Quản trị dữ liệu và thông tin maketting

Database - thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bên trong và bên ngoài mà những thông tin này đã được tổ chức, lưu trữ và cập nhật trong máy tính Data Warehouse - thu thập dữ liệu khối lượng lớn từ hàng triệu khách hàng và nhà cung cấp Data Mining - một kỹ thuật để tìm kiếm, yêu cầu, và cập nhật thông tin từ Data Warehouses

pdf23 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị dữ liệu và thông tin maketting, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQUẢN TRỊ DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MAKETTING.pdf