Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

(Bản scan) Thứ tư, Trong điều kiện trước mắt là tăng cầu trong nước nhưng về chiến | lược lâu dài vẫn phải đẩy mạnh xuất khẩu. Do vậy, rất cần thiết đẩy mạnh đa | dạng hóa các thị trường xuất khẩu cũng như đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu, giảm xuất nhập khẩu, Áp dụng các biện pháp chính sách để khuyến khích phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu | và giảm bớt nhập siêu. Thực hiện chế độ tỷ giá linh hoạt hỗ trợ xuất khẩu và tăng mức tín dụng ưu đãi cho sản xuất hàng xuất khẩu. Thứ năm, tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện, điều hành quyết liệt từ | trung ương đến địa phương.

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftac_dong_cua_khung_hoang_kinh_te_the_gioi_va_nhung_giai_phap.pdf