Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Chương trình truyền thụ văn hóa Là kỹ thuật nghiên cứu đã được chương trình hóa -> giúp các nhà quản trị viên tìm hiểu một số khái niệm, thái độ, sự cảm nhận, các tập quán và các giá trị cơ bản của một nền văn hóa khác. Mục tiêu - giúp nhà quản trị tìm hiểu một số khái niệm của các nền văn hóa khác nhau

pdf26 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 9.pdf