Quản trị kinh doanh - Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực

Phương pháp định lượng ƒ Phương pháp phân tích xu hướng ƒ Phương pháp nhân quả ƒ Phương pháp hồi quy

pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị kinh doanh - Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/12/2012 1 LOGO Chương 2 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC LOGO I- Khái niệm, ý nghĩa hoạch định NNL 2/12/2012 2 1- Khái niệm về hoạch định NNL ™Là quá trình ................., ........................ nguồn nhân lực đưa ra , .......................... và thực hiện các ..............., .................. bảo đảm cho DN có ................................ với .........................., ............................. để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. www.themegallery.com Company Logo 2- Ý nghĩa: ™............................................................ ™........................................................... ™........................................................... www.themegallery.com Company Logo ™........................................................... 2/12/2012 3 LOGO II- Quá trình hoạch định NNL 1- Quá trình hoạch định NNL www.themegallery.com Company Logo 2/12/2012 4 LOGO III Chiến l ợc kinh doanh à- ư v chiến lược QTNNL 2- Chiến lược QTNNL tương ứng theo chiến lược KD ™Các DN áp dụng chiến lược đổi mới www.themegallery.com Company Logo 2/12/2012 5 2- Chiến lược QTNNL tương ứng theo chiến lược KD ™Các DN áp dụng chiến lược nâng cao chất lượng: www.themegallery.com Company Logo 2- Chiến lược QTNNL tương ứng theo chiến lược KD ™Các DN áp dụng chiến lược hạ giá/giảm chi phí www.themegallery.com Company Logo 2/12/2012 6 LOGO IV- Dự báo nhu cầu NNL Nhu cầu nhân lực của DN phụ thuộc vào các yếu tố ™ ................................................................................................................. ™ ........................................................................................................ ™ ....................................................................................................... ™ ............................................................................................................... ™ .................................................................................................................. ™ .................................................................................................................... www.themegallery.com Company Logo ™ ....................................................................................................................... ™ .................................................................................................................... 2/12/2012 7 Xác định nhu cầu tuyển dụng ™Phương pháp định lượng ƒ Phương pháp phân tích xu hướng ƒ Phương pháp nhân quả ƒ Phương pháp hồi quy www.themegallery.com Company Logo Xác định nhu cầu tuyển dụng ™Phương pháp định tính ƒ Phương pháp theo sự đánh giá của các chuyên gia. ƒ Phương pháp Delphi www.themegallery.com Company Logo 2/12/2012 8 Xác định nhu cầu tuyển dụng Nhu cầu tuyển = www.themegallery.com Company Logo LOGO V- Thực hiện 2/12/2012 9 Các giải pháp thường được áp dụng khi cầu vượt cung CẦU VƯỢT CUNG www.themegallery.com Company Logo Các giải pháp thường được áp dụng khi cung vượt cầu www.themegallery.com Company Logo 2/12/2012 10 Tinh giản biên chế Giảm NV, không giảm công việc Chú trọng hiệu quả của tổ chức Công bằng, khách quan www.themegallery.com Company Logo Quan tâm cả người ra đi và người ở lại Quy trình thực hiện ™Xác định các chức danh cần thiết ™Xâ d bả ô tả ô iệ tiê h ẩy ựng n m c ng v c, u c u n nghiệp vụ NV ™Phân loại NV, xác định ai là người phù hợp nhất cho từng chức danh ™Áp dụng chính sách tinh giản có phân biệt www.themegallery.com Company Logo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_2_hoach_dinh_nnl_5664.pdf
Tài liệu liên quan