Quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank

Theo phương thức này, bên thuê được quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về tài sản. Bên cho thuê chỉ thực hiện việc mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. 1.1 Bên thuê được chủ động lựa chọn máy móc thiết bị, thỏa thuận với nhà cung cấp bằng hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ. 1.2 Bên thuê – Bên cho thuê ký kết hợp đồng cho thuê tài chính. 1.3 Bên cho thuê – Nhà cung cấp ký kết hợp đồng mua bán máy móc thiết bị là tài sản thuê theo thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của bên thuê quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính. 1.4 Nhà cung cấp giao hàng cho bên thuê, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu tài sản. 1.5 Bên cho thuê thanh toán tiền mua tài sản thuê cho nhà cung cấp. 1.6 Bên đi thuê thanh toán tiền thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính.

doc12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3918 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quy trình cho thuê tài chính 3 bên ở Vietcombank Khách hàng đến ngân hàng tìm hiểu về cho thuê tài chính: Tại Công ty cho thuê tài chính của Vietcombank, khách hàng sẽ được tư vấn về các phương án thuê tài chính: Đối tượng được thuê tài chính: - Các tổ chức và cá nhân Việt Nam - Các pháp nhân là: Doanh nghiệp nhà nước, Hợp tác xã, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Hợp danh và các tổ chức khác có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự; + Doanh nghiệp tư nhân + Cá nhân + Hộ gia đình +Tổ hợp tác -  Các pháp nhân và cá nhân nước ngoài. Ngoài các đối tượng nêu trên, Công ty chỉ xem xét cho thuê các đối tượng khác khi được Giám đốc Công ty cho thuê tài chính của Vietcombank chấp thuận. Điều kiện thuê tài chính: Công ty xem xét và quyết định cho thuê khi khách hàng có đủ các điều kiện sau: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.  - Có dự án/phương án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và sử dụng tài sản thuê để thực hiện dự án/phương án đó.  - Có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán tiền thuê trong thời hạn thuê đã cam kết. Khi thực hiện các giao dịch cho thuê tài chính bằng ngoại tệ, ngoài các điều kiện trên, khách hàng phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:  - Có nguồn thu ngoại tệ hợp pháp hoặc được mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại hối để thanh toán tiền thuê.     + Tài sản thuê tài chính phải được nhập khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ.      + Khách hàng nhận nợ tiền thuê bằng ngoại tệ nào thì thanh toán tiền thuê bằng ngoại tệ đó. Mức thuê: Mức cho thuê tối đa đối với một khách hàng: Theo qui định hiện hành, giá trị tối đa có thể chấp nhận cho một doanh nghiệp thuê khoảng 22.5 tỷ VNĐ. Thời hạn thuê: Thời hạn hợp đồng thuê tài chính: thường từ 1 đến 5 năm hoặc theo thoả thuận. Chi phí thuê: Bao gồm lãi suất và phí quản lý đảm bảo tính cạnh tranh Kỳ hạn trả: Tiền gốc và lãi thuê sẽ được trả theo định kỳ hàng tháng hoặc theo quý hoặc theo thoả thuận được qui định trên hợp đồng. Phương án thuê tài chính: Cho thuê tài chính thông thường (3 bên): Theo phương thức này, bên thuê được quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về tài sản. Bên cho thuê chỉ thực hiện việc mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. 1.1  Bên thuê được chủ động lựa chọn máy móc thiết bị, thỏa thuận với nhà cung cấp bằng hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ. 