẽ được cấp GCN trong tương lai gần (HĐ mua bán nhà, Phiếu hẹn, biên lai nộp lệ phí, Giấy phép xây dựng...); - Rủi ro về mặt pháp lý khi nhận TS này: Trong trường hợp Khách hàng không trả được nợ dẫn tới phải xử lý TSBĐ thì sẽ tốn nhiều thời gian trong việc phát mại tài sản hơn so với nhận các bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận; - Biện pháp bảo đảm an toàn cho VIB: Ký Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai giữa VIB và con trai Khách hàng với tư cách là Chủ tài sản - Bên thế chấp. Ngoài ra, quản lý Khách hàng cần có những biện pháp kiểm tra, giám sát quá trình hình thành tài sản để có thể nhận GCN về nhà đất của Khách hàng đồng thời tiến hành các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo thủ tục chung. 40. VIB có nhận tài sản bảo đảm là Quyền thu phí đường bộ cho khoản vay của Khách hàng được không? Quyền thu phí đường bộ hoàn toàn có thể nhận làm tài sản bảo đảm. Bởi theo quy định tại khoản 7, mục V, Thông tư số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC ngày 18-3-2004 của Bộ GTVT, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn, thì “Sau khi đã trả đủ tiền theo giá trúng thầu cho nhà nước, đơn vị được phép chuyển nhượng quyền thu phí cho các doanh nghiệp khác, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải (đối với đường quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phư- ơng). Đơn vị nhận chuyển nhượng lại quyền thu phí có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều kiện của hợp đồng mà đơn vị chuyển nhượng đã ký với cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông vận tải”. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp thu phí được nhượng quyền thu phí, thì VIB có thể xử lý được TSBĐ. Tuy nhiên, nếu nhận quyền thu phí làm tài sản bảo đảm, thì cần có ý kiến thống nhất trước của Bộ Giao thông vận tải (đối với đường quốc lộ), Sở Giao thông vận tải (đối với đường địa phương) Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 20/29 Phần III NGHIỆP VỤ KHÁC 41. Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản 95.000EUR sang Đức cho con gái mua nhà. Khách hàng đã xuất trình các giấy tờ sau: - Hợp đồng tặng cho tài sản với tài sản tặng cho là số tiền Việt Nam tương đương với số tiền trên của Khách hàng cho vợ chồng con gái có xác nhận của công chứng viên. - Xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức về việc người chồng của con gái Khách hàng đang cư trú tại CHLB Đức. - Bản dịch từ Tiếng Đức sang Tiếng Việt Hợp đồng mua bán nhà giữa Bên bán nhà (Người Đức) và vợ chồng người con gái của Khách hàng với số tiền là 95.000EUR Với mục đích và số tiền chuyển như trên thì VIB có thể chuyển cho Khách hàng được không? Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28-12-2006 hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài có ghi rõ: - Các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác (điểm g, khoản 2). - Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền (khoản 4). Như vậy, đây có thể xem là một nhu cầu hợp pháp nên VIB có thể tiến hành thực hiện dịch vụ chuyển tiền cho Khách hàng và có thể đề nghị Khách hàng bổ sung thêm 1 cam kết có nội dung như: Việc chuyển tiền này phục vụ cho mục đích đã trao đổi với Ngân hàng, nguồn gốc tiền là hợp pháp và chịu trách nhiệm về tính trung thực của Cam kết này, nếu sai Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ngân hàng và trước Pháp luật. 42. Khách hàng không có vợ con mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại VIB. Khách hàng đã đột ngột không có di chúc. Nếu bố hoặc mẹ của Khách hàng muốn rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng thì cần những giấy tờ gì? Đối với trường hợp Chủ tài khoản cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết, thì theo quy định của Pháp luật về thừa kế, số dư tiền gửi sẽ trở thành di sản của người đã chết và được chia cho người thừa kế như sau: - Nếu Chủ tài khoản có di chúc, thì chia theo di chúc (ai được chỉ định trong di chúc là của người đó, không phụ thuộc mối quan hệ huyết thống với người để lại di sản); - Nếu Chủ tài khoản không có di chúc, thì chia theo pháp luật với 3 hàng thừa kế (những người thừa kế cùng hàng được hưởng di sản bằng nhau, hàng sau chỉ được chia nếu không có người thuộc hàng thừa kế trước): + Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; + Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; + Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 21/29 là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Trong cả hai tình huống nêu trên, VIB không thể và không có nghĩa vụ xác