Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội

Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội Lời mở đầu Thực hiện quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế, nước ta đã bước đầu đạt được những thành tựu to lớn như: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, tốc độ lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.Tuy nhiên do xuất phát điểm của chúng ta không cao, nền sản xuất ở mức độ thấp, công nghệ kỹ thuật còn lạc hậu. Mặt khác do đất nước ta trải qua thời kỳ chiến tranh lâu dài, đất nước thống nhất chưa được bao lâu.Trong điều kiện hiện nay, khi mà xu thế hội nhập và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế ngày càng trở nên rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Đất nước chúng ta cũng không thể tránh khỏi những quy luật tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Nền kinh tế của chúng ta cũng phải trải qua những giai đoạn mà các nước phát triển đã trải qua.ở giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội này nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta là cực kỳ khó khăn, chúng ta vừa phải phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng quan hệ sản xuất của chúng ta là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn quá độ này chúng ta phải đầu tư nhiều để phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, tạo đà cho sự phát triển vững chắc sau này.Vì thế vấn đề đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp và các định chế kinh tế khác đó là đầu tư mua sắm tài sản cố định, mở rộng cơ sở xuất, đầu tư theo chiều sâu nhằm hiện đại hoá kỹ thuật công nghệ, hoàn thành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Muốn thực hiện được điều này các doanh nghiệp phải cần đến một lượng vốn khá lớn và khoảng thời gian tương đối dài.Nguồn vốn mà các doanh nghiệp dùng để đầu tư có thể là nguồn vốn tự có, vốn do Nhà nước cấp, vốn liên doanh liên kết, vốn cổ phần hay vốn vay ngân hàng Trong điều kiện nước ta hiện nay thì tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng vốn đầu tư cho các doanh nghiệp. Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 đến nay nhưng chi nhánh Ngân hàng công thương (NHCT) Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ . Dư nợ tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ.Tuy nhiên so với nhu cầu tín dụng trung dài hạn của các doanh nghiệp, nguồn vốn huy động được thì cho vay trung dài hạn của ngân hàng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó chất lượng của tín dụng trung dài hạn cũng cần xem xét đến cùng với sự tăng trưởng của quy mô tín dụng . Qua thời gian thực tập , tìm hiểu tại ngân hàng, những kiến thức học được tại nhà trường , đọc được qua sách báo và với sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ trong ngân hàng. Nhận thức thấy vai trò của tín dụng trung dài hạn nên tôi đã chọn đề tài: ''Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội.'' để tìm hiểu. Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của chuyên đề thực tập gồm 3 chương: Chương I : Phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội. Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên những vấn đề trình bày trong chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong rằng sẽ nhận được những đóng góp bổ ích từ phía các thầy cô giáo, các cán bộ trong ngân hàng để có thể bổ sung , hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị cán bộ trong Ngân hàng, đặc biệt là các anh chị cán bộ trong phòng kinh doanh tổng hợp đã hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập và thực hiện chuyên đề này.

doc86 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT Khu công nghiệp Bắc Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính phủ. Ngân hàng không có quyền quyết định việc cho ai vay, cho vay bao nhiêu và lãi suất cho vay như thế nào. nói một cách khác trong việc cho vay trung và dài hạn đối với các khoản vay ưu đãi, ngân hàng chỉ là người giữ tiền hay là người quản lý tiền cho Chính phủ, có lỗ thì cũng do ngân sách Nhà nước bù đắp. Những dự án này lại thường là những dự án lớn, góp phần quan trọng vào việc tăng doanh số cho vay của ngân hàng song nó lại không thực sự là một khoản vay của ngân hàng. - Các quy định có tính pháp quy của Nhà nước liên quan đến tín dụng trung và dài hạn còn thiếu và không đồng bộ gây kho khăn cho cả doanh nghiệp và ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. Về chủ quan. Về phía cán bộ ngân hàng: Trình độ của cán bộ tín dụng cho vay trung và dài hạn còn có những hạn chế nên việc cho vay trung và dài hạn chưa khai thác hết những tiềm năng có trên địa bàn. Trong việc cho vay trung và dài hạn sự yếu kém của các cán bộ tín dụng thể hiện ở những mặt sau: - Trình độ thu thập và phân tích thông tin còn mang tính một chiều nên chưa kịp thơi và độ chính sác chưa cao. Việc thu thập, khai thác sử lý thông tin còn nhiều hạn chế. Có thể nói 80% nguyên nhân của các khoản nợ xấu là do ngân hàng không đủ khả năng thu thập và phân tích thông tin cũng như giám sát hoạt động của người đi vay sau khi đi vay. - Việc phân tích tính khả thi của dự án chủ yếu dựa vào kết quả phân tích đánh giá trên phương diện kinh tế tài chính của dự án nhưng nguồn số liệu, cơ sở để phân tích chủ yếu được lấy từ các báo cáo của đơn vị gửi tới với độ tin cậy không cao, chưa được cơ quan kiểm toán xác nhận . Ngân hàng chưa đẩy mạnh công tác Maketing. Các thông tin về thị trường và khách hàng còn thiếu và chưa thường xuyên. Ngân hàng chưa có các biện pháp tích cực để lôi kéo khách hàng, đôi khi còn quá tin tưởng vào các khách hàng quen mà quên rằng nếu họ luôn được các ngân hàng khác chào mời thì ngân hàng có thể mất khách. Chính vì vậy ngân hàng phải thường xuyên có chính sách khuyến khích khách hàng. - Công tác xây dựng chiến lược cho vay trung dài hạn chưa được quan tâm đúng mức. Ngân hàng chưa có chiến lược phù hợp mở rộng cho vay trung dài hạn. Công việc cho vay còn bị động, phụ thuộc vào khách hàng. Ngân hàng chỉ thẩm định những dự án do khách hàng đưa đến để xin vay mà chưa chủ động tham mưu với khách để tạo ra những dự án khả thi để mở rộng cho vay. Chương III Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội 3.1 Phương hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội trong những năm tới Tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong những năm qua. Trong cuộc họp tổng kết cuối năm 2005 các cán bộ lãnh đạo của chi nhánh đã phân tích những sai sót và đề ra phương hướng hoạt động tín dụng trong những năm tới như sau: -Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nguồn vốn huy động thông qua việc đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Năm 2005, xác định thế mạnh của chi nhánh là trong công tác huy động vốn từ nguồn tiết kiệm - Tăng trưởng tín dụng với phương châm an toàn và hiệu quả. Để có thể đạt được chỉ tiêu kế