Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang)

Bài viết tập trung tìm hiểu nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về vấn đề pháp tầng xã hội (PTXH). Nghiên cứu cho | thấy có sự khác nhau trong đánh giá của nam và nữ cán bộ lãnh đạo quản lý về quan niệm thế nào là PTXH, về khía cạnh, hình thức diễn ra PTXH, và mức độ ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội hiện nay. Nhận thức rõ về PTXH sẽ giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý nắm được bản chất và đời sống của các giai tầng xã hội khác nhau, qua đó có chính sách quản lý xã hội hiệu quả, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, nhảm thu hẹp khoảng cách bắt bình dạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf16135_55558_1_pb_533_2014121.pdf