định có bao nhiêu người được quyền thừa kế di sản của Khách hàng. Tuy nhiên, VIB lại có trách nhiệm phải thanh toán số dư cho những người thừa kế. Do vậy, cần xử lý tình huống nêu trên như sau: - Trường hợp có tranh chấp trong việc rút tiền từ tài khoản của KH đã chết, thì việc cho rút tiền chỉ được giải quyết sau khi đã có bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực Pháp luật hoặc việc tranh chấp đã được các bên tranh chấp giải quyết xong. - Trường hợp VIB không nhận được bất cứ thông tin tranh chấp nào trong việc rút tiền từ tài khoản của KH đã chết, thì Đơn vị Dịch vụ Khách hàng thanh toán cho thân nhân của Chủ tài khoản nếu có đủ các giấy tờ sau: + Giấy đăng ký mở Tài khoản; + Giấy tờ tuỳ thân, như đối với trường hợp mở tài khoản, của người nhận tiền; + Bản sao Sổ hộ khẩu có công chứng, chứng thực của người nhận tiền; + Bản đề nghị rút tiền của người nhận tiền có chứng nhận của phòng Công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền, trong đó có các nội dung dưới đây: - Cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc nhận tiền từ tài khoản tiền gửi làm di sản thừa kế; - Người nhận tiền cam kết thuộc diện được hưởng thừa kế tiền gửi trong tài khoản theo quy định của Pháp luật; - Người nhận tiền cam kết chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật liên quan đến việc nhận và xử lý số tiền từ tài khoản làm di sản thừa kế. + Giấy khai tử hoặc Quyết định tuyên bố đã chết của Toà án đã có hiệu lực Pháp luật (bản chính hoặc bản sao chứng có công chứng hoặc chứng thực); + Ngoài ra, người nhận tiền có thể bổ sung các tài liệu liên quan (nếu có) như văn bản khai nhận di sản thừa kế..... Việc giải quyết như trên xuất phát từ cơ sở pháp lý là Pháp luật không bắt buộc VIB phải chịu trách nhiệm và VIB cũng không có nghĩa vụ về việc phân chia di sản thừa kế. Do vậy, VIB chỉ cần thanh toán cho một trong số những người thừa kế. Nếu có tranh chấp pháp lý xảy ra, thì chính người nhận tiền phải chịu trách nhiệm do đã cam kết mọi nội dung liên quan khi rút tiền tại VIB. Nội dung giải quyết tình huống này thực chất đã được Phòng Pháp chế cập nhật vào nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm theo Quyết định số 874/2006/QĐ-VIB ngày 03-04-2006 của HĐQT. 43. Khách hàng mở sổ tiết kiệm tại VIB HO, Khách hàng muốn ủy quyền cho người khác rút tiền tiết kiệm tại VIB Sài Gòn. VIB có thể tư vấn cho Khách hàng thực hiện như thế nào? Hiện tại VIB chưa có quy định cho Khách hàng rút tiền một cách thuận tiện trong trường hợp này. Có hai giải pháp, trong đó một giải pháp thực hiện theo quy định pháp luật và một giải pháp cần có Quy định của Tổng Giám đốc mới thực hiện được. Để VIB xác định đúng người ủy quyền và người được ủy quyền thì có hai cách lập Hợp đồng ủy quyền (Giấy ủy quyền) dưới đây: 1. Có công chứng, chứng thực: - Khách hàng ký Hợp đồng ủy quyền trước cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi Khách hàng sinh sống; sau đó chuyển Hợp đồng ủy quyền cho người được ủy quyền; Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 22/29 - Người được ủy quyền ký vào Hợp đồng ủy quyền trước cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi địa phương mình sinh sống; - Người được ủy quyền chuyển Hợp đồng ủy quyền và Sổ tiết kiệm đến đơn vị chấp thuận cho rút sổ tiết kiệm của VIB tại đại phương mình sinh sống. 2. Có xác nhận của VIB - Cần phải có Quy định của Tổng Giám đốc về quy trình thực hiện - Hiện tại VIB chưa có quy định này: - Khách hàng ký Hợp đồng ủy quyền trước mặt nhân viên VIB được giao nhiệm vụ tại VIB – HO: + Người ủy quyền phải xuất trình Bản gốc các giấy tờ: Sổ tiết kiệm; Giấy CMND (Hoặc hộ chiếu). + Nhân viên VIB – HO kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ cho chính xác và ký, đóng dấu xác nhận việc Người ủy quyền đã ký Hợp đồng ủy quyền. - Khách hàng chuyển bản gốc Hợp đồng ủy quyền và bản gốc Sổ tiết kiệm cho Người được ủy quyền. - Người được ủy quyền đến VIB – Sài Gòn ký Hợp đồng ủy quyền trước nhân viên được giao nhiệm vụ. + Người được ủy quyền phải xuất trình Bản gốc Giấy CMND (Hoặc hộ chiếu), Sổ tiết kiệm, Hợp đồng ủy quyền mà Khách hàng đã ký; + Nhân viên VIB – Sài Gòn kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ cho chính xác và ký, đóng dấu xác nhận việc B đã ký Hợp đồng ủy quyền. - Người được ủy quyền rút Sổ tiết kiệm theo nội dung ủy quyền, VIB – SG thu Sổ tiết kiệm và Hợp đồng ủy quyền lại để lưu. 44. VIB có thể nhận tiền ủy thác đầu tư của Khách hàng để tiến hành đầu tư mua cổ phiếu theo yêu cầu của Khách hàng hay không? Ai sẽ là người đứng tên cổ phiếu? - Thứ nhất VIB