Phân chia loại rừng

Phân vùng Lâm nghiệp và quy hoạch Lâm nghiệp cùng thuộc về một hệ thống nhận thức phản ánh thế giới khách quan và phục vụ cho Lâm nghiệp, hai cái đó vừa liên hệ với nhau vừa có sự khác nhau. Phân vùng Lâm nghiệp là nghiên cứu quy luật khách quan sự khác nhau và sự tương tự nhau về đặc điểm sản xuất của từng vùng khác nhau để giải quyết những vấn đề vĩ mô và phát triển sản xuất. Phân vùng chủ yế là thuộc tính tự nhiên thể hiện mối quan hệ các quần xã tự nhiên trong hệ sinh thái. Phân vùng phải dựa vào các nhân tố ổn định của tự nhiên và các nhân tố xã hội như khí hậu đất đai. Đối với những nhân tố biến đổi thì ít xem xét hơn, khi nghiên cứu phân vùng để phát triển sản xuất Lâm nghiệp chủ yếu là định tính và định hướng cho nên thường là có tính ổn định tương đối. Nhưng quy hoạch lại căn cứ vào quy luật phát triển của sự vật và định ra những điều kiện hiện thực, những biện pháp tương đối cụ thể thể hiện đặc trưng diễn biến của một quần xã sinh vật cụ thể. Đối với quy luật phát triển sản xuất, mục tiêu bước đi và biện pháp được phản ánh một cách hệ thống tập trung vào việc sắp xếp tốc độ và thời gian phát triển có thể dựa vào nhu cầu phát triển kinh tế quốc dân và tiền vốn lao động và nhiều nhân tố để tiến hành điều chỉnh. Tính biến đổi có thể lớn.

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân chia loại rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân chia loại rừng.pdf
Tài liệu liên quan