Nông nghiệp hữu cơ và vườn trong thành phố ở New Zealand

Giá trị xã hội – Giúp lẫn nhau (mạng lưới, hàng xóm) – Xã hội học tập (mọi người cởi mở chia sẻ) • Thân thiện môi trường – Tái chế (thùng xe, vật liệu làm vườn) – Thức ăn thừa nuôi giun, làm phân – Điện mặt trời

pdf14 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nông nghiệp hữu cơ và vườn trong thành phố ở New Zealand, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
06/2014 SPERI-FFS 1 Người trình bày: Phạm Văn Dũng Nông nghiệp hữu cơ & Vườn trong thành phố ở New Zealand Vườn hộ của thành viên WWOOF • 2.500m2 vườn, có đường đồng mức • Xưởng nhỏ WWOOF = Worldwide Opportunity for Organic Farming 06/2014 2 SPERI-FFS Vườn của thành viên WWOOF • Nuôi ong, gà, giun • Phòng ngủ cải tạo từ xe thùng 06/2014 3 SPERI-FFS Công việc của WWOOFer 06/2014 4 SPERI-FFS Ý nghĩa của WWOOF • Giá trị xã hội – Giúp lẫn nhau (mạng lưới, hàng xóm) – Xã hội học tập (mọi người cởi mở chia sẻ) • Thân thiện môi trường – Tái chế (thùng xe, vật liệu làm vườn) – Thức ăn thừa nuôi giun, làm phân – Điện mặt trời 06/2014 5 SPERI-FFS Chợ nông dân (1) • Tổ chức: sáng thứ Bảy - Chủ nhật • Có quy chế, có quỹ 06/2014 6 SPERI-FFS Chợ nông dân (2) • Sản phẩm hữu cơ • Đa dạng sản phẩm • Sản xuất và chế biến 06/2014 7 SPERI-FFS Chợ nông dân (3) • Hoạt động văn hoá • Thư giãn • Ẩm thực 06/2014 8 SPERI-FFS Chợ nông dân (4) • Sản xuất: 1-2 ha/ hộ • Trong vòng 100km, trên 80% sản phẩm địa phương 06/2014 9 SPERI-FFS Vườn trong thành phố (1) • 500-800m2 • Đa số để trống (kỹ năng, động lực làm vườn) • Trang trí cây cảnh 06/2014 10 SPERI-FFS Vườn trong thành phố (2) • Tận dụng diện tích • Tấp tủ • Giữ cây xanh 06/2014 11 SPERI-FFS Vườn trong thành phố (3) • Đường rãnh • Nuôi giun • Hố ủ phân 06/2014 12 SPERI-FFS Vườn trong thành phố (4) • Giữ giống cây • Bảo quản giống 06/2014 13 SPERI-FFS Tài liệu tham khảo • • https://www.facebook.com/waikato.farmers.m arket/timeline 06/2014 14 SPERI-FFS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnongnghiephuuco_5545.pdf
Tài liệu liên quan