không được nhận tiền “ủy thác đầu tư” để tiến hành đầu tư mua cổ phiếu của KH rồi đứng tên sở hữu. Bởi vì, theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19-01-2007 của Thống đốc NHNN thì: “Tổ chức tín dụng chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, tổ chức tín dụng khác theo quy định tại Quy định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.”; - Thứ hai: Việc nhận “ủy thác đầu tư” của Khách hàng để mua cổ phiếu sau đó, VIB không đứng tên sở hữu mà Khách hàng đứng tên sở hữu, thì phải xem xét dưới khía cạnh pháp lý như sau: Trong tổng thể hệ thống Pháp luật Việt Nam hiện nay, không có bất kỳ quy định nào cho phép hiểu việc “đầu tư” hay “ủy thác đầu tư” như một nghiệp vụ của ngân hàng hoặc như một khái niệm pháp lý về hoạt động của ngân hàng. Việc ngân hàng dùng một số tiền để mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp, dự án đầu tư (mà chúng ta thường gọi hành vi này là “đầu tư”), thì xét trên phương diện pháp lý, Pháp luật của Nhà nước gọi đó là “góp vốn, mua cổ phần”. Do vậy, xét về nguyên tắc pháp lý, VIB không được triển khai nhận “ủy thác đầu tư” như một loại hình nghiệp vụ kinh doanh của VIB. 45. Vợ đứng tên chủ Sổ tiết kiệm (STK) thông báo mất sổ. Ngân hàng đã phong tỏa STK và viết giấy hẹn Khách hàng đến rút sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn theo quy định. Thực tế vợ chồng có mâu thuẫn, hiện người chồng giữ STK, CMND của vợ và đe dọa nếu Ngân hàng cho người vợ rút STK. Trong trường hợp trên VIB sẽ xử lý như thế nào? Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 23/29 - Việc giải quyết trường hợp mất sổ đã được quy định trong Điều 21 Quy chế 3361/2004/QĐ-HĐQT và các quyết định sửa đổi bổ sung về huy động tiền gửi tiết kiệm của VIB. - Như vậy, khi chủ sổ thực hiện đầy đủ thủ tục và chờ đủ thời hạn thì phải cho Khách hàng rút tiền. Trường hợp có người đe doạ, cản trở thì có thể báo Công an hoặc bảo vệ ngân hàng xử lý. 46. Khách hàng vay vốn tại VIB thế chấp bằng xe ô tô, VIB giữ bản chính giấy đăng ký xe và cấp bản phô tô công chứng đăng ký xe có xác nhận của VIB. Khách hàng bị mất giấy tờ này và đề nghị VIB cấp bản khác. VIB có cấp lại theo yêu cầu của Khách hàng không? VIB yêu cầu Khách hàng làm Đơn đề nghị yêu cầu cấp lại bản sao Đăng ký, trong đó có nội dung cam kết không sử dụng Bản sao trước đây vào mục đích bất hợp pháp và nêu rõ lý do bị mất. Dựa vào đơn này là VIB có thể cấp lại bản sao mới cho Khách hàng. Đơn đề nghị cấp lại của Khách hàng nên có xác nhận của UBND xã phường chứng thực chữ ký. Lưu ý: Việc cấp bản sao công chứng đăng ký xe ô tô cho Khách hàng là theo quy định tại Nghị định số 178 về Bảo đảm tiền vay của TCTD trước đây. Hiện nay quy định này đã hết hiệu lực cho nên xét về mặt pháp lý, bản sao công chứng của Ngân hàng cấp là vô giá trị. Cơ quan Cảnh sát giao thông có thể từ chối mọi bản sao của Ngân hàng cấp mà yêu cầu xe lưu thông phải có Giấy đăng ký gốc). 47. Khách hàng muốn gửi STK đứng tên con gái ( mới 21 tháng tuổi), mẹ sẽ đại diện giao dịch với NH. Số tiền gửi do cơ quan người bố đã mất ủng hộ để nuôi dưỡng con đến năm mười tám tuổi tránh trường hợp người mẹ dùng sai mục đích. VIB muốn nhận số tiền gửi này thì phải làm thế nào? Người chưa thành niên có thể là chủ sở hữu sổ tiết kiệm, tuy nhiên giao dịch với Ngân hàng thì phải là người đại diện hoặc người giám hộ của người chưa thành niên. Vì vậy, có thể cho STK đứng tên người con nhưng người mẹ phải là người thực hiện giao dịch với VIB và trên STK phải ghi rõ điều đó (vì người con chưa có CMND và các thông số nhận dạng, nếu không ghi gì trên STK thì sẽ không xác định được chủ sở hữu). Tuy nhiên, cũng vì phải giao dịch thông qua người đại diện nên chính người mẹ vẫn có thể tất toán sổ tiết kiệm, như vậy thì mục đích của cơ quan kia sẽ không đạt được. Để giải quyết trường hợp này, VIB có thể chọn một trong hai cách sau: - STK đứng tên 02 người (đồng chủ sở hữu do cơ quan cử ra). Cứ mỗi khi đến hạn thì hai người lại cùng đến lĩnh tiền. - Cơ quan người bố làm Hợp đồng gửi vốn trong 15 năm cho người thụ hưởng là người con, người mẹ sẽ lĩnh lãi định kỳ, còn tiền gốc sẽ do người con lĩnh khi đã có CMND. 48. Công ty muốn xuất khẩu hàng hóa thì có phải đăng ký chức năng xuất nhập khẩu hay không? Theo Thông tư 10/2006/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế, sẽ có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo: “Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng tổ chức hoặc cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định của Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí (gọi chung là pháp luật về thuế), bao gồm cả thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng tổ chức, cá nhân nộp thuế và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc”. Cũng theo quy định tại Thông tư này các doanh nghiệp được xuất nhập khẩu mà không cần xin phép cấp hoặc đăng ký mã số xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan. Mã số xuất nhập khẩu sẽ dùng chung với mã số thuế ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký thuế. Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 24/29 49. Tài sản là máy móc thiết bị nói riêng và những tài sản không có giấy đăng ký quyền sở hữu nói chung thì công chứng, chứng thực hợp đồng tại cơ quan nào? Những tài sản không có giấy đăng ký quyền sở hữu và cũng không thể quản lý tại kho thì VIB quản lý bằng cách nào? Có nhận thế chấp được không? Hồ sơ tài sản bảo đảm cần những giấy tờ cụ thể nào để chứng minh quyền sở hữu, tài sản không có GCN quyền sở hữu? Tài sản không có giấy tờ đăng ký quyền sở hữu thì nhìn chung pháp luật không bắt buộc công chứng, chứng thực Hợp đồng cầm cố, thế chấp đối với tài sản đó nhưng có một số trường hợp VIB bắt buộc công chứng hoặc chứng thực (tham khảo khoản 2 Điều 25 QĐ 803). Việc công chứng thực hiện tại Phòng Công chứng, việc chứng thực được thực hiện tại UBND. Việc quản lý hàng tại kho thì VIB có Quy định số 3316/2005/QĐ-VIB ngày 17/10/2005 về quản lý tài sản cầm cố và Quy định số 2835/2006/QĐ-VIB ngày 22/09/2006 về quản lý tài sản bảo đảm tiền vay. Không có quy định cụ thể nào về hồ sơ tài sản để chứng minh quyền sở hữu vì rất đa dạng. Nếu gặp trường hợp đó, cán bộ VIB phải chủ động lưu giữ đủ giấy tờ để chứng minh. Ví dụ: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản kiểm kê, Hợp đồng vận chuyển, Hợp đồng gửi giữ hàng, Hợp đồng bảo vệ, Biên bản nhập kho 50. Khi Khách hàng có yêu cầu chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì chứng từ VIB yêu cầu khách hàng cung cấp gồm những gì? Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Hướng dẫn Pháp lệnh ngoại hối thì: Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch chi chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam; Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn trong trường hợp chuyển lợi nhuận ra nước thì chứng từ Khách hàng xuất trình cho Ngân hàng cần những gì, nhưng theo quy định tại Thông tư 01/ /1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 4 năm 1999 Thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối (Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành) có hướng dẫn: Khi thực hiện việc chuyển lợi nhuận, doanh thu được chia và thu nhập hợp pháp khác ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải có trách nhiệm xuất trình cho các Ngân hàng được phép các loại giấy tờ sau: - Bản sao có công chứng báo cáo tài chính có xác nhận của Kiểm toán; - Biên bản của Hội đồng quản trị (hoặc Ban quản lý dự án đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc phân chia lợi nhuận (hoặc chia doanh thu); - Văn bản của cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam; (Điểm a, Khoản 4, Mục I, Chương II) Như vậy, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của NHNN, ngoài tài liệu chứng minh là đối tượng được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh), thì VIB cũng có thể tham khảo để yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ nêu trên. Nơi nhận: - CT HĐQT; TBKS; - Ban Điều hành; - Các Chi nhánh; - Các Phòng HSC; - Lưu PC. T/M. PHÒNG PHÁP CHẾ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÙNG THỊ THU HƯỜNG Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 25/29 ---------------------------------------- Tài liệu này chỉ có ý nghĩa tham khảo và không có giá trị bắt buộc hoặc thay thế cho các văn bản quy định và hướng dẫn chính thức của VIB. Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 26/29 MỤC LỤC PHẦN I - NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG ..................................................................................................... 3 1. Khách hàng đã có khoản vay trước đây với VIB, nay muốn vay bổ sung, Chi nhánh muốn định giá tăng giá trị tài sản bảo đảm để cho vay bổ sung thì VIB cần tiến hành những thủ tục gì? ............................................................................................................................................... 3 2. VIB quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt và ký hồ sơ tín dụng đối với sản phẩm cho vay cầm cố số tiết kiệm do VIB phát hành? .............................................................................. 