hoạch dư nợ tín dụng hiện hành, chi nhánh sẽ áp dụng các biện pháp tích cực để tăng trưởng tín dụng ngoại tệ, qua kênh đầu tư tín dụng trực tiếp thông qua một số các giải pháp sau. áp dụng cơ chế lãi xuất cho vay ngoại tệ hấp dẫn để nâng cao tỷ trọng dư nợ ngoại tệ trên tổng dư nợ, tăng doanh thu và giải quyết chênh lệch lãi xuất huy động và lãi xuất điều chuyển vốn ngoại tệ hiện nay. Chú trọng tới các biện pháp về đa dạng hoá các loại hình và chất lượng sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng. Mở rộng tín dụng bán lẻ, cho vay mua ô tô trả góp, mua nhà trả góp, cho vay du học… Tăng cường công tác khách hàng trên cơ sở áp dụng mô hình quan hệ khách hàng mới theo mô hình, cách thức quản lý của các ngân hàng hiện đại trên thế giới. Phân loại khách hàng, cũng có đội ngũ khách hàng truyền thống, mở rộng tìm kiếm các khách hàng mới, chú trọng hơn nữa đến khách hàng cá nhân, các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ động tiếp cận những phương án, những dự án khả thi phù hợp với cơ chế, chủ trương phát triển của nghành và địa bàn. Chủ động tìm kiếm các dự án cho vay đồng tài trợ có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trung dài hạn, thành lập tổ tín dụng trung dài hạn để mở rộng cho vay. - Tiếp mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh theo kế hoạch đã xây dựng. Năm 2006 chi nhánh sẽ tiếp tục mở một số phòng giao dịch tại những địa điểm thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. Mở nhiều quỹ tiết kiệm ở các địa điểm khác nhau trên toàn địa bàn để nhằm huy động nguồn tiền nhành rỗi trong dân cư. - Hoàn thiện các thủ tục về công tác xây dựng cơ bản: Trụ sở của chi nhánh sẽ được chuyển về địa điểm mới theo kế hoạch đã dự định. Nhằm đáp ứng cơ sở vật chất và quy mô cho chi nhánh. - Phối kết hợp chặt chẽ giữa các công tác thanh toán dịch vụ ngân hàng. Chi nhánh quyết tâm thực hiện phối kết hợp chặt chẽ giữa các công tác thanh toán, dịch cụ ngân hàng, công tác khách hàng, công tác quản lý vốn và kinh doanh ngoại tệ tạo điều kiện nâng cao kết quả kinh doanh của chi nhanh - Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm 2006 và các năm tiếp theo, chi nhánh thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ. Thực hiện tiếp nhận đội ngũ nhân viên mới từ NHCT Việt Nam phân cấp xuống. - Phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn chi nhánh. Chi nhánh quyết tâm thực hiện và lập nhiều thành tích cao, hoàn thành tốt chỉ tiêu từ NHCT Việt Nam giao. Tiếp tục duy trì và phát huy công tác Đảng, công đoàn trong toàn chi nhánh bám sát các chủ trương của địa bàn hoạt động và của ban lãnh đạo NHCT Việt Nam. 3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh. Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn là một tất yếu khách quan đối với các ngân hàng thương mại hiện nay. Bởi lẽ tín dụng trung dài hạn có vai trò quan trọng không chi đối với riêng ngân hàng thương mại, doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy quá trình kinh tế đất nước. 3.2.1. Đối với ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng trung dài hạn nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mang tính chất sống còn, đối với hoạt động của ngân hàng, vì hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng. Bên cạnh đó, kinh doanh trong lĩnh vực này cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất, những rủi ro có thể mang đến những thiệt hại nặng nề, đôi khi dẫn tới phá sản. Mặc dù ngân hàng không thể loại trừ hết rủi ro song nếu ngân hàng có những biện pháp đồng bộ, hữu hiệu thì có thể hạn chế tố đa những rủi ro đó, đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, sự cạnh tranh của các ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn là một nhu cầu tất yếu khách quan. Với hệ thống nhiều ngân hàng thương mại( NHTM), sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là động lực thúc đảy các NHTM đa dạng hoá hoạt động của mình. Trong đó có đa dạng hoá hoạt động tín dụng. Việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn giúp các ngân hàng xâm nhập được vào các thị trường mới, phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng. 3.2.2. Đối với doanh nghiệp. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường của chúng ta, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu vốn trung dài hạn, để cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao năng xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường, trong đó hầu hết là các khách hàng vay truyền thống, đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn là yêu cầu quan trọng để các doanh nghiệp khắc phục tình trạng khó khăn là cơ sở để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giúp họ đứng vững trên thị trường. 3.2.3. Đối với nền kinh tế Với chức năng là người cho vay, NHTM đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung khi khách hàng thiếu vốn, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tín dụng ngân hàng tác động tới sản xuất, thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường góp phần chuyển dịch cơ cấu nghành, thực hiện đầu tư cả về chiều rộng lẫn chiều sâu hình thành nên các nghành sản xuất mũi nhọn, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và khai thác triệt để các nguồn nhân lực. Lam tốt công tác tín dụng sẽ là động lực cho nền kinh tế phát triển một cách tốt nhất và lành mạnh nhất. Ngược lại nếu làm không tốt công tác tín dụng sẽ dẫn tới hậu quả không thể lường trước trong hoạt động kinh tế đất nước và cho chính bản thân ngành ngân hàng. Bài học khủng hoảng kinh tế của một số nước trong khu vực và trên thế giới đã nói lên điều đó. 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội. Nhằm tạo môi trường giúp các doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát huy năng lực cạnh tranh theo định hướng kinh tế thị trường Xã Hội Chủ Nghĩa, để thực hiện những phương hướng mục tiêu kinh doanh mà NHCT Việt Nam đã đề ra trong những năm tới, thì chi nhánh đã đang và sẽ áp dụng nhiều biện pháp để không ngừng phát triển hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng. Để phát triển tín dụng trung dài hạn gắn với hiệu quả và an toàn đòi hỏi ngân hàng phải có những giải pháp thoả đáng, kịp thời để khắc phục những hạn chế đang còn tồn tại. Là sinh viên đã được thực tập tại ngân hàng một thời gian em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp theo suy nghĩ của mình như sau: 3.3.1. Tăng cường huy động vốn trung dài hạn để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. Tiền gửi là nguồn vốn chủ yếu để cho vay nhưng mỗi loại tiền gửi có đặc điểm riêng và tính chất biến động khác nhau. Mức độ biến động của tiền gửi quyết định kết cấu tài sản dự trữ, tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung dài hạn. trong hoạt động về vốn chứa đựng hai loại rui ro thanh toán và rủi ro lãi xuất. Vì vậy trong nguyên tắc quản trị