Một số kết quả nghiên cứu về khả năng kết nối mastercam với máy tiện microturn ứng dụng gia công trục cán thép

Bài báo trình bày tóm tắt những kết quả đạt được của việc nghiên cứu khả năng kết nối của một phần mềm CAD/CAM mạnh với máy tiện CNC Microturn nhằm nâng cao khả năng công nghệ của tiện CNC Microturn và nâng cao khả năng hiệu quả đầu tư. Quá trình kết nối được thực hiện để tiến hành gia công trục cán thép tấm định hình là sản phẩm rất phức tạp thành công đl mở ra các khả năng rất lớn có thể gia công các chi tiết phức tạp trên máy tiện CNC Microturn dễ dàng, mang lại hiệu quả cao.

pdf6 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số kết quả nghiên cứu về khả năng kết nối mastercam với máy tiện microturn ứng dụng gia công trục cán thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 Một số kết quả nghiên cứu về khả năng kết nối mastercam với máy tiện microturn ứng dụng gia công trục cán thép Nguyễn Phú Hoa (Tr−ờng ĐH Kỹ thuật công nghiệp ĐH Thái Nguyên) 1. Đặt vấn đề Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc đang đặt ra yêu cầu hết sức cấp thiết đối với ngnh cơ khí chế tạo máy. Đó l phải xây dựng cho đ−ợc nền công nghiệp cơ khí chế tạo máy hiện đại đủ khả năng chế tạo ra các thiết bị máy móc cho các ngnh kinh tế khác, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc. Bên cạnh việc đầu t− các thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ cao cho ngnh cơ khí chế tạo máy thì một vấn đề vô cùng quan trọng l đầu t− khai thác có hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại v công nghệ cao đó. Máy tiện CNCMicroturn l loại máy tiện nhỏ nhất trong dải máy tiện CNC của Denford LTD cho phép tiếp cận với công nghệ CNC với mức chi phí thấp nhất, đ−ợc điều khiển thông qua máy tính PC hoặc qua bộ điều khiển DesTop Tutor của Denford. LTD Máy tiện CNCMicroturn đ−ợc thiết kế nhỏ gọn, đ−ợc sử dụng chủ yếu l mô hình thí nghiệm, thực hnh trong giáo dục đo tạo (hình 1). Hng DENFORD cung cấp một bộ phần mềm để thực hnh công nghệ tiện CNC (LatheCAM Designer version 1.11). Phần mềm LatheCAM chạy trên môi Hình 1: Máy tiện CNC Microturn tr−ờng Windows, có khả năng thiết kế có 6 khối hình l: Trụ; Côn; Cầu; Lõm; Ren; Khoan (hình 2): Qua đó ta thấy máy tiện CNC Microturn có kết cấu v tính năng kỹ thuật hết sức hạn chế, những hạn chế của phần mềm thiết kế LatheCAM không đủ mạnh để có thể thiết kế đ−ợc các chi tiết có hình dáng hình học tùy ý theo yêu cầu, nên cần tìm hiểu khai thác v sử dụng các phần mềm mạnh để đáp ứng yêu cầu trên. Chúng tôi đ tập trung nghiên cứu khả năng kết nối tiện CNC Microturn với phần mềm CAD/CAM mạnh, tiến tới hon ton có thể ứng dụng các thnh tựu khoa học mới để có thể thực hiện tự động tạo lập ch−ơng trình gia công cho tiện CNC Microturn.. Đến ny, việc nghiên cứu Hình 2: Giao diện thiết kế LatheCAM đ đạt kết quả thnh công v đ xây dựng đ−ợc ph−ơng pháp tự động tạo lập ch−ơng trình gia công cho tiện CNC Microturn v đ gia công đ−ợc sản phẩm thực tế l trục cán thép tấm định hình phức tạp. 67 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 2. Xây dựng ch−ơng trình kết nối máy tiện CNC MICROTURN v phần mềm CAD/CAM Để tiến hnh kết nối máy tiện CNC MICROTURN với máy tính v các phần mềm CAD/CAM, ta phải tập trung giải quyết các vấn đề sau: Việc kết nối giữa máy tiện CNC MICROTURN với