Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Các nhóm chức năng

Các vai trò Phân tích hệ thống (system analyst) Kiến trúc hệ thống (architect) Xác định đặc tính use case (Use Case Specifier) Xây dựng đặc tính use case (Use Case Engineer) Thiết kế giao diện (User Interface Designer) Xây dựng các thành phần (Component Engineer) Tích hợp hệ thống (System Intergrator) Hiện thực (Implamentor)

ppt7 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích và thiết kế giải thuật - Chương 2: Các nhóm chức năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai Khoa Công nghệ Chương 2CÁC NHÓM CHỨC NĂNG *Mở đầuCác vai tròPhân tích hệ thống (system analyst)Kiến trúc hệ thống (architect)Xác định đặc tính use case (Use Case Specifier)Xây dựng đặc tính use case (Use Case Engineer)Thiết kế giao diện (User Interface Designer)Xây dựng các thành phần (Component Engineer)Tích hợp hệ thống (System Intergrator)Hiện thực (Implamentor)*Vai trò các thành viên bộ phận thiết kếXác định yêu cầu*Vai trò các thành viên bộ phận thiết kếPhân tích*Vai trò các thành viên bộ phận thiết kếThiết kế*Vai trò các thành viên bộ phận thiết kếCài đặt*Vai trò các thành viên bộ phận thiết kế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_2_1802.ppt
Tài liệu liên quan