tài chính có nguyên tắc cân bằng về thời hạn giữa nguồn huy động và nguồn sử dụnga; Vốn ngắn hạn dùng để cho vay ngắn hạn, vốn trung dài hạn sử dụng cho vay trung dài hạn và cấp tín dụng dưới hình thức thuê mua, tuy nhiên theo từng điều kiện cụ thể có thể sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, Nhưng tỷ lệ này được ngân hàng nhà nước quy định chặt chẽ. Do vậy việc tăng cường huy động nguồn vốn trung dài hạn sẽ góp phần giảm rui ro tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng. Để mở rộng được thị phần tín dụng, cần phải có hai yếu tố là: Chủ động được nguồn vốn và thu hút được nhiều khách hàng làm ăn tốt vay vốn. Hiện nay, nguồn vốn của ngân hàng đang trong trạng thái chủ động sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao nhẩt trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cần có một cơ cấu nguồn hợp lý, rẻ, thị trường ổn định và vững chắc, tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động mở rộng tín dụng trung dài hạn trong quá trình hoạt động. - Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn nhằm thu hút nguốn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Huy động vốn từ dân cư là đối tượng cơ bản và lâu dài, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định và vững chắc, vì vậy ngân hàng cần nghiên cứu nhiều hình thức huy động đa dạng, phong phú về loại hình lãi xuất, về kỳ hạn gửi… Mở rộng và đa dạng các hình thức huy động như: Trái phiếu, kỳ phiếu tiết kiệm gửi một nơi lĩnh nhiều nơi, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có thưởng… mở rộng huy động các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR, GBP, GPY… Từng bước phổ cập và hướng dẫn người dân đặc biệt là những người có thu nhập cao và ổn định, làm quen với các dịch vụ của chi nhánh, sản phẩm tiền gửi, sản phẩm thanh toán như trả lương thông qua thẻ ATM, thẻ điện tử sử dụng tài khoản thấu chi, dịch vụ thanh toán công cộng… Thông qua đó giảm thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, tăng thanh toán không dụng tiền mặt và tiền gửi tạm thời nhành rỗi qua ngân hàng. Nhưng để thu hút được công chúng ngân hàng cần nghiên cứu khảo sát công nghệ ngân hàng bán lẻ, giao dịch một cửa để có thể áp dụng ngay khi có điều kiện. Để có thể tiếp cận được với khách hàng nhanh ngân hàng cần khảo sát, xác định số lượng, vị trí để mở rộng mạng lưới huy động tại các khu dân cư tập trung, các trung tâm thương mại. Trước tiên, điều chỉnh mặt bằng giao dịch hiện có và tổ chức thêm các phòng giao dịch mới. - Tăng cường nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế. Bên cạnh nguồn vốn huy động từ dân cư là nguồn hết sức quan trọng của ngân hàng trong việc thực hiện hoạt động tín dụng trung dài hạn còn có nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế, tài chính. Thông qua giao dịch với các đơn vị này ngân hàng có thể huy động được nguồn vốn lớn với chi phí đầu vào rẻ. Trong quan hệ với các đơn vị nguồn tiền gửi lớn, đặc biệt là các khách hàng truyền thống như kho bạc Nhà Nước, tổ chức Bảo Hiểm, Quỹ hỗ trợ phát triển… Cần mở rộng hình thức hoạt động với thời hạn và lãi suất đa dạng, linh hoạt hơn cũng như việc cung cấp một số dịch cụ miễn phi kèm theo đối với khách hàng này. Tiếp tục hiện đại hoá hệ thống thanh toán và chương trình phần mềm giao dịch để đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho khách hàng khi tham gia giao dịch với ngân hàng. Thực hiện chương trình nối mạng thanh toán trực tiếp với khách hàng lớn để khai thác thông tin và hoàn thiện thanh toán qua máy tính. Đồng thời ngân hàng cũng cần mở rộng đối tượng khách hàng của mình, muốn làm được điều này ngân hàng cần nghiên cứu quy trình luân chuyển vốn của các tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức kinh tế xã hội…Để nắm bắt các loại hình đơn vị có nguồn tiền gửi tạm thời nhàn rỗi lớn, có kế hoạch tiếp cận và mở rộng quan hệ giao dịch. Cùng với việc huy động nguồn vốn trong nước có tính chất quyết định thì việc tìm kiếm những nguồn dài hạn trên thị trường quốc tế cũng có vai trò rất quan trọng. Ngân hàng cần chủ động trong việc kí kết các hiệp định với ngân hàng nước ngoài, vay vốn từ các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng thế giới, Quỹ phát triển kinh tế xã hội châu á, quy hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ tiền tệ quốc tế…Tuy nhiên cần hết sức thận trọng trong việc vay vốn nước ngoài, vì nếu không quản lý tốt đối với những khoản vay này sẽ dẫn đến nguy cơ mắc nợ nước ngoài, gây hậu quả khó lường trước được. Với việc huy độn đa dạn nguồn vốn dầi hạn sẽ giúp cho ngân hàng có thể lựa chọn và quyết định cho vay những dự án có hiệu quả nhưng thời gian thu hồi vốn dài, tránh tình trạng do nguồn vốn ngắn, ngân hang phải rút ngắn thời hạn cho vay, không phù hợp với thời gian hoàn vốn của dự án dẫn đến phải ra hạn nợ hoặc lâm vào tình trạng nợ quá hạn… Góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. 3.3.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. Trong thời gian tới NHCT chi nhánh khu công nghiệp Bắc Hà Nội sẽ mở rộng hoạt động tín dụng trung dài hạn, để đảm bảo chất lượng cho những khoản tín dụng này thì chính sách tín dụng của ngân hàng cũng cần được hoàn thiện hơn nữa và tập trung vào một số vấn đề. - Tiếp cận cũng cố tăng cường mở rộng hoạt động tín dụng trung dài hạn. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các khách hàng truyền thống trên địa bàn, đây là những khách hàng có quan hệ thường xuyên với ngân hàng và là thế mạnh của ngân hàng. Mở rộng cho vay nói chung và cho vay bằng ngoại tệ nói riêng. - Đa dạng hoá các hình thức lãi xuất. NHCT khu công nghiệp Bắc Hà Nội cũng như các NHTM khác cho vay chủ yếu dựa vào huy động vốn, do đó không thể tăng quy mô tín dụng cho nền kinh tế và nâng cao chất lượng tín dụng, nếu công tác huy động vốn của ngân hàng không đạt được kết quả cao. Cơ chế lãi xuất hợp lý sẽ là một cơ hội để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, kích thích sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển, sử dụng tốt công cụ lãi xuất kết hợp với việc hạn chế tối đa các chi phi không cần thiết, ngân hàng có thể hạ thấp lãi suất đầu vào nhằm tăng trưởng tín dụng. Chính sách lãi suất của ngân hàng phải linh hoạt theo đối tượng vay. Trên thực tế lãi suất mà các ngân hàng áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài quôc doanh thường cao hơn các doanh nghiệp quốc doanh, đã tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Vì vậy với các khách hàng quen thuộc có uy tín không kể là các thành phần kinh tế quốc doanh hay ngoài quốc doanh thì có thể áp dụng mức lãi suât ưu đãi, điều đó sẽ giúp ngân hàng cũng cố được mối quan hệ với khách hàng, vừa khuyến khách hàng làm ăn có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng. Đa dạng hoá các hình thức lãi suất để tạo điều kiện phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng. Dựa