Sao lưu và phục hồi

● Thực thi phía Server ● Nhanh gấp 2 lần ● Qui trình: ● Định nghĩa thư mục đối tượng và gán quyền ● Người dùng thực hiện import và export

pdf11 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sao lưu và phục hồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI Nội dung chính ● Các khái niệm ● Sao lưu ● Phục hồi ● Import và Export CÁC KHÁI NIỆM ● System Change Number (SCN) ● Checkpoint ● Flash Recovery Area ● Recovery MANager (RMAN) SAO LƯU – PHÂN LOẠI ● Nhất quán: CSDL ở chế độ ARCHIVELOG hoặc NOARCHIVELOG ● Không nhất quán: CSDL ở chế độ ARCHIVELOG ● Toàn bộ CSDL ● Từng phần CSDL ● Data files ● Control files ● Archive Redo logs ● Sao lưu tăng dần (incremental) ● Chênh lệch ● Tích lũy Sao lưu toàn bộ CSDL Sao lưu tăng dần ● Tăng dần chênh lệch (differential) Sao lưu tăng dần ● Tăng dần tích lũy (cumulative) PHỤC HỒI Phân loại phục hồi ● Đầy đủ ● Không đầy đủ ● Oracle Flashback ● Database ● Drop ● Table Import và Export ● Các cấp độ ● CSDL ● Không gian dữ liệu (tablespace) ● Người dùng ● Bảng dữ liệu Oracle Data Pump ● Thực thi phía Server ● Nhanh gấp 2 lần ● Qui trình: ● Định nghĩa thư mục đối tượng và gán quyền ● Người dùng thực hiện import và export

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf_buoi_2_sao_luu_phuc_hoi_4292.pdf
Tài liệu liên quan