1.2 Bên thuê – Bên cho thuê ký kết hợp đồng cho thuê tài chính. 1.3 Bên cho thuê – Nhà cung cấp ký kết hợp đồng mua bán máy móc thiết bị là tài sản thuê theo thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của bên thuê quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính. 1.4 Nhà cung cấp giao hàng cho bên thuê, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu tài sản. 1.5 Bên cho thuê thanh toán tiền mua tài sản thuê cho nhà cung cấp. 1.6 Bên đi thuê thanh toán tiền thuê tài chính theo hợp đồng cho thuê tài chính. Đây là phương thức cho thuê tài chính được sử dụng phổ biến nhất nhờ những ưu điểm sau: Bên thuê được quyền lựa chọn nhà cung cấp, trực tiếp thỏa thuận, đàm phán với nhà cung cấp về những đặc tính của sản phẩm nhằm lựa chọn ra sản phẩm phù hợp nhất, thỏa mãn tối đã yêu cầu của bên thuê. Bên cho thuê không phải mua sản phẩm trước, như vậy sẽ giảm bớt những chi phí về kho bãi, hao mòn trong quá trình dự trữ và hơn nữa còn giúp quay vòng vốn nhanh hơn nhờ không phải dự trữ hàng tồn kho. Bên thuê trực tiếp nhận sản phẩm từ nhà cung cấp, nhờ vậy, bên cho thuê giảm được rủi ro xảy ra khi bên thuê từ chối nhận hàng do những sai sót về mặt kỹ thuật. Do việc lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm đều thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp và bên thuê nên bên cho thuê không phải quan tâm đến tình trạng hoạt động của tài sản. Mua và cho thuê lại: Có những thiết bị hay công nghệ cần phải được đổi mới theo chu kỳ nhất định. Việc xử lý tài sản sau khi hết thời hạn sử dụng cũng là một vấn đề không nhỏ. Tất cả những điều này đều có thể giải quyết bằng hình thức thuê lại. Doanh nghiệp bán tài sản cho Công ty CTTC NHNTVN và sau đó thuê lại từ Công ty. Theo phương án này, khách hàng sẽ lập tức nhận được một khoản tiền mặt từ việc bán tài sản đồng thời được hưởng các lợi ích của việc thuê tài chính. Doanh nghiệp cũng thiết lập được chu kỳ đổi mới thường xuyên – khi hết thời hạn thuê, họ có thể trả lại tài sản và áp dụng công nghệ mới. Tất cả các chi phí và vấn đề của việc tiêu hủy tài sản sau khi hết thời hạn sử dụng đều không phải bận tận nữa. Cho thuê hợp vốn: Đây là hình thức mà nhiều bên cho thuê tài chính cùng tài trợ cho một bên thuê, trong đó có một bên cho thuê đứng ra làm đầu mối. Cho thuê tài chính hợp vốn thường được áp dụng trong trường hợp khoản cho thuê tài chính vượt quá hạn mức cho phép của NHNN quy định tại từng thời kỳ. Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tài trợ: CÁC TÀI LIỆU PHÁP LÝ: Điều lệ doanh nghiệp (Sao y của doanh nghiệp). Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng). Biên bản họp sáng lập viên hoặc Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tài sản mới (áp dụng đối với Công ty CP hoặc Cty TNHH). (Bản chính - Theo mẫu của Công ty CTTC – Mẫu M02). Phê chuẩn quyết định đầu tư tài sản mới của Hội đồng quản trị với DNNN (Bản chính) Giấy ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền) (Bản chính - Mẫu M11) Văn bản bảo lãnh thuê tài chính (trong trường hợp có bảo lãnh) (Bản chính – Mẫu M10) CÁC TÀI LIỆU KINH TẾ: Bảng cân đối kế toán trong 02 năm gần nhất (Bản chính hoặc Sao y). Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Bản chính hoặc Sao y). Thuyết minh báo cáo tài chính (Bản chính hoặc sao y) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (nếu có) Danh mục tài sản cố định (Bản chính hoặc Sao y). Hóa đơn hoặc bảng tổng hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào trong 3 tháng gần nhất. Danh mục các khách hàng lớn của doanh nghiệp (Bản chính) Một số hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp (Bản chính hoặc Sao y). Các hồ sơ giấy tờ khác chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp (Nếu có). CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN THUÊ TÀI CHÍNH: Giấy đề nghị thuê tài chính (Mẫu M01). Phương án (Dự án) thuê tài chính ( Mẫu 03) Báo giá và/hoặc Hợp đồng mua bán thiết bị (trong trường hợp thuê máy móc thiết bị , dây chuyền sản xuất) Ngoài ra, cần lưu ý trong hồ sơ bên đi thuê phải mô tả chi tiết: Các thông số kĩ thuật liên quan đến tài sản Giá tài sản Nhà cung cấp Cách thức chuyển giao tài sản của các bên liên quan Khách hàng thực hiện lập hồ sơ khách hàng và nộp cho Công ty cho thuê tài chính Vietcombank: Khách hàng đến ngân hàng tiếp xúc trực tiếp: Trong vòng 1 – 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của khách hàng, cán bộ của Công ty cho thuê tài chính Vietcombank sẽ liên hệ với khách hàng để hẹn lịch tiếp xúc trực tiếp Công ty cho thuê tài chính Vietcombank tới làm việc với khách hàng tại cơ sở và thu thập đầy đủ hồ sơ khách hàng nhằm phân tích tín dụng của khách hàng: Chú ý khi phân tích tín dụng: Bên cho thuê cần phân tích những nội dung sau: Phân tích khả năng thanh tài chính, khả năng thanh toán Thẩm định kĩ những yếu tố đc nêu trong hồ sơ (thông số kĩ thuật liên quan đến tài sản, Giá tài sản, Nhà cung cấp….) Đặc biệt : Trình độ máy móc thiết bị: lạc hậu hay tiên tiến => ảnh hưởng khả năng thanh toán của bên đi thuê và việc thu hồi vốn của bên cho thuê Giá cả tài sản: cao hay thấp hơn giá thị trường => ảnh hưởng lợi nhuận bên đi thuê và khả năng thanh toán tiền thuê Năng lực nhà cung cấp: bên cho thuê nếu xét thấy nhà cung cấp ko đủ khả năng cung cấp hàng theo đúng hợp đồng thì có thể yêu cầu bên đi thuê thay đổi nhà cung cấp với điều kiện tốt hơn Đối với những tài sản thiết bị hoặc dây chuyền công nghệ phức tạp cần thẩm định kĩ: Trách nhiệm về lắp đặt Trách nhiệm về bàn giao tài sản Đào tạo công nhân và chuyển giao công nghệ Bảo hành, bảo dưỡng Về nguyên tắc, trong giao dịch cho thuê ko cần các biện pháp bảo đảm như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ 3, vì bên cho thuê có đc quyền thu hồi TS nếu bên đi thuê mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt bên cho thuê cũng có thể yêu cầu bên đi thuê phải có các biện pháp bảo đảm thích hợp Quyết định tài trợ : Kết quả về quyết định đầu tư của Công ty cho thuê tài chính Vietcombank sẽ được thông báo tới khách hàng trong vòng 3 tới 5 ngày làm việc. Nếu quyết đinh tài trợ: Công ty cho thuê tài chính Vietcombank sẽ lập hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê (Công ty cho thuê tài chính của Vietcombank ) và bên đi thuê (khách hàng) Bên cho thuê (Công ty cho thuê tài chính của Vietcombank) ký hợp đồng mua tài sản thuê với nhà cung cấp Kí hết hợp thuê tài chính, hợp đồng kinh tế và bàn giao tài sản 3 bên: Nhà cung cấp giao tài sản thuê và lắp đặt cho bên đi thuê Công ty cho thuê tài chính Vietcombank thanh toán tiền mua tài sản thuê với nhà cung cấp Công ty cho thuê tài chính Vietcombank chuyển tiền cho nhà cung cấp và khách hàng nhận nợ tại Vietcombank kể từ ngày giải ngân đầu tiên: Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản: Căn cứ theo quy định trong hợp đồng: khách hàng phải sử dụng và quản lý tài sản đúng quy trình kĩ thuật. Phương pháp giám sát : Giám sát theo định kì Kiểm tra đột suất => Có thể kết hợp cả 2 phương pháp: Nội dung giám sát: Kiểm tra quy trình bảo dưỡng tài sản của bên đi thuê và việc đóng