vào từng loại lãi suất và từng kỳ hạn, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn những khoản vay thích hợp đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của họ đạt hiệu quả cao. đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. - Đa dạng hoá các hình thức đầu tư trung dài hạn Ngân hàng cần đa dạng hoá hình thức sử dụng vốn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của người đi vay. Ngân hàng cần luôn cải tiến, hoàn thiện đổi mới các hình thức cho vay đầu tư phù hợp với quá trình biến đổi nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người vay cũng như nền kinh tế, tạo ra sự tiện dụng để thu hút khách hàng. Đổi mới quan điểm, chính sách và biện pháp cho vay thích ứng với hiện thực thị trường. Trong thời gian tới, ngân hàng cần mở rộng phát triển các loại hình tín dụng trung dài hạn như : Cho vay đầu tư chiều sâu, đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, bảo lãnh vay trả chậm nước ngoài, bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho vay vốn đồng tài trợ với ngân hàng khác… Để đem lại hiệu quả cao và phân tán rủi ro. Tăng cường hoạt động tín dụng trung dài hạn đối với các khách hàng là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Ngân hàng cần đưa ra thị trường các hình thức cho vay, đầu tư mới theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng, mục đích, phương pháp tín dụng theo kịp với các đổi mới và trình độ phát triển của nền kinh tế xã hội. Điều chỉnh cơ cấu cho vay phù hợp với cơ cấu kinh tế đang chuyển đổi và tình hình phát triển trên địa bàn, chú trọng đến nghành công thương nghiệp, dịch vụ đồng thời cũng cần mở rộng cho vay nhiều nghành nghề khác, đặc biệt đầu tư phát triển các làng nghề truyền thống ven nội thành Hà Nội. 3.3.3. Đa dạng hoá các loại khách hàng, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý. Chiến lược khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi ngân hàng, vì vậy việc đưa ra chiến lược khách hàng và thực hiện tốt chiến lược đó là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Hiện nay trên địa bàn thủ đô có hơn 70 NHTM và tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh dịch cụ tiền tệ nên tất yếu sẽ có sự cạnh tranh gay gắt và phân chia lại khách hàng. Kinh doanh dịch vụ ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt đòi hỏi phải có mối quan hệ rộng lớn, tin cậy khách hàng. Khách hàng là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự thành công và phát triển của ngân hàng. Do vậy ngân hàng luôn phải coi sự thành đạt của khách hàng là sự thành đạt của chính mình, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là hiệu quả của tín dụng ngân hàng. Chiến lược khách hàng cần được xây dựng trên quan điểm hợp tác kinh doanh ngày càng sâu rộng với các nhà sản xuất trên cơ sở lợi ích kinh tế trước mắt và lâu dài, xác định khách hàng chiến lược lâu dài và khẳng định khách hàng truớc mắt để có quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với khách hàng, nhất là khách hàng truyền thống. Để thực hiện được điều này ngân hàng cần phải. Mở rộng mạng lưới phục vụ để thu hút đông đảo các tầng lớp dân cư và các doanh nghiệp mở tải khoản giao dịch, trụ sở làm việc tiếp khách phải khang trang, sạch đẹp, văn minh, tiện dụng. Yếu tố cần thiết để đảm bảo sự gắn bó lâu dài giữa ngân hàng và khách hàng là ngân hàng phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cung ứng nhu cầu của khách hàng, cung ứng cho khách hàng nhiều sản phẩm trên nguyên tắc bình đằng, hợp tác phát triển cùng có lợi. Duy trì mối quan hệ với khách hàng có sẵn và luôn chú trọng tìm kiếm thị trường đầu tư mới trên địa bàn. Đơn giản hoá các thủ tục trong điều kiện có thể, nhưng phải đảm bảo hiệu quả an toàn vốn tín dụng. Thoả mãn kịp thời đầy đủ mọi nhu cầu vốn hợp lý của khách hàng, không để khách hàng vì chờ vốn ngân hàng mà lỡ mất cơ hội kinh doanh, phát triển tín dụng phải gắn với hiệu quả và bảo toàn vốn tín dụng. Tín hành phân loại khách hàng theo nhiều tiêu thức: Phân loại theo nghành nghề, theo thành phần để qua đó có thể xem xét nâng cao tỉ trọng ngành nào có lợi nhuận dễ thu hồi vốn, phù hợp với đường lối chính sách của đảng và nhà nước, chính sách phát triển của thành phố. Phân loại theo tình hình tài chính, vay trả sòng phẳng. Để có đối tác thích hợp chọn lọc khách hàng, ưu tiên những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, trả nợ đúng kỳ hạn. 3.3.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư. Trên cả lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy công tác thẩm định được thực hiện tốt thì chất lượng của khoản tín dụng được nâng lên rất nhiều, những rủi ro từ phía chủ quan hầu như không có. Từ những nguồn thông tin đã thu thập được cán bộ tín dụng phải tiến hành phân tích và thẩm định. Nội dung cơ bản của phân tích và thẩm định tín dụng tập trung vào hai vấn đề chủ yếu sau: - Phương án vay vốn phải đầy đủ các điều kiện cho vay, nguyên tắc cho vay theo chế độ quy định cụ thể đối với loại cho vay đó đảm bảo khả năng cho vay thu hồi được gốc và lãi đúng thời hạn. - Hồ sơ thủ tục vay vốn phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo chế độ quy định, nếu xảy ra tranh chấp tố tụng thì đảm bảo an toàn về pháp lý cho ngân hàng. Tuỳ theo từng nhu cầu vay vốn cụ thể, cán bộ tín dụng cần xác định nội dung và phương pháp thẩm định thích hợp vừa phải đảm bảo chất lượng và thời gian thẩm định cho một món vay bình thường. Theo quy định đối với cho vay trung và dài hạn thì thời gian thẩm định không quá 45 ngày làm việc. Như vậy, nội dung của thẩm định bao gồm rất nhiều vấn đề mà thời gian lại ngắn. Vì vậy để nâng cao chất lượng thẩm định đòi hỏi ngân hàng phải thành lập phòng hoặc nhóm chuyên trách thẩm định dự án. Cán bộ tín dụng tham gia thẩm định phải có trình độ chuyên môn cao, mỗi cán bộ đảm nhiệm một lĩnh vực nhất định như xây dựng, sản xuất.