máy tính đ−ợc thực hiện nh− thế no (vấn đề ny đ−ợc giải quyết khá thuận lợi do máy phay KM 100 đ có cổng RS 232 do đó việc thực hiện ph−ơng pháp kết nối vật lý khá dễ dng). Việc lựa chọn phần mềm CAD/ CAM sử dụng trên máy tính kết nối với máy tiện CNC MICROTURN phải thoả mn l một phần mềm CAD/ CAM t−ơng đối phổ dụng, giá rẻ thậm trí còn l miễn phí vì hiện nay trên thực tế có rất nhiều các phần mềm hỗ trợ mạnh nh− : Solid Works, Pro/ Engineer, Cimatron, Delcam, CATIA/AutoNC, Surfcam hay Mastercam. MasterCAM l một phần mềm CAD/CAM tích hợp đ−ợc sử dụng rộng ri trên thế giới, đồng thời cũng đ−ợc sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam. MasterCAM l một phần dnh riêng cho việc thiết kế v gia công trên máy công cụ CNC. MasterCAM luôn luôn đ−ợc đổi mới nâng cấp nhờ vo sự phát triển của Post processor (hậu xử lý) để tăng khả năng xử lý dữ diệu, có khả năng phối hợp đặc thù các máy công cụ v hệ điều khiển. Đặc biệt MasterCAM có khả năng Post ch−ơng trình NC tự động. Do những −u điểm trên của MasterCAM, chúng tôi đ quyết định lựa chọn MasterCAM lm phần mềm CAD/ CAM sử dụng trên máy tính kết nối với máy tiện CNC MICROTURN. Việc thực hiện tạo m nguồn NC trong Mastercam đ−ợc tiến hnh nh− sau: tại MAIN MENU chọn Operations, hộp thoại Operations Manager xuất hiện chứa các dữ kiện của chi tiết gia công với các thông số v quy trình tạo lập CAD. Chọn nút POSTt trên hộp thoại Operations Manager , xuất hiện hộp thoại Post processersing, chọn Save NCI file v Saver NC file lúc ny phần mềm sẽ thực hiện chức năng POST ra 2 dạng file của ch−ơng trình gia công chi tiết: NC file hoặc NCI file (Hình 3). Vấn đề khó khăn nẩy sinh khi sử dụng để lm phần mềm CAD/ CAM nói chung v MasterCAM nói riêng kết nối với máy tiện CNC MICROTURN l sự không t−ơng thích giữa một số lệnh NC trong bộ lệnh NC của MasterCAM v một số lệnh NC trong bộ lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN. Ví dụ: lệnh G0T trong MasterCAM có chức năng l lệnh gọi dao theo địa chỉ T thì t−ơng ứng l lệnh M6T trong máy tiện CNC MICROTURN; lệnh G32Z...E.. trong MasterCAM có chức năng tiện ren thì t−ơng ứng l lệnh G32Z...E.. trong máy tiện CNC MICROTURN,... Hình 3: Hộp tho ại POST m lệnh NC Để khắc phục vấn đề ny, chúng tôi tiến hnh xây tự động dựng ch−ơng trình tự động chuyển đổi m lệnh NC từ Mastercam sang m lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN. Đây l một bi toán thực tiễn có thể không những chỉ sử dụng đ−ợc cho máy tiện CNC MICROTURN m chúng ta chỉ cần có một số sửa đổi nhỏ l có thể áp dụng rộng ri cho các máy phay khác. Để tiến hnh xây dựng đ−ợc ch−ơng trình tự động chuyển đổi m lệnh NC từ Mastercam sang m lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN ta phải xác định đ−ợc các m lệnh giống nhau v khác nhau giữa m lệnh NC của Mastercam v máy tiện CNC MICROTURN. 68 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 Từ đó ta đi xây dựng ph−ơng h−ớng cho ch−ơng trình tự động xử lý m lệnh NC của phần mềm CAD/CAM thnh ch−ơng trình NC của máy tiện CNC MICROTURN (hình 4) nh− sau: M lệnh NC của Ch−ơng trình chuyển đổi M lệnh NC của máy MasterCAM m lệnh (CONVERT) tiện MICROTURN Hình 4: Sơ đồ ch−ơng trình chuyển đổi m lệnh NC từ MasterCAM sang máy MICROTURN Ch−ơng trình NC gia công một chi tiết của MasterCAM l một file dạng văn bản đ−ợc tạo ra khi thực