Quản trị bán hàng - Động viên và quản trị lực lượng bán hàng

• Trước khi tiếp xúc với nhân viên bị sa thải • Trong lúc tiếp xúc với nhân viên bị sa thải • Sau khi tiếp xúc

pdf6 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị bán hàng - Động viên và quản trị lực lượng bán hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/5/2017 1 Th.s Huỳnh Hạnh Phúc 105/10/2017 ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG 205/10/2017 305/10/2017 405/10/2017 10/5/2017 2 Các phương pháp Động Viên 505/10/2017 Kế hoạch khuyến khích đội ngũ bán hàng 605/10/2017 MỤC TIÊU CỦA THÙ LAO BÁN HÀNG 705/10/2017 805/10/2017 10/5/2017 3 THU NHẬP CỦA BÁN HÀNG 905/10/2017 THU NHẬP CỦA BÁN HÀNG 1005/10/2017 CÁC LOẠI THU NHẬP 1105/10/2017 CÁC LOẠI THU NHẬP 1205/10/2017 10/5/2017 4 CÁC KHOẢN PHỤ CẤP 1305/10/2017 PHÚC LỢI 1405/10/2017 ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG 1505/10/2017 CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 1605/10/2017 10/5/2017 5 Dựa vào hành vi cư xử 1705/10/2017 Lập bảng kiểm soát hành vi 1805/10/2017 1905/10/2017 2005/10/2017 10/5/2017 6 Đánh giá cá nhân 2105/10/2017 Quản trị Kết quả Đánh giá 2205/10/2017 QUY TRÌNH SA THẢI NHÂN VIÊN • Trước khi tiếp xúc với nhân viên bị sa thải • Trong lúc tiếp xúc với nhân viên bị sa thải • Sau khi tiếp xúc 2305/10/2017 END 2405/10/2017

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfth_s_huynh_hanh_phucchuong_7_dong_vien_ll_ban_hang_0874_2023617.pdf