Đối với nhiều dự án mang tính chất chuyên môn sâu vào một ngành, một lĩnh vực cụ thể nào đó mà cán bộ tín dụng không thể nắm bắt, hiểu một cách cặn kẽ thì ngân hàng cần mời các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm về ngành hay lĩnh vực đó tới giúp đỡ, tư vấn về mặt chuyên môn kỹ thuật. Việc phân công rõ ràng như vậy sẽ giúp cho công việc được thực hiện chuyên sâu, cán bộ được tiếp xúc với nhiều dự án sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Sự thành thạo trong việc thực hiện các công đoạn thẩm định của cán bộ chuyên trách sẽ giúp rút ngắn được thời gian thẩm định và hơn hết là nâng cao được chất lượng của thẩm định dự án. 3.3.5 Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ tín dụng Trong mọi lĩnh vực, con người luôn là yếu tố quyết định. Việc đảm bảo chất lượng tín dụng trước hết phải do chính những cán bộ tín dụng quyết định. Cán bộ tín dụng hàng ngày phải xử lý nghiệp vụ có tính biến động nhưng liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế; gặp gỡ trực tiếp với nhiều loại khách hàng; đối mặt với nhiều loại cám dỗ; có nhiều cơ hội có thể thực hiện những hành vi để vụ lợi cho riêng mình. Vì thế người cán bộ tín dụng cần phải được tuyển chọn cẩn trọng, được bố trí hợp lý, được quan tâm giáo dục, rèn luyện thường xuyên. Hiện nay, ở NHCT chi nhánh Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội và đa số các NHTM khác, việc phân công cán bộ tín dụng chỉ dựa trên cơ sở số khách hàng, mức dư nợ và thành phần kinh tế. Một cán bộ tín dụng khi đó sẽ vừa phải cho vay kinh doanh; dịch vụ, thương mại, vừa phải cho vay xây dựng cơ bản, chế biến, vận tải.Như vậy cán bộ tín dụng sẽ rất khó khăn trong việc thu thập và xử lý thông tin. Vì thế thực hiện việc chuyên môn hóa với từng cán bộ tín dụng bằng cách chia khách hàng theo từng nhóm các đặc điểm riêng là một việc làm cần thiết. Trên cơ sở đó, căn cứ vào năng lực, sở trường và kinh nghiệm của từng cán bộ tín dụng hay nhóm cán bộ tín dụng để phân công thực hiện cho vay đối với từng nhóm khách hàng nhất định. Để tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng có thể hiểu biết về khách hàng một cách sâu sắc, việc thay đổi cán bộ tín dụng phụ trách cho vay vốn khách hàng trong quá trình sắp xếp phân công lại nhân viên cũng cần đặc biệt hạn chế. Việc chuyên môn hóa cán bộ tín dụng như vậy khắc phục được mâu thuẫn giữa chuyên môn hóa và đa dạng hóa, làm tăng chất lượng và độ tin cậy của thông tin tín dụng, tạo cơ sở cho việc xây dựng các mối quan hệ khách hàng lâu dài. Đồng thời nó cũng làm giảm chi phí trong công tác điều tra tìm hiểu khách hàng, thẩm định và phân tích tín dụng, giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng tiền vay. Bên cạnh việc thực hiện chuyên môn hóa ngân hàng phải không ngừng nâng cao kiến thức cho các cán bộ tín dụng. Có nhiều cách để nâng cao trình độ cho cán bộ tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng có thể tổ chức những lớp tập huấn bổ sung kiến thức cho các cán bộ hoặc cử những cán bộ có năng lực đi học tập tại nước ngoài. Ngân hàng cũng có thể tạo điều kiện về giờ giấc, học phí để giúp cán bộ tham gia các lớp học nâng cao trình độ. Trong quá trình bồi dưỡng tập huấn phải gắn lý luận thực với thực tiễn để các cán bộ tín dụng có thể vận dụng kiến thức một cách linh hoạt, sáng tạo trong thực tế. Bên cạnh kiến thức chuyên môn các cán bộ tín dụng cần phải thường xuyên được trang bị thêm các kiến thức về pháp luật, thị trường, kinh tế ngành, tin học đồng thời thường xuyên chấn chỉnh về đạo đức, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động và nhất là về văn minh thương mại trong giao tiếp với khách hàng. Trong công tác đào tạo, ngân hàng nên chú trọng tới chất lượng hơn là số lượng. Các cán bộ sau khi được ngân hàng cử đi học cũng phải chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể, hết sức tránh căn bệnh trọng hình thức, ngân hàng bỏ tiền cho cán bộ đi học nhưng khi học về lại không phục vụ được thêm gì cho ngân hàng. Tất cả những biện pháp đó đều nhằm một mục đích duy nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung và dài hạn nói riêng của NHCT chi nhánh Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội 3.3.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác. 3.3.6.1. Xây dựng chiến lược Maketing-ngân hàng. Định hướng thị trường đã trở thành điều kiện tiên quyết trong hoạt động kinh doanh của các NHTM ngày nay. Chính vì vậy, các loại hoạt động gắn kết giữa ngân hàng với thị trường như hoạt động nghiên cứu thị trường để phát hiện các cơi hội kinh doanh mới cũng như biết trước các hiểm hoạ đối với hoạt động ngân hàng, hoạt động nghiên cứu nội lực để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của các NHTM… Đã trở thành những hoạt động cốt lõi, quyết định thành bại của các NHTM trên thị trường. Các NHTM có mức độ gắn kết với thị trường càng cao thì khả năng thành công của các ngân hàng đó càng lớn và ngược lại. Các NHTM cần thiết phải hoạch định các chiến lược Marketing riêng biệt nhằm chủ động tấn công, hoặc né tránh đòn tấn công của đối thủ cạnh tranh. Nhờ việc tín hành các hoạt động Marketing theo tư duy chiến lược trên cơ sở tính toán đến trước đến sức mạnh của đối thủ cạnh tranh nên NHTM có thể ở thế chủ động, không bị rơi vào tình thế lúng túng khi bị đối thủ cạnh tranh phản kháng. Hoạt động Marketing tại các NHTM Việt Nam hiện nay cần được chú trọng hơn nữa vì sắp tới trước xu thế toàn cầu hoá, tự do háo và tín học hoá, các NHTM Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh đông đảo hơn, mạnh hơn và dày dạn kinh nghiệm hơn. Chính vì vậy để có thể đứng vững và đi lên các NHTM Việt Nam cần phải phát triển hoạt động Marketing với đúng tầm và vị trí quan trọng của nó 3.3.6.2. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng là một tất yếu khách quan đối với tín dụng trung dài hạn do lượng vốn lớn và thời gian dài nên lại càng dễ xảy ra rủi ro. Ngoài những nguyên nhân chủ quan tạo ra rủi ro, còn có những nguyên nhân khách quan gây ra, thậm chí để lại hậu quả hết sức nặng nề. Phân tán rủi ro là một giải pháp có tính chủ động và ngăn ngừa tích cực những hậu quả lớn có thể xảy ra với ngân hàng. Việc phân tán rủi ro được thực hiện thông qua phân tán dư nợ và đồng tài trợ. Nó được biểu hiện cụ thể dưới hình thức ngân hàng không nên tập trung quá nhiều vốn cho một người vay. Những dự án lớn, có thời gian vay vốn dài cần huy động nhiều ngân hàng tham gia tài trợ và cùng quản lý vốn cho vay đồng thời hạn chế cho vay các lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro cao. Việc xây dựng và sử lý hợp lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng là một biện pháp cần thiết trong việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng. Theo quy định hiện nay ngân hàng phải có một quỹ dự phòng và bù đắp rủi ro. Quỹ dự phòng tổn thất tín dụng được hình thành phải dựa trên dự kiến một khoản rủi ro trích trước vào chi phí của ngân hàng để thực hiện các khoản tín dụng. Bằng cách này làm cho quỹ dự phòng tổn thất tín dụng thể hiện đúng bản chất của nó: Rủi ro gắn liền với kinh doanh, thông qua hoạch toán để phản ánh các chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. Việc xác định tỷ lệ trích lập quỹ dựa vào số liệu các năm trước, có tính đến tình hình thực tế về số tiền cho vay, số tiền dự phòng tổn thất, diễn biến tình hịnh thanh lý nợ trong đó quan trọng nhất là kết quả của công tác thẩm định dự án và đối tượng xin vay. 3.3.6.3. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn. Trong công tác quản lý nợ. - Thanh tra chất lượng tín dụng định kỳ hoặc đột xuất dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể về chấp hành các thủ tục quy chế cho vay, chức năng nghiệp vụ của cá nhân, các bộ phận trong việc quản lý nợ, phân loại đánh giá các khoản nợ theo các khoản nợ tổn thất khác nhau - Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua kiểm tra trên cơ sở quy định có liên quan đến cho vay thu nợ nhằm vạch ra những điểm mạnh, yếu, những vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề ra giải pháp. - Các cán bộ tín dụng phải có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp cũng như của ngân hàng. Đối với công tác xử lý nợ quá hạn. Chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung dài hạ nói riêng được thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng. Hiện tại tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh thấp hơn so với các ngân hàng khac, giải quyết tôt công tác nợ quá hạn sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo tốt hơn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. - Đối với các khoản nợ quá hạn mà ngân hàng xét thấy bên vay vẫn còn khả năng duy trì sản xuất kinh doanh và có ý thức trả nợ ngân hàng thì ngân hàng có thể giải quyết theo hướng: +Ngân hàng có thể tiếp tục cho vay hoăch hỗ trợ cho các doanh nghiệp có điều kiện tổ chức lại, phát triển kinh doanh để có khả năng tài chính thanh toán nợ cho ngân hàng. + Ngân hàng hướng dẫn, tư vấn cho người vay trên nhiều khía cạnh: Hướng sản xuất kinh doanh, thị trường, sản phẩm. Nhằm tác động đến khả năng tạo ra và thu hồi lợi tức ở người vay hoặc ra hạn cấp thêm tín dụng để tăng sức mạnh tài chính cho doanh nghiệp. + Nếu doanh nghiệp thua lỗ trong kinh doanh là do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai dich bệnh. Ngân hàng có thể giảm bớt mộ phần hoặc toàn bộ lãi phạt quá hạn cho bên vay. - Đối với các khoản nợ quá hạn chắc chắn không có khả năng thu hồi thì không còn cách nào khác ngân hàng phải xiết nợ và sử lý các tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Ngân hàng có thể khai thác tài sản thế chấp theo hướng: + Những tài sản nào có thể bán với mức giá chấp nhận được thì bán ngay để thu hồi vốn cho ngân hàng, giá có thể thấp hơn dự kiến nghĩalà ngân hàng bị thua lỗ chút ít nhưng tính về mặt lâu dài thì không thiệt hại về tài sản vì không mất chi phí quản lý không mất nhiều công sức khai thác. + Với những tài sản xiết nợ không bán được ngay cần phải phân loại, đánh giá từng tài sản để có biện pháp khai thác kịp thời và hữu hiệu nhất. - Các khoản nợ quá hạn do người vay chết, mất tích, doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc khách hàng cố tình chây ỳ, có hành vi lừa đảo. Những biện pháp sử lý có thể là: +Thông báo và để khách hàng tự bán tài sản thế chấp để lấy tiền trả nộ hoặc yêu cầu người bảo lãnh thanh toán. + Nếu khách hàng thiếu thiện chí trong việc xử lý nợ một cách tự nguyện tín hành kê biên và phát mại tài sản thế chấp. Việc phát mại thực hiện theo phương châm không ồn ào, gây tâm lý bất ổn định, làm giá tài sản, nhà đất… giảm hoặc khó bán. +Đối với các tài sản thế chấp có giá trị lớn, khó phát mại thì ngân hàng có thể tự khai thác để thu hồi nợ bằng cách cho thuê có thời hạn, cho thuê mua, dùng làm tài sản góp vốn vào các liên doanh để khai thác chung với những doanh nghiệp tin cậy. + Dùng áp lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, chủ yếu là cành sát kinh tế, chính quyền địa phương, để ép các đối tượng có hành vi lừa đảo phải thu xếp nguồn trả nợ. + Khởi kiện những người vay hoàn toàn không có thiện chí trả nợ, tẩu tán tài sản hoặc mưu toan tuyên bố phá sản để trốn nợ. 3.3.6.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, khiểm soát. Đây là một trong những yếu tố đem lại sự an toàn, hiệu quả cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm thực hiện những vi phạm, sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. Muốn vậy ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm tra , kiểm soát theo hướng sau: - Giúp Ban Giám Đốc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy chế kiểm toán nội bộ - Giúp Giám Đốc trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của chi nhánh - Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy định của NHCT Việt Nam nếu phát hiện sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến không an toàn cho hoạt động của chi nhánh. - Làm đầu mối phối hợp với các đoàn thanh tra, cơ quan pháp luât, cơ quan kiểm toán đối với hoạt động của chi nhánh - Hoàn thiện, củng cố, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực làm công tác kiểm tra, kiểm soát. - Lập kế hoạch định kỳ, hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hành các quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh, quy chế kinh doanh theo đúng quy định vè pháp luật ngân hàng và quy định của Ngân Hàng Nhà Nước, điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy định của NHCT Việt Nam. - Đánh giá mức độ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh và kiến nghị có biện pháp nâng cao khả năng an toàn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 3.3.6.5 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng. Tiếp tục thực hiện đổi mới công nghệ ngân hàng vì công nghệ ngân hàng chính là đòn bẩy của sự phát triển, là điều kiện để ngân hàng hội nhập vào nền kinh tế nói chung và tài chính khu vực, thế giới nói riêng. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu quản lý và nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng. Cụ thể những công việc chi nhánh cần thực hiện trong thời gian tới là: - Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau như: kế toán giao dịch, thanh tra giám sát từ xa, công tác quản trị ngân hàng… - Cùng với việc trang bị máy móc, việc đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng rất cần thiết. - Trong quá trình đổi mới nói chung và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nói riêng, chi nhánh cần tranh thủ hợp tác của các tổ chức quốc tế. 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với chính phủ 3.4.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động cúa các NHTM Về mặt pháp lý trong thời gian qua vướng mắc lớn nhất trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là vấn đề tài sản thế chấp. Theo quy định của Chính phủ thì chỉ những tài sản nào có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì mới đủ điều kiện làm tài sản thế chấp nhưng trong thực tế việc tổ chức đăng ký quyền sở hữu tài sản của các doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn. Cũng liên quan đến tài sản thế chấp, việc xử lý tài sản thế chấp khi có rủi ro xảy ra cũng là một vấn đề nan giải đối với NHCT chi nhánh Khu Công Nghiệp Bắc hà Nội. Các quy định của pháp luật không rõ ràng, sự thiếu hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật khiến cho việc phát mại tài sản thế chấp gặp nhiều khó khăn, gây ra tình trạng đóng băng vốn của ngân hàng. Để giải quyết tình trạng này đề nghị Chính phủ trong thời gian tới cần xúc tiến các công việc sau: - Tổ chức nghiên cứu để sớm cho ra đời Luật sở hữu quy định chi tiết về việc đăng ký quyền sở hữu tài sản của các doanh nghiệp và đưa vào thực hiện