3 3. Khách hàng vay vốn để thanh toán tiền mua nhà đất cho người bán, tài sản bảo đảm là nhà đất đứng tên sở hữu chung của Khách hàng và người bán. Trong trường hợp này VIB có cho vay không? VIB thực hiện như thế nào? ................................................................................... 3 4. VIB đã phát hành cam kết bảo lãnh thực hiện Hợp đồng cho Khách hàng, sau đó, do bị mất, Khách hàng có đơn đề nghị VIB cấp lại thì VIB có phát hành không? Cần những thủ tục nào? .................................................................................................................................................. 3 5. Khách hàng là một Công ty muốn giải thể và chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ trong Hợp đồng tín dụng cho một Công ty khác cũng thuộc sở hữu của những cổ đông Công ty này. Việc chuyển giao nghĩa vụ như trên có được không? ............................................................................... 4 6. VIB cho cá nhân vay mua ô tô kinh doanh, sau đó người vay đưa xe vào Hợp tác xã (HTX) để chạy Hợp đồng và muốn chuyển sở hữu sang tên HTX? Xử lý khoản vay của Khách hàng như thế nào? ............................................................................................................................. 4 7. Quy định của pháp luật và của VIB về lãi suất nợ quá hạn, việc phạt chậm trả lãi được ghi trong Hợp đồng tín dụng? ................................................................................................................. 4 8. Khách hàng là người ngoại tỉnh (chưa có KT3 tại Hà Nội song có công việc ổn định, thu nhập cao) được Chủ đầu tư chấp thuận bán và ký HĐ mua căn hộ (không trái luật) thì liệu có thể thực hiện cho vay với các đối tượng này hay không? ............................................................ 5 9. Khách hàng vay vốn mục đích là mua căn hộ số 6 trong quần thể 7 căn hộ của ngôi biệt thự kiểu Pháp. Tất cả các căn hộ này chưa có sổ đỏ. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là 2 chiếc ô tô thuộc sở hữu của vợ chồng khách hàng. Giao dịch này có được coi là hợp pháp không? VIB có cho vay để thực hiện giao dịch này không? ......................................................................... 5 10. Khách hàng Doanh nghiệp đang có trụ sở đặt tại Hà Nội, để có thể xin thuê đất làm dự án tại Vĩnh Phúc, Khách hàng muốn chấm dứt hoạt động tại Hà Nội để đăng ký hoạt động mới tại Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, tên Công ty và Giám đốc Công ty không thay đổi, hiện tại công ty vẫn trả nợ bình thường. Vậy, việc thay đổi đăng ký kinh doanh như trên có ảnh hưởng gì đến việc vay và trả nợ tại VIB hay không. Nếu có thì cần phải làm những thủ tục gì? 6 11. Hiện tại khách hàng đang có dư nợ tại VIB là 300 triệu đồng, chồng của khách hàng này muốn vay thêm 1 khoản vay có giá trị: 300 triệu. Khoản vay trên có bắt buộc phải chuyển sang Tái thẩm định không? ............................................................................................................... 6 12. Khách hàng vay chứng minh tài chính du học, nhưng do bi tai nạn khách hàng đã qua đời, mẹ của khách hàng xin được thay cho con để tất toán hợp đồng vay với Ngân hàng và rút số tiền ký quỹ. Biện pháp xử lý trường hợp nêu trên? .......................................................................... 6 13. Giám đốc Chi nhánh có được ủy quyền cho người khác ký phê duyệt Đơn đề nghị cầm cố kiêm khế ước nhận nợ đối với việc vay vốn cầm cố Sổ tiết kiệm do VIB phát hành và ký xác nhận các giao dịch tài trợ thương mại? ...................................................................................... 6 14. Khách hàng cá nhân vay vốn tại VIB có tài sản bảo đảm là bất động sản để góp vốn thực hiện dự án mua tàu biển. Khách hàng không góp vốn với tư cách thành viên công ty mà chỉ với tư cách các nhân góp vốn thực hiện dự án với pháp nhân. VIB có cho vay trong trường hợp này không? ................................................................................................................................ 7 15. Tổng Công ty Nhà nước vay vốn tại VIB để thực hiện 2 dự án đầu tư tại nhà máy dệt trực thuộc Tổng Công ty. Sắp tới Tổng Công ty có kế hoạch cổ phần hóa đối với nhà máy và muốn chuyển khoản vay của Tổng Công ty tại VIB cho nhà máy. Tài sản bảo đảm là dây Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 27/29 chuyền sản xuất, máy móc dự định chuyển sang cho Nhà máy dệt. VIB có nên chuyển giao khoản vay trong trường hợp này không? .......................................................................................... 