Những điểm mới theo luật các tổ chức tín dụng năm 2010

1. Căn cứ pháp lýLuật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc Hội nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011). 2. Những vấn đề chung Những nội dung mới chủ yếu về hoạt động của các tổ chức tín dụng được thể hiện rất rõ trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010, đặc biệt các quy định nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD). Luật Các TCTD 1997 không quy định phân biệt phạm vi hoạt động của từng loại hình TCTD nên khi triển khai thực hiện đã gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong việc xác định loại nghiệp vụ mà một loại TCTD cụ thể được phép thực hiện, do vậy đã ảnh hưởng đến hoạt động và sự phát triển của các loại hình TCTD.

pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những điểm mới theo luật các tổ chức tín dụng năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung-diem-moi-theo-luat-cac-to-chuc-tin-dung-nam-2010.pdf