luật này càng sớm càng tốt. - Hoàn thiện các quy định về tịch biên, phát mại tài sản thế chấp. Chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật nỗ lực hơn nữa trong việc giúp đỡ các ngân hàng xử lý tài sản thế chấp, xử lý những khách hàng vay cố tình không trả nợ, lừa đảo ngân hàng. - Thành lập một tổ chức chuyên môn mua bán nợ nhằm giúp đỡ các ngân hàng xử lý các khoản nợ không lành mạnh, xử lý tài sản thế chấp. Hoạt động chủ yếu của các tổ chức này là mua lại các khoản nợ có vấn đề của ngân hàng sau đó thực hiện các biện pháp khai thác hoặc thanh lý để thu hồi nợ. Đặc điểm của tổ chức này là họ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh, mua bán bất động sản cùng với nhiều biện pháp khai thác, thanh lý khác nên công việc thu hồi nợ sẽ được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả hơn. 3.4.1.2 Thực hiện quản lý đi đôi với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và vay vốn. - Để khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn vào phát triển sản xuất trước tiên Nhà nước cần phải tạo lập được một hệ thống cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách ổn định và hợp lý. Mọi quyết định của Chính phủ đưa ra đều phải cân nhắc kỹ càng, tránh tình trạng đưa ra những quyết định mới một cách vội vàng rồi lại điều chỉnh, sửa đổi liên tục khiến cho các doanh nghiệp các nhà đầu tư hoang mang không dám bỏ vốn đầu tư. - Chính phủ cần có thái độ dứt khoát trong việc rà soát, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước chỉ giữ lại những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, những doanh nghiệp mà Nhà nước thực sự cần phải nắm giữ để đảm bảo vai trò định hướng nền kinh tế. Các doanh nghiệp khác có thể xử lý bằng cách cho giải thể, sáp nhập hoặc tiến hành cổ phần hóa nhằm tăng vốn, tăng năng lực sản xuất kinh doanh. Với những doanh nghiệp giữ lại Nhà nước cần cung cấp đầy đủ vốn theo điều lệ đã được duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và vay vốn ngân hàng. - Kiểm soát nghiêm ngặt các luồng hàng từ bên ngoài đưa vào để ngăn chặn hàng nhập lậu. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt. - Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp có phương án đổi mới trang thiết bị, công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu, thông qua nguồn cho vay ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục xuất nhập khẩu. 3.4.1.3 Thành lập cơ quan chuyên trách về xếp hạng tín nhiệm Cơ quan này sẽ có trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích thông tin về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có đăng ký để tiến hành đánh giá, xếp hạng tín nhiệm đối với những doanh nghiệp đó. Trên cơ sở bảng xếp hạng của tổ chức này, các NHTM sẽ tham khảo để có được những đánh giá chính xác về doanh nghiệp vay vốn. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của tổ chức này, Chính phủ có thể quy định bắt buộc chỉ những doanh nghiệp nào có đăng ký tại cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới được ngân hàng xem xét cho vay vốn. Bằng cách làm này, các doanh nghiệp sẽ phải tự giác tham gia đăng ký xếp hạng để có được giấy chứng nhận nếu muốn vay vốn ngân hàng. Ngoài tác dụng giúp đỡ ngân hàng trong việc thẩm định khách hàng, hoạt động của tổ chức này còn tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tự hoàn thiện, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh, uy tín của mình để có được vị trí xếp hạng cao. Đó cũng là cách để tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. 3.4.2 Kiến nghị với NHNN 3.4.2.1 Ngân hàng nhà nước cần thực hiện tốt hơn công tác thanh tra ngân hàng. Công tác thanh tra của NHNN rất có hiệu quả đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Vừa phát hiện kịp thời, xử lý những sai sót đồng thời thấy được những điểm chưa hợp lý trong hệ thống văn bản pháp quy của NHNN.Từ đó có sự thay đổi kịp thời và hợp lý. 3.4.2.2 Bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho hệ thống ngân hàng hoạt động. Thông tin ở đây bao gồm hai loại đó là thông tin về doanh nghiệp và thông tin có tính chất định hướng cho hoạt động của NHTM. Những thông tin về doanh nghiệp sẽ được thu thập và cung cấp qua trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm thông tin về khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh, hệ số an toàn vốn, quan hệ tín dụng của khách hàng với các NHTM, với các doanh nghiệp khác. Đây sẽ là những căn cứ đáng tin cậy để các NHTM sử dụng trong quá trình thẩm định khách hàng. Cùng với thông tin về doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước còn phải nắm vững để cung cấp cho các NHTM những thông tin về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của đất nước, của từng vùng, từng khu vực trong từng thời kỳ, tư vấn cho các NHTM về những lĩnh vực, những ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực hiện những chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu quả đồng vốn, bảo đảm an toàn tín dụng cho các NHTM. 3.4.2.3 NHNN cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật. Hệ thống văn bản pháp luật NHNN ta ban hành không phải là ít song co rất nhiều bất cập. Đó là sự không đồng bộ, đôi khi chồng chéo nhau gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của các ngân hang của chúng ta. Để hệ thống ngân hàng của chúng ta phát triển, tạo điều kiện cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. NHNN cần co những văn bản pháp quy mới trên cơ sở tổng hợp các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm nới lỏng sự hoạt động của hệ thống ngân hàng phù hợp với sự thay đổi trong cơ chế. 3.4.2.4 NHNN cần tăng quyền tự chủ cho các NHTM, các chi nhánh NHTM. Sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước chỉ nên dừng lại ở những vấn đề vĩ mô, những vấn đề chung nhất mang tính định hướng chứ không nên đưa ra những quy định quá cụ thể, chi tiết liên quan đến những vấn đề mang tính đặc thù riêng của mỗi ngân hàng, bởi lẽ điều kiện hoạt động của các NHTM không giống nhau, nếu đưa ra những quy định cụ thể áp dụng chung cho mọi ngân hàng thì sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc thích ứng với môi trường kinh doanh cụ thể của mình. Vai trò quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết song ở một mức độ nhất định cần bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh cho các NHTM để họ phát huy hết sự sáng tạo, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh. 3.4.3. Kiến nghị với NHCT Việt Nam 3.4.3.1 NHCT Việt Nam cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh. Để nhằm mở rộng hoạt động của chi nhánh trong những năm sắp tới, nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh so với các ngân hàng khác trên địa bàn. NHCT Việt Nam cần tăng quyên tự chủ cho chi nhánh trong hoạt động noi chung và hoạt động tín dụng trung dài hạn nói riêng. Như việc tăng hạn mức cho vay và