7 16. Khách hàng muốn vay vốn tại VIB và nguồn trả nợ là thu nhập từ kinh doanh mật gấu. VIB có cho vay trong trường hợp này không? ......................................................................................... 7 17. Khách hàng vay vốn là Trường Phổ thông trung học dân lập để xây dựng cơ sở hạ tầng tại cơ sở 2 của trường thế chấp bằng tài sản của thành viên trong Hội đồng quản trị. VIB có cho vay đối với khách hàng này không hoặc có chính sách dành riêng cho Khách hàng này không? Hồ sơ pháp lý mà VIB yêu cầu Khách hàng cung cấp? ....................................................... 8 18. Hiện tại Giám đốc Chi nhánh đang có quyền phán quyết 500 triệu đồng. Vậy nếu Khách hàng đã vay 500 triệu sau đó khách hàng có nhu cầu vay thêm 200 triệu nữa, tình hình tài chính của khách hàng vẫn bảo đảm và nhu cầu vay là hợp lý thì Đơn vị cho vay có cần gửi Tái thẩm định phê duyệt không? ...................................................................................................... 8 19. Khách hàng có khoản vay 600 triệu đã được Giám đốc Khối quản lý tín dụng phê duyệt và đã được giải ngân. Để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Khách hàng muốn vay thêm 150 triệu. Khoản vay này có giá trị 150 triệu nên thuộc thẩm quyền phán quyết của Trưởng Đơn vị cho vay, có cần phải trình lên cấp trên không? ................................................. 8 PHẦN II - NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY ............................................................................. 10 20. Tài sản là nhà đất có các Giấy tờ sau thì có được nhận làm tài sản bảo đảm không? .................... 10 21. Có thể cho vay đối với Khách hàng cầm cố trái phiếu chuyển đổi do Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phát hành theo Quy định 2538/2006/QĐ-VIB ngày 28/08/2006 không? Danh sách những loại giấy tờ có giá của các tổ chức khác và danh sách tổ chức tín dụng mà VIB được cầm cố giấy tờ có giá để cho vay? ......................................................................................... 10 22. Khoản vay của Khách hàng đã được UBTD phê duyệt, tuy nhiên khi thực hiện thủ tục đối với tài sản bảo đảm thì UBND thành phố HCM có công văn tạm ngưng việc đăng ký thế chấp đối với nhà, đất được cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, GCN quyền sở hữu nhà cấp theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP để chờ xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Hướng giải quyết trong trường hợp này? ..................................................................... 10 23. VIB có được nhận quyền mua nhà làm tài sản bảo đảm không? .................................................... 11 24. Khách hàng thế chấp tài sản là quyền sử đất và tài sản gắn liền với đất vay vốn tại VIB và VIB đã giải ngân theo quy định. Nay Khách hàng muốn đổi sổ mới và cần phải có hồ sơ gốc. VIB đã có văn bản gửi VP ĐKQSDĐ hợp tác khi Khách hàng được cấp sổ mới thì VP ĐKQSDĐ sẽ trao sổ trực tiếp cho VIB, nhưng VP ĐKQSDĐ không đồng ý và yêu cầu xóa thế chấp trước khi đổi sổ, sau đó làm thủ tục đăng ký thế chấp lại. VIB có chấp nhận cho mượn sổ và xóa đăng ký thế chấp cho Khách hàng không? ........................................................... 11 25. Tài sản là nhà đất đứng tên vợ chồng Khách hàng, người chồng đã chết không để lại di chúc, bố mẹ đã làm giấy từ chối nhận thừa kế, Khách hàng có 3 con đều còn nhỏ, con lớn mới 10 tuổi. VIB có nhận tài sản này bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng được không? Rủi ro có thể gặp phải? ................................................................................................................... 11 26. Khách hàng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay là 2 nhà xưởng xây dựng trên đất thuê trong KCN. Tuy nhiên, đất trong KCN chưa được cấp GCN QSDĐ, nên hồ sơ thuê đất chỉ có Hợp đồng thuê đất với Công ty đầu tư hạ tầng KCN. VIB có cho vay trong trường hợp này không? Khả năng phát mại tài sản? ......................................................................................... 12 27. Khách hàng thế chấp quyền sử dụng đất ở đã có GCN QSDĐ, tuy nhiên GCN QSDĐ lại đứng tên người khác, chỉ có Hợp đồng ủy quyền có công chứng giữa người đứng tên trong sổ đỏ với Khách hàng. Theo Hợp đồng ủy quyền thì Khách hàng được thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng để vay vốn. Thực tế, quyền sử dụng đất là của Khách hàng nhưng Khách hàng chưa làm thủ tục sang tên. VIB có thể nhận quyền sử dụng đất của Khách hàng để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay không? .............................................................................. 