bảo hiểm của tài sản thuê. Kiểm tra môi trường vận hành tài sản và tình trạng hoạt động của tài sản => xem xét mức độ hư hỏng có nằm trong giới hạn cho phép ko Kiểm tra cường độ sử dụng tài sản => xem xét có sử dụng quá hạn mức tối đa quy định tron hợp đồng không, nếu quá bên đi thuê sẽ bị phạt. Giám sát việc thanh toán tiền thuê và hiệu quả tài chính của việc sử dụng vốn. Trên cơ sở giám sát thì bên cho thuê có thể hạn chế đc rủi ro về tài sản và tín dụng khi bên đi thuê vi phạm hợp đồng Xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồng cho thuê: Cách thức xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồng cho thuê : Đã được thỏa thuận trước trong hợp đồng. Nếu ko đc thỏa thuận trước trong hợp đồng => kết thúc hợp đồng thuê, bên đi thuê trả lại tài sản Các cách xử lý: Bên đi thuê được chuyển giao quyền sở hữu tài sản: Áp dụng đối với những hợp đồng cho thuê thanh toán toàn bộ, khi đó kết thúc hợp đồng cho thuê bên cho thuê đã thu hồi đc toàn bộ vốn tài trợ và chi phí tài chính. Bên đi thuê mua tài sản thuê: Áp dụng nếu hợp đồng quy định bên đi thuê được quyền mua tài sản khi kết thúc hợp đồng. Đây là cam kết đơn phương nên bên đi thuê được quyền lựa chọn mua hoặc không. Một số trường hợp ngoại lệ bên cho thuê có thể từ chối bán. Giá bán đc tính trên cơ sở hiện giá. (Bên cho thuê bán theo vốn gốc còn lại phải thu hồi) Cho thuê tiếp: Được thỏa thuận trc trong hợp đồng Nội dung thỏa thuận: Điều khoản về giá thuê Cơ sở tính tiền thuê. Thông thường tiền thuê trong thời hạn gia hạn thấp hơn so với tiền thuê trước. Trả lại tài sản: Áp dụng trong 2 trường hợp : Hợp đồng không có điều kiện thỏa thuận cách thức xử lý tài sản. Hợp đồng quy đinh quyện chọn mua hoặc thuê tiếp nhưng bên đi thuê từ chối. Bên cho thuê được quyền định đoạt tài sản theo các cách: Bên cho thuê thu hồi tài sản để tự xử lý. Ủy quyền cho bên đi thuê bán tài sản: thỏa thuận trong hợp đồng hoặc bằng 1 giấy ủy quyền riêng. Kí gửi tài sản bên đi thuê để tìm người mua, người Các lợi ích của cho thuê tài chính 3 bên Đối với khách hàng: Thuê tài chính mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp... Các doanh nghiệp thiếu vốn có thể lựa chọn giải pháp thuê tài chính, thay vì mua thiết bị. Thuê tài chính giúp cho bạn tiếp cận được với rất nhiều loại thiết bị, từ những thiết bị văn phòng đơn giản như máy photocopy, máy tính, xe tải, xe ô tô cho tới các dây chuyền sản xuất hiện đại. Mặc dù thuê tài chính không trực tiếp chuyển vốn cho bạn, hình thức này hoàn toàn có thể giúp bạn giảm lượng tiền bạn cần để khởi sự hoặc mở rộng doanh nghiệp. Thuê tài chính cũng giúp doanh nghiệp bắt kịp với công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ngành kinh doanh của bạn phải dựa nhiều vào các công nghệ tân tiến như thế hệ máy tính mới nhất, các công cụ truyền thông, dây chuyền công nghệ mới hoặc các thiết bị khác. Nhiều hợp đồng thuê ngắn hạn có thể sẽ tiết kiệm hơn là việc sau một hai năm lại mua thiết bị mới. Nếu bạn cần có máy móc, thiết bị ngay lập tức, việc đi thuê sẽ được chấp thuận nhanh hơn nhiều so với các khoản vay tín dụng, và không cần nhiều thủ tục giấy tờ phiền hà, các yêu cầu về tín dụng cũng dễ chịu hơn. Nhất là với các doanh nghiệp đang ở giai đoạn khởi đầu, việc thuê tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đi vay ngân hàng. Cho thuê tài chính đặc biệt có lợi với những công ty có ý định giữ lại thiết bị sau khi hết thời hạn thuê. Trong một hợp đồng thuê tài chính, tài sản sẽ hiện dần lên trong bảng cân đối và khoản nợ thì sẽ được hoàn trả dần trong