Tài chính ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt

Thư tín dụng là một tờ lệnh của Ngân hàng phục vụ bên mua (theo đề nghị của người mua) đối với ngân hàng phục vụ bên bán để tiến hành thanh toán cho người bán theo các chứng từ người bán xuất trình về hàng hóa đã giao, dịch vụ đã cung ứng cho bên mua phù hợp với các khoản đã ghi trong 1 bức thư

pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính ngân hàng - Chương 5: Thanh toán không dùng tiền mặt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Séc Ủy nhiệm chi Ủy nhiệm thu Thư tín dụng Thẻ 1. Thanh toán bằng Séc Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, được lập trên mẫu do NHTW quy định, yêu cầu đơn vị thanh toán trích một số tiền trên TK tiền gửi của mình để trả cho người thụ hưởng có tên ghi trên séc hoặc cho người cầm séc. Một số thông tin của séc: - Séc trắng: theo mẫu của ngân hàng nhà nước Người ký phát hành séc: chủ TK, ủy quyền của chủ TK, phát hành séc trong phạm vi số dư của TK - Người thụ hưởng: người được hưởng số tiền ghi trên séc, người thụ hưởng có tên ghi trên séc hoặc sở hữu séc. - Người chuyển nhượng: là cá nhân, tổ chức đứng tên chuyển nhượng séc. - Đơn vị thụ hưởng: là đơn vị được quyền nhận séc, thay mặt người thụ hưởng để thu hộ. - Thời gian hiệu lực: thời gian chấp nhận thanh toán séc 1.1. Séc là gì? 1. Thanh toán bằng Séc 1.2. Các loại séc? Séc ký danh: là loại séc ghi rõ tên người thụ hưởng Séc vô danh: là loại séc không ghi tên người thụ hưởng Căn cứ vào tính chuyển nhượng của Séc Séc chuyển khoản: là loại séc thanh toán theo kiểu chuyển khoản nghĩa là ghi có và nợ vào TK liên quan. Séc tiền mặt: là loại séc dùng để rút tiền mặt tại đơn vị thanh toán. Căn cứ vào tính chất sử dụng 1. Thanh toán bằng Séc Một số dịch vụ Séc của Ngân hàng BIDV 1. Thanh toán bằng Séc 1.3. Quá trình thanh toán Séc? 2. Thanh toán bằng bằng Ủy nhiệm chi 2.1. Ủy nhiệm chi là gì? Ủy nhiệm chi là lệnh do chủ tài khoản lập trên mẫu in sẵn để yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng hoặc chuyển vào một tài khoản khác của chính mình. 2. Thanh toán bằng bằng Ủy nhiệm chi 2.2. Thủ tục thanh toán Ủy nhiệm chi? 3. Thanh toán bằng bằng Ủy nhiệm thu 3.1. Ủy nhiệm thu là gì? Ủy nhiệm thu là hình thức thanh toán được tiến hành trên cơ sở giấy Ủy nhiệm thu và các chứng từ hóa đơn do người bán lập và chuyển đến ngân hàng để yêu cầu thu hộ tiền từ người mua về hàng hóa, dịch vụ đã giao dịch phù hợp với những điều kiện thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế. 3. Thanh toán bằng bằng Ủy nhiệm thu 3.2. Thủ tục thanh toán Ủy nhiệm thu? 4. Thanh toán bằng bằng Thư tín dụng Thư tín dụng (Letter of Credit - viết tắt là L/C ) là gì)? Thủ tục thanh toán? Thư tín dụng là một tờ lệnh của Ngân hàng phục vụ bên mua (theo đề nghị của người mua) đối với ngân hàng phục vụ bên bán để tiến hành thanh toán cho người bán theo các chứng từ người bán xuất trình về hàng hóa đã giao, dịch vụ đã cung ứng cho bên mua phù hợp với các khoản đã ghi trong 1 bức thư. 5. Thanh toán bằng thẻ 5.1. Thanh toán bằng Thẻ là gì? Thẻ thanh toán là một công cụ thanh toán hiện đại do ngân hàng phát hành và bán cho các đơn vị, cá nhân để họ sử dụng trong thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt tại NH đại lý hoặc tại máy rút tiền tự động (ATM-Automatic Teller Machine)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_thanh_toan_khongdung_tien_mat_0915.pdf