12 28. Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng là QSDĐ đã có GCN QSDĐ, trong phần trích lục thửa đất có ghi: “Thửa đất nằm trong quy hoạch”. VIB có được nhận thế chấp tài sản này không? Nếu được, khi định giá có phải chỉ được định giá theo giá nhà nước không và cần phải lưu ý thêm những vấn đề gì? Trường hợp thửa đất chỉ có một phần nằm trong Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 28/29 vùng quy hoạch thì khi đăng ký giao dịch đảm bảo, phòng TNMT vẫn yêu cầu thế chấp cả phần đó. Phần đất đó có phải định giá theo giá nhà nước để an toàn cho VIB hơn không? .......... 13 29. Khách hàng vay vốn với với mục đích xây dựng nhà, tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất, tài sản này hiện chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hiện chỉ có: Hợp đồng mua bán cơ sở hạ tầng với chủ đầu tư, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu thu tiền nộp đất, hóa đơn giá trị gia tăng mua quyền sử dụng đất, hóa đơn giá trị gia tăng mua cơ sở hạ tầng của lô đất. Chủ đầu tư có được san lô, bán nền hay không? VIB có thể ký Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay để nhận bảo đảm đối với tài sản này không? .............................................................................................................. 13 30. Khách hàng vay vốn, tài sản bảo đảm là chiếc xe ô tô, giấy tờ đăng ký xe đứng tên con gái Khách hàng mới 16 tuổi. Con gái Khách hàng có được ký kết hợp đồng thế chấp tài sản với VIB không? .................................................................................................................................... 14 31. Khách hàng vay vốn thế chấp quyền khai thác tài nguyên thì VIB có thể nhận tài sản đó làm tài sản bảo đảm cho khoản vay không? .......................................................................................... 15 32. Tài sản bảo đảm là đất thuê 44 năm từ 2003 đến 2045, đã trả tiền thuê hết 44 năm. Công ty đề nghị vay 75% giá trị lô đất, vay dài hạn để phục vụ mục đích kinh doanh. VIB có cho vay trong trường hợp này không?................................................................................................... 15 33. Tài sản bảo đảm là bất động sản, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cấp năm 2001 có ghi như sau: ............................................................................................... 16 34. Khách hàng vay vốn, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. nhưng tài sản gắn liền với đất chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhưng người thế chấp vẫn đồng ý thế chấp. Tuy nhiên, Phòng tài nguyên môi trường có công văn yêu cầu hợp đồng thế chấp không được bao gồm cả tài sản gắn liền trên đất nếu tài sản đó chưa có chứng nhận sở hữu. Vậy nếu khoản vay trong phạm vi phán quyết của Đơn vị cho vay, tài sản bảo đảm như trên thì có phải trình Tổng Giám đốc theo quy định của VIB không? ............................ 17 35. Khách hàng đang vay vốn tại VIB, hoạt động và trả nợ vay bình thường, vừa qua có việc định giá lại các tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng và giá trị các tài sản này có sự sụt giảm nhưng vẫn bảo đảm cho dự nợ hiện tại của Khách hàng. Vậy, có phải ký lại Hợp đồng công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm không? ....................................................... 17 36. Khách hàng là Doanh nghiệp in Sách và kinh doanh thiết bị trường học, họ muốn dùng hàng tồn kho là sách giáo khoa và các thiết bị giáo dục và khoản phải thu của Sở giáo dục làm tài sản bảo đảm thì VIB có nhận không ? Đối với khoản phải thu thì tỷ lệ cho vay có thay đổi không? Thủ tục, trình tự nhận bảo đảm như thế nào? ...................................................... 17 37. Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Khách hàng là nhà đất thuộc tài sản chung của vợ chồng, chồng đã chết. Người vợ tuổi đã cao muốn ủy quyền để các con ký Hợp đồng thế chấp cho Khách hàng vay vốn tại VIB, tuy nhiên một người con đang ở nước ngoài không thể ký Hợp đồng thế chấp được. VIB có nhận tài sản bảo đảm này không? ................................. 