thời gian thuê. Khi bạn lựa chọn thuê thiết bị thay vì mua, bạn tránh được một khoản tiền trả ngay lớn. Bằng cách dãn khoản thanh toán ra theo vòng đời của tài sản, bạn có thể bù đắp được chi phí thiết bị với các khoản sinh lời từ việc đầu tư đó. Thêm vào đó, việc trả các khoản thanh toán cố định hàng tháng giúp cân đối được các khoản phải trả dự tính, tạo thuận lợi cho việc thu xếp nguồn vốn và báo cáo số liệu. Sau cùng, việc thuê thiết bị cũng có thể sẽ tốn kém hơn việc đi mua, nhưng nếu dòng tiền là một vấn đề quan trọng, vậy thì thuê tài chính sẽ là một lựa chọn rất hấp dẫn. Các lợi ích chính Nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn đổi mới máy móc thiết bị; Thủ tục đơn giản và yêu cầu về tín dụng thấp; Không cần bảo lãnh, thế chấp; Cải thiện dòng tiền và khả năng chi trả; Chi phí của giải pháp được bù đắp song song với lợi ích của giải pháp; Ổn định các nguồn phải thanh toán; Tạo điều kiện cho việc thu xếp vốn với các khoản thanh toán cố định.. Đối với ngân hàng: Được thành lập từ năm 1999, Công ty cho thuê tài chính Vietcombank đã góp phần đa dạng hoá danh mục sản phẩm tín dụng của ngân hàng này, hỗ trợ cho nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty cho thuê tài chính của VCB không ngừng phát triển về doanh số, doanh thu cũng như đa đạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Dư nợ cho thuê thời điểm cuối năm 2001 đạt 140 tỷ đồng, năm 2002 là 224 tỷ đồng và năm 2003 là 378 tỷ đồng, tăng 68,75% so với năm 2001 và tăng 18,12% so với kế hoạch được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2003 là 1,64%. Hiện công ty có 430 khách hàng. Tỷ lệ các công ty cổ phần, Công ty TNHH chiếm 58% tổng dư nợ, DNTN chiếm 6%, HTX chiếm 2% và DNNN chiếm 34%. Các tài sản công ty cho khách hàng thuê tài chính là thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất chiếm 34%, phương tiện giao thông vận tải chiếm 37%, máy công trình chiếm 10%, thiết bị in, làm ảnh chiếm 19%. Hiện nay tại địa bàn Tp. HCM và các tỉnh miền Nam, công ty có khoảng 20 khách hàng với dư nợ cho thuê tài chính khoảng 100 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng, với phương châm cả ngân hang và doanh nghiệp cùng có lợi, VCB đã hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu đầu tư trung, dài hạn để đổi mới trang thiết bị, phát triển sản xuất kinh doanh,  Nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn đổi mới máy móc thiết bị; phương tiện, dây chuyền sản xuất…với các lợi thế vượt trội như: • Thủ tục đơn giản và yêu cầu về tín dụng thấp; •  Không cần bảo lãnh, thế chấp; • Cải thiện dòng tiền và khả năng chi trả; • Chi phí của giải pháp được bù đắp song song với lợi ích của giải pháp; • Ổn định các nguồn phải thanh toán; • Tạo điều kiện cho việc thu xếp vốn với các khoản thanh toán cố định... Vietcombank cung cấp dịch vụ Thuê mua tài chính qua đó khách hàng có thể sử dụng tài sản thuê và thanh toán dần tiền thuê trong suốt thời hạn đã được thoả thuận và không được huỷ bỏ hợp đồng thuê trước hạn. Với những bước tiến đó, VCB đã một lần nữa khẳng định được thương hiệu của mình, đồng thời tăng thêm úy tín với khách hàng,luôn tiên phong đi đầu về đa đạng hóa danh mục đầu tư, chất lượng dịch vụ như: lãi suất cho thuê cạnh tranh, tỷ lệ trả trước thấp, thời gian ân hạn hợp lý, các chương trình cho thuê linh hoạt, phản hồi nhanh chóng và sự cố gắng của các cán bộ để cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp và chu đáo nhất.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccttc_5327.doc
Tài liệu liên quan