dư nợ cho vay đối với một khách hàng. Đối với các dự án lớn, đề nghị NHCT Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất hợp lý. Việc Ban hành chế độ nghiệp vụ tín dụng nên cân nhắc thận trọng, tránh mâu thuẫn chồng chéo với các quy địnhcủa Nhà Nước. 3.4.3.2 Có chính sách khuyến khích các chi nhánh mở rộng hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng trung dài hạn. Trong thời gian qua hoạt động cho vay nói chung và cho vay trung và dài hạn nói riêng của các chi nhánh NHCT được NHCTVN quản lý khá chặt chẽ. Các khoản cho vay của chi nhánh NHCT đối với tổ chức tín dụng khác đều phải thực hiện thông qua NHCTVN. Ngoài hình thức cho vay theo dự án, các hình thức cho vay trung và dài hạn khác như cho vay đồng tài trợ, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay trả góp đều phải có sự xem xét chỉ đạo bằng văn bản của Tổng giám đốc NHCTVN thì mới được thực hiện. Các chi nhánh NHCT cũng được chỉ đạo không cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nếu không có tài sản thế chấp. Những quy định này là nhằm đảm bảo an toàn cho các chi nhánh song chúng cũng phần nào hạn chế khả năng mở rộng cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh NHCT chi nhánh Khu Công nghiệp Bắc Hà Nội nói riêng và các chi nhánh của NHCT nói chung. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các chi nhánh NHCT trong việc mở rộng cho vay trung và dài hạn, Ngân hàng Công Thương Việt Nam nên khuyến khích các chi nhánh thực hiện các hình thức cho vay mới. 3.4.3.3 Cần hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách. Do tính chất phức tạp của hoạt động ngân hàng nên NHCT Việt Nam cầm bổ sung cơ chế chính sách, chế độ, thể lệ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợ của đội ngũ cán bộ tín dụng, có chính sách ưu đãi các cán bộ tín dụng về thu nhập, phương tiện đi lại, đảm bảo an toàn. Thường xuyên quan tâm, động viên, khen thưởng với những cán bộ tín dụng giỏi. Có chính sách như vậy mới đảm bảo được chất lượng hoạt động tín dụng. 3.4.3.4 Tăng cường công tác thông tin cho các chi nhánh trong toàn hệ thống. Trong thời gian tới một mặt phát huy những mặt tích cực đã đạt được, mặt khác Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro của NHCT Việt Nam nên phát triển nghiệp vụ lên một bước cao hơn nữa, không chỉ thu thập, phân tích, lưu trữ thông tin mà thực hiện luôn việc xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng là khách hàng của NHCT. Trong khi chờ đợi tổ chức xếp hạng tín nhiệm của Nhà nước được thành lập, bảng xếp hạng này sẽ là căn cứ để các chi nhánh NHCT có được đánh giá chính xác hơn về khách hàng vay vốn. Bên cạnh những thông tin về doanh nghiệp, NHCT Việt Nam cần cung cấp thêm cho các chi nhánh những thông tin về hoạt động của ngành như lợi nhuận bình quân, những tiến bộ về công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng; chủ trương, chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước; các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tình hình hoạt động của các ngân hàng khác trong và ngoài hệ thống. Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin giữa NHCT và các ngân hàng khác, với các cơ quan thông tin và tư vấn nhằm tăng thêm những thông tin cần thiết cho quá trình xét duyệt và giám sát cho vay của các Chi nhánh NHCT Việt Nam. 3.4.3.5 Thực hiện hỗ trợ cho các chi nhánh trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hình thức hỗ trợ có thể là mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ; mời các chuyên gia, những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng để tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm cho các cán bộ tín dụng. Ngân hàng Công Thương Việt Nam cũng có thể hỗ trợ kinh phí, cử cán bộ đi học ở các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu kinh tế, khoa học trong và ngoài nước. Cung cấp đầy đủ các tư liệu, văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn và các quy định khác có liên quan của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Công Thương Việt Nam để cán bộ tín dụng tự tham khảo và nghiên cứu. Kết luận Tín dụng trung và dài hạn đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn tuy còn nhỏ bé mà NHCT chi nhánh Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội cung cấp cho nền kinh tế đã và đang góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành công trong hoạt động kinh doanh của NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội. Tuy nhiên việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn còn phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Làm được như vậy thì hoạt động kinh doanh của NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nôi mới ngày càng phát triển, hiện đại để hoà nhập với xu thế chung của thời đại. Qua việc nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động tín dụng trung dài hạn tai NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội, ta nhận thấy sự chuyển hướng tích cực của hệ thống ngân hàng trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được thì NHCT Khu Công Nghiệp Bắc Hà Nội cũng còn một số hạn chế nhất định. Để vững bước đi lên đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế đòi hỏi ngân hàng phải cố nỗ lực rất lớn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn. Đây phải là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần có sự phối hợp với các nghành các cấp tạo hành lang vững chắc cho hoạt động của ngân hàng. Với thời gian nghiên cứu và tìm hiểu không phải là dài, nội dung bài viết của em chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Là một sinh viên thực tập với hiểu biết có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế nên trong bài viết của em có những vấn đề chưa đề cập đến hoặc được đề cập đến nhưng đang con thiếu sót hoặc chưa đầy đủ em xin kính mong các thầy cô giáo, các anh chị đang công tác tại ngân hàng thông cảm và góp ý thêm. Em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo 1. TS. Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê , 2004 2. Giáo trình Tín dụng ngân hàng- NXB Thống kê 3. PGS. TS Lưu Thị Hương, Tài chính doanh nghiệp, Thẩm định tài chính dự án, NXB Thống Kê. 4. Các văn bản hướng dẫn Luật Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tỏ chức tín dụng. 5. Tạp chí Thông tin tài chính- Các số ra năm 2004, 2005, 2006. 6 . Tạp chí ngân hàng, Thời báo ngân hàng- Các số ra năm 2003, 2004, 2005, 2006. 7. Frederic s.Mishkin, Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001. 8. Quyết Định 457/2005/QĐ-NHNN, quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về hoạt động của tổ chức tín dụng. 9. TS. Nguyễn Hữu Tài, Lý thuyết tài chính và tiền tệ, NXB thống Kê,2002. 10. Sổ tay tín dụng NHCT Việt Nam. Mục lục Danh mục các từ viết tắt NHCT: Ngân hàng công thương NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNH037.doc
Tài liệu liên quan