18 38. Khách hàng Doanh nghiệp vay vốn với mục đích mua xe ô tô, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Khoản vay này đã được UBTD phê duyệt cho vay giải ngân thanh toán tiền thuế. Tuy nhiên, tại thời điểm giải ngân để thanh toán thuế chỉ có Chứng từ ghi thông báo thuế của Cục thuế. Sau đó cơ quan thuế mới trả tờ khai hải quan, giải phóng xe và Công ty mới làm thủ tục đăng ký xe. Do vậy, tại thời điểm giải ngân, VIB vẫn chưa thể làm thủ tục Công chứng và nhận TSBĐ. Thủ tục nhận TSBĐ trước khi giải ngân thực hiện như thế nào? ................................................................................................................................................ 18 39. TSBĐ cho khoản vay của Khách hàng là Hợp đồng mua bán nhà đất có Công chứng và giấy phép xây dựng đứng tên con trai Khách hàng. Chủ sở hữu tài sản đã nộp hồ sơ đăng bộ lên Sở Tài nguyên và môi trường xin cấp giấy chứng nhận QSD đất sau khi phá dỡ ngôi nhà cũ để làm móng xây dựng khách sạn. Khách hàng sẽ hoàn thiện giấy chứng nhận QSD đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận QSH nhà ở (sổ hồng) sau khi hoàn công khách sạn. VIB có nhận TSBĐ này không?.................................................................................................................. 19 40. VIB có nhận tài sản bảo đảm là Quyền thu phí đường bộ cho khoản vay của Khách hàng được không? ................................................................................................................................... 19 PHẦN III - NGHIỆP VỤ KHÁC ....................................................................................................... 20 Tài liệu Hỏi đáp Chính sách - Pháp luật - 2007 PC Lưu hành nội bộ Trang 29/29 41. Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản 95.000EUR sang Đức cho con gái mua nhà. Khách hàng đã xuất trình các giấy tờ sau: ................................................................................................. 20 42. Khách hàng không có vợ con mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại VIB. Khách hàng đã đột ngột không có di chúc. Nếu bố hoặc mẹ của Khách hàng muốn rút tiền từ Tài khoản của Khách hàng thì cần những giấy tờ gì? ............................................................................................ 20 43. Khách hàng mở sổ tiết kiệm tại VIB HO, Khách hàng muốn ủy quyền cho người khác rút tiền tiết kiệm tại VIB Sài Gòn. VIB có thể tư vấn cho Khách hàng thực hiện như thế nào? ......... 21 44. VIB có thể nhận tiền ủy thác đầu tư của Khách hàng để tiến hành đầu tư mua cổ phiếu theo yêu cầu của Khách hàng hay không? Ai sẽ là người đứng tên cổ phiếu? ....................................... 22 45. Vợ đứng tên chủ Sổ tiết kiệm (STK) thông báo mất sổ. Ngân hàng đã phong tỏa STK và viết giấy hẹn Khách hàng đến rút sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn theo quy định. Thực tế vợ chồng có mâu thuẫn, hiện người chồng giữ STK, CMND của vợ và đe dọa nếu Ngân hàng cho người vợ rút STK. Trong trường hợp trên VIB sẽ xử lý như thế nào? .................................... 22 46. Khách hàng vay vốn tại VIB thế chấp bằng xe ô tô, VIB giữ bản chính giấy đăng ký xe và cấp bản phô tô công chứng đăng ký xe có xác nhận của VIB. Khách hàng bị mất giấy tờ này và đề nghị VIB cấp bản khác. VIB có cấp lại theo yêu cầu của Khách hàng không? ............. 23 47. Khách hàng muốn gửi STK đứng tên con gái ( mới 21 tháng tuổi), mẹ sẽ đại diện giao dịch với NH. Số tiền gửi do cơ quan người bố đã mất ủng hộ để nuôi dưỡng con đến năm mười tám tuổi tránh trường hợp người mẹ dùng sai mục đích. VIB muốn nhận số tiền gửi này thì phải làm thế nào? ............................................................................................................................ 23 48. Công ty muốn xuất khẩu hàng hóa thì có phải đăng ký chức năng xuất nhập khẩu hay không? ............................................................................................................................................ 23 49. Tài sản là máy móc thiết bị nói riêng và những tài sản không có giấy đăng ký quyền sở hữu nói chung thì công chứng, chứng thực hợp đồng tại cơ quan nào? Những tài sản không có giấy đăng ký quyền sở hữu và cũng không thể quản lý tại kho thì VIB quản lý bằng cách nào? Có nhận thế chấp được không? Hồ sơ tài sản bảo đảm cần những giấy tờ cụ thể nào để chứng minh quyền sở hữu, tài sản không có GCN quyền sở hữu? ................................................. 24 50. Khi Khách hàng có yêu cầu chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì chứng từ VIB yêu cầu khách hàng cung cấp gồm những gì? ............................................................................................. 24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmicrosoft_word_tong_hop_hoi_dap_phap_luat_nam_2007_4513.pdf
Tài liệu liên quan