Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ

Trong visio, không thể thể hiện được quan hệ nhiều – nhiều (n-n) (trong mô hình dữ liệu quan niệm). Cho nên, bạn phải chuyển các quan hệ nhiều – nhiều thành các quan hệ 1 – nhiều (theo các quy tắc chuẩn hóa). Ví dụ: Có 2 thực thể: DonDatHang (Đơn đặt hàng) và NguyenVatLieu (Nguyên Vật Liệu). Mối quan hệ giữa 2 thực thể này là n-n (Một đơn đặt hàng có thể đặt nhiều nguyên vật liệu khác nhau, một nguyên vật liệu có thể có mặt trên nhiều đơn đặt hàng)  Phát sinh thêm 1 thực thể mới, lấy khóa từ 2 thực thể này sang làm bộ khóa bên thực thể mới.

pdf17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 5884 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỬ DỤNG VISIO ĐỂ VẼ CÁC SƠ ĐỒ MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 2/17 MỤC LỤC 1. Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Flowchart) ............. 3 Tạo sơ đồ phân rã chức năng: ........................................................................................ 3 2. Sơ đô chức năng chéo (Cross Functional Flowchart): ................................ 8 Các loại ký hiệu thường sử dụng trong sơ đồ chức năng chéo: ................................... 11 3. Sơ đồ dòng chảy dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) ............................ 13 Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của DeMarco and Yourdon) ............................... 13 Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của Gane and Sarson) ........................................ 13 4. Mô hình dữ liệu quan hệ ........................................................................... 14 Các quan hệ giữa các thực thể: .................................................................................... 15 Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 3/17 1. Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Flowchart) Vào File/New/Business/Organization Chart Tạo sơ đồ phân rã chức năng: Bạn cũng có thể tạo 1 sơ đồ phân rã chức năng bằng cách Import từ 1 file dạng excel mà bạn đã tạo từ trước. Ví dụ: bạn tạo 1 file excel có nội dung sau: Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 4/17 Trong visio, vào menu Organization Chart/Import Organization Data Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 5/17 Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 6/17 Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 7/17 Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 8/17 Sau khi click vào Finish  Kết quả sẽ là: Sauk hi tạo xong sơ đồ, bạn nên sắp xếp lại vị trí của các chức năng cho phù hợp bằng cách click chuột vào các chức năng, thực hiện kéo và di chuyển đến vị trí mới phù hợp. 2. Sơ đô chức năng chéo (Cross Functional Flowchart): Vào File/New/Flowchart/Cross Functional Flowchart Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 9/17 Xuất hiện hộp thoại Flowchart Chọn kiểu hiển thị sơ đồ: hướng nằm ngang (horizontal) hay thẳng đứng (vertical). Chọn số cột trong sơ đồ  bấm OK. Xuất hiện sơ đồ mẫu như hình bên dưới Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 10/17 Double click chuột trái để điền tên hệ thống/Tên tiến trình và tên các thành phần tham gia thực hiện các chức năng của hệ thống. Panel bên trái (phần Basic Flowchart Shapes) là danh sách các ký hiệu cần sử dụng trong sơ đồ chức năng chéo. Riêng ký hiệu của kho lưu trữ dữ liệu ngoại vi, so sánh đôi chiếu, sắp xếp bạn phải vào File/Shapes/Flowchart/Miscellaneous Flowchart Shapes để lấy các ký hiệu này. Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 11/17 Khi vẽ sơ đồ chức năng chéo, bạn phải xác định xem cần sử dụng ký hiệu nào, thực hiện chọn ký hiệu, kéo ký hiệu đó vào màn hình nhập liệu. Khi cần ghi nội dung vào ký hiệu, double click vào ký hiệu rồi nhập nội dung. Các loại ký hiệu thường sử dụng trong sơ đồ chức năng chéo: Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 12/17 Thao tác thủ công Ví dụ: chuẩn bị xử lý một chồng hóa đơn Thao tác trên máy Ví dụ: lập đơn đặt mua hàng Dòng chảy Biểu diễn hướng và trình tự của dòng chảy Tài liệu Ví dụ: mẫu đơn hàng của công ty Nơi lưu trữ ngoại tuyến tổng quát Đây là nơi lưu trữ không được nối trực tiếp với đơn vị xử lý trung tâm của máy tính. Do đó nó bao gồm tất cả những phương tiện lưu trữ bằng tay. Ví dụ: một tập tin hóa đơn bằng tay Dấu nối hết trang So sánh đối chiếu Sắp xếp Dấu nối tiếp trang Nơi lưu trữ dữ liệu (trên máy) Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 13/17 3. Sơ đồ dòng chảy dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của DeMarco and Yourdon) Vào File/New/Flowchart/Data Flow Diagram Xây dựng sơ đồ DFD (theo ký pháp của Gane and Sarson) Vào File/New/Software and Database/Data Flow Model Diagram Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 14/17 4. Mô hình dữ liệu quan hệ Vào File/New/Software and Database/Database Model Diagram Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 15/17 Các quan hệ giữa các thực thể: Trong visio, không thể thể hiện được quan hệ nhiều – nhiều (n-n) (trong mô hình dữ liệu quan niệm). Cho nên, bạn phải chuyển các quan hệ nhiều – nhiều thành các quan hệ 1 – nhiều (theo các quy tắc chuẩn hóa). Ví dụ: Có 2 thực thể: DonDatHang (Đơn đặt hàng) và NguyenVatLieu (Nguyên Vật Liệu). Mối quan hệ giữa 2 thực thể này là n-n (Một đơn đặt hàng có thể đặt nhiều nguyên vật liệu khác nhau, một nguyên vật liệu có thể có mặt trên nhiều đơn đặt hàng)  Phát sinh thêm 1 thực thể mới, lấy khóa từ 2 thực thể này sang làm bộ khóa bên thực thể mới. DonDatHang(MaDDH, NgayLap) NguyenVatLieu(MaNVL, TenNVL, DVT, SoLuongTon) ChiTietDDH(MaDDH, MaNVL, SoLuong, DonGia) Sau đó, sử dụng visio để tạo 3 thực thể này, và tạo các mối quan hệ giữa các thực thể: Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 16/17 Nếu bạn muốn các dấu mũi tên chỉ mối quan hệ xuất hiện loại quan hệ  Vào menu Database/Options/Document Xuất hiện hộp thoại: Sử dụng Microsoft Visio để vẽ các sơ đồ Lê Thị Quỳnh Nga Trang 17/17

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_su_dung_visio_0357.pdf