Tài liệu Bố cục dự án đầu tư Trường Mầm non – Tiểu học tiêu chuẩn quốc tế

- Độ ẩm trung bình 75%/ năm, tháng cao nhất là 90%, tháng thấp nhất là 60%. Gió - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hướng gió Tây Nam- Đông Bắc - Mùa khô từ tháng 11- tháng 4, gió Đông Nam- Tây Bắc Nắng - Tổng số giờ nắng trong năm từ 2,600-2,700 giờ/năm, trung bình mỗi tháng 220 giờ - Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất, khoảng 300 giờ, trung bình 10 giờ/ngày. IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng IV.3.1. Nền sân bãi IV.3.2. Hiện trạng giao thông IV.3.3. Hiện trạng cấp điện IV.3.4. Hiện trạng cấp nước IV.3.5. Hệ thống thoát nước IV.3.6. Thông tin liên lạc

pdf18 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Bố cục dự án đầu tư Trường Mầm non – Tiểu học tiêu chuẩn quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH ĐỊA ĐIỂM : SỐ 32A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP.HCM Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN KHÁNH TRỌNG NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5 I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 5 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ....................................................................... 9 II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô ......................................................................................... 9 II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM ............................................................................. 9 II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội ........................................................................................... 9 II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học .................................................... 10 II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể ...................................................................... 10 II.2.2. Phân khúc thị trường .................................................................................................. 10 II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường .............................................................. 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 12 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 13 IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 13 IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 13 IV.2.1. Địa hình .................................................................................................................... 13 IV.2.2. Khí hậu ..................................................................................................................... 13 IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng .................................................................. 14 IV.3.2. Hiện trạng giao thông ............................................................................................... 14 IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ................................................................................................... 14 IV.3.4. Hiện trạng cấp nước .................................................................................................. 14 IV.3.5. Hệ thống thoát nước ................................................................................................. 14 IV.3.6. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 14 IV.4. Kết luận ........................................................................................................................ 14 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ............................................................................. 15 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN .................................................................................................. 18 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Linh Linh  Giấy ĐKKD số :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Đại diện pháp luật : Nguyễn Khánh Trọng Chức vụ: Giám đốc  Địa chỉ trụ sở : I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế  Địa điểm xây dựng : Số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM  Quy mô xây dựng : 12 tầng và 1 tầng hầm  Dự kiến số học sinh : 850 học sinh mầm non và tiểu học  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Diện tích đất : 1,000m2  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học dành cho các con em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và tầng lớp khá giả tại Tp.Hồ Chí Minh;  Tiêu chuẩn trường : Trường được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực của Bộ Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận;  Thời gian xây dựng :  Tổng đầu tư : I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án  Văn bản pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 5 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Giáo dục ngày 14/7/2005;  Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;  Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa, đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật phòng cháy và chữa cháy; -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 6 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế v/v hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn: Dự án Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Tiêu chuẩn Quốc tế cho trẻ em người nước ngoài  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 7 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 8 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM Tuy chỉ chiếm 0.6% về diện tích tự nhiên, 8.56% dân số cả nước, nhưng Tp.HCM đóng góp 21.3% GDP cả nước, 29.38% tổng thu ngân sách nhà nước, 22.9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân hơn 11%, bằng 1.2 lần tốc độ tăng trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hơn 1.5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học – công nghệ cao. Sau đây là Bảng số liệu GDP/người của TP.HCM: (Bổ sung sau) GDP/người của Tp.HCM tăng đều qua các năm cho thấy đời sống cá nhân ngày càng nâng cao. Đây là yếu tố thuận lợi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cũng là vấn đề cần quan tâm để dự án hoạt động có hiệu quả.. Trong đó giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng cao sẽ là bất lợi khiến cho các chi phí quản lý, nuôi dạy trẻ tăng. II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội Trong những năm qua, nước ta đã có những chính sách kiềm chế tốc độ tăng dân số, song con số này vẫn ở mức khá cao. Số liệu thống kê Tp.HCM năm 2009 - Dân số: - Cơ cấu độ tuổi: + 0-14 tuổi: + 15-59 tuổi: + 60+ tuổi: Tỷ lệ sinh: Bên cạnh đó, Tp.HCM còn tập trung nhiều con em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài sinh sống và làm việc. Với những số liệu thống kê như trên cho thấy số trẻ em trong độ tuổi mầm non và tiểu học ở TP.HCM là khá lớn. Đây là yếu tố thuận lợi để thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo thống kê về tình trạng học tập và sức khỏe của trẻ em Tp.HCM hiện nay: - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: - Tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ dưới 15 tuổi: Đặc biệt, đáng báo động hiện nay là hiện tượng bạo hành trẻ em. -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 9 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ Như vậy, các cơ sở mầm non, tiểu học hiện nay ở Tp.HCM vẫn chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu. Do vậy cần có sự ra đời của các trường mầm non, tiểu học chất lượng cao. II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể Bảng số liệu về số trường học, giáo viên và học sinh Nhận xét: II.2.2. Phân khúc thị trường Sau khi tiến hành phân đoạn thị trường theo thu nhập của các gia đình có trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học ở Tp.HCM, chúng tôi có số liệu sau: - Gia đình có thu nhập trên 30 triệu/tháng: - Gia đình có thu nhập từ 10 – 30 triệu/tháng: - Gia đình có thu nhập dưới 10 triệu/tháng: Theo khảo sát, thu nhập và thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ em là hai yếu tố có mối quan hệ nghịch. Những người có thu nhập cao hầu hết có rất ít hoặc không có thời gian để chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, do xu thế hội nhập và đời sống kinh tế ngày càng phát triển, nhận thức của phụ huynh về đầu tư giáo dục cho con em ngày càng có nhiều thay đổi. Các phụ huynh mong muốn cho con cái mình được học tập trong môi trường thân thiện, sĩ số ít, cơ sở vật chất tốt, được chăm sóc chu đáo; phương pháp giảng dạy hiện đại và các thiết bị hỗ trợ đồng bộ, giúp học sinh say mê học tập, năng động và sáng tạo; được giáo dục toàn diện và được học ngoại ngữ. Vì vậy họ đồng ý chi trả một số tiền từ 10-25 triệu/tháng cho con để con có được môi trường chăm sóc, giáo dục chất lượng. Qua đó, dự án hướng đến thị trường mục tiêu là các hộ gia đình có thu nhập cao, bận rộn nhưng luôn mong muốn cho con được chăm sóc đầy đủ toàn diện. II.2.3. Dự báo nhu cầu thị trường + Bảng số liệu về số lượng trường học, giáo viên, học sinh mầm non-tiểu học năm 2010 ở Tp.HCM Nhận xét: + Tình trạng trường học quá tải ở Tp.HCM Nhận xét: + Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê, tiến hành dự đoán cung-cầu về giáo dục mầm non, tiểu học năm 2013-2014 Nhận xét -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường - Số lượng trường mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế ở TP.HCM và khu vực quận 3 - Sự khác biệt của Dự án với những trường hiện có: Nhận xét: với những khác biệt về chất lượng và những tiêu chuẩn vượt trội, Dự án khi đi vào hoạt động sẽ trở thành trường mầm non-tiểu học chất lượng cao, có uy tín trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ toàn diện, là nơi phụ huynh mong muốn cho con vào học. -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG IV.1. Vị trí xây dựng Trường mầm non- tiểu học tiêu chuẩn quốc tế ( ) được xây dựng tại số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM. Hình: Vị trí xây dựng Trường học IV.2. Điều kiện tự nhiên IV.2.1. Địa hình IV.2.2. Khí hậu Khu vực xây dựng dự án có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa tương tự các vùng thuộc Tp.HCM. Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm là 27,50C - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: tháng 4- với 360C - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: tháng 12- với 25.20C Lượng mưa: - Lượng mưa nhiều nhất là tháng 9:388mm - Lượng mưa ít nhất là tháng 2: 3mm - Số ngày mưa bình quân trong năm: 154 ngày - Trữ lượng mưa trong năm là 1,979mm Độ ẩm -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - Độ ẩm trung bình 75%/ năm, tháng cao nhất là 90%, tháng thấp nhất là 60%. Gió - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hướng gió Tây Nam- Đông Bắc - Mùa khô từ tháng 11- tháng 4, gió Đông Nam- Tây Bắc Nắng - Tổng số giờ nắng trong năm từ 2,600-2,700 giờ/năm, trung bình mỗi tháng 220 giờ - Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất, khoảng 300 giờ, trung bình 10 giờ/ngày. IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng IV.3.1. Nền sân bãi IV.3.2. Hiện trạng giao thông IV.3.3. Hiện trạng cấp điện IV.3.4. Hiện trạng cấp nước IV.3.5. Hệ thống thoát nước IV.3.6. Thông tin liên lạc IV.4. Kết luận -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG VII, VIII: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------- - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_bo_cuc_du_an_dau_tu_truong_mam_non_tieu_hoc_tieu_ch.pdf
Tài liệu liên quan