Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

Địa phương hóa sản xuất Sản xuất tại nước chủ nhà: - Gia tăng thành phần nguyên vật liệu địa phương cấu tạo sản phẩm - Cung cấp giá trị gia tăng Liên kết những đối tác của nước sở tại

pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3.pdf
Tài liệu liên quan