hiện lệnh POST ( tự động tạo lập ch−ơng trình NC của MasterCAM. Để thực hiện xử lý, chuyển đổi các dòng lệnh trong file ch−ơng trình NC của MasterCAM chúng tôi viết một ch−ơng trình chuyển đổi (Convert) tự động từ m lệnh của MasterCAM v m lệnh của máy tiện CNC MICROTURN bằng một ngôn ngữ lập trình bậc cao Visua Basic.Net. Phần mềm chuyển đổi tự động m lệnh MasterCAM sang m lệnh của máy tiện CNC MICROTURN nh− hình 5. Hình 5: Giao diện ch−ơng trình chuyển đổi m lệnh NC 3. Kết quả ứng dụng xây dựng từ MasterCAM sang máy MICROTURN ch−ơng trình kết nối máy tiện MICROTURN v phần mềm MasterCAM để gia công trục cán thép tấm Từ kết quả thnh công việc xây dựng phần mềm chuyển đổi tự động m lệnh MasterCAM sang m lệnh của máy tiện CNC MICROTURN, chúng tôi đ ứng dụng nó để gia công trục cán thép tấm định hình l một chi tiết có độ phức tạp cao. Trục cán thép tấm định hình (hình 6) đ−ợc tạo bởi các đ−ờng sinh phức tạp bao gồm các đoạn thẳng, cung tròn v biên dạng phức tạp Spline. Để gia x công các bề mặt cong ny đối với các máy công cụ truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Đối với các máy phay CNC, tuy việc gia công các bề mặt trở nên đơn giản hơn song việc xác định toạ độ các điểm trên bề mặt gặp rất nhiều khó khăn do toạ độ đều đ−ợc nằm trong mặt phẳng không gian, vì vậy để lập trình gia công Hình 6: Trục cán thép tấm định hình 69 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 theo ph−ơng pháp lập trình tay l một công việc cực kỳ khó khăn. Với việc ứng dụng phần mềm chuyển đổi tự động m lệnh MasterCAM sang m lệnh của máy tiện CNC MICROTURN thì công việc trở nên đơn giản, nhanh chóng v chính xác theo các b−ớc sau: B−ớc 1: Xây dựng bản vẽ trục cán thép tấm định hình trên MasterCAM nh− hình 7: Hình 7: Bản vẽ trục cán thép định hình trên MasterCAM B−ớc 2: Thực hiện tạo m nguồn NC trong Mastercam nh− hình 8: Hình 8: Tạo m nguồn NC tự động trên MasterCAM 70 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 B−ớc 3: Chạy ch−ơng trình mô phỏng gia công trên MasterCAM để kiểm tra nh− hình 9: Hình 9: Quá trình mô phỏng gia công trên MasterCAM B−ớc 4: Chạy ch−ơng trình CONVERT để chuyển đổi m lệnh NC từ m lệnh NC của MasterCAM sang m lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN nh− hình 10: Hình 10: Kết quả chuyển đổi tự động m lệnh NC từ MasterCAM sang máy tiện MICROTURN 71 Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 3 (43) /Năm 2007 B−ớc 5: Chạy ch−ơng trình gia công đ đ−ợc chuyển đổi sang m lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN nh− hình 11: Hình 11: Quá trình gia công trên máy tiện MICROTURN 4. Kết luận Với những kết quả rất khả quan xây dựng phần mềm CONVERT để chuyển đổi m lệnh NC từ m lệnh NC của MasterCAM sang m lệnh NC của máy tiện CNC MICROTURN đ trình by ở trên, đang mở ra cho chúng ta khả năng rất triển vọng việc kết nối các máy công cụ NC v CNC với các phần mềm CAD/CAM mạnh để mở rộng khả năng công nghệ các máy công cụ NC, CNC v nâng cao khả năng hiệu quả đầu t− sản xuất cơ khí chế tạo máy ở n−ớc ta  Tóm tắt Bi báo trình by tóm tắt những kết quả đạt đ−ợc của việc nghiên cứu khả năng kết nối của một phần mềm CAD/CAM mạnh với máy tiện CNC Microturn nhằm nâng cao khả năng công nghệ của tiện CNC Microturn v nâng cao khả năng hiệu quả đầu t−. Quá trình kết nối đ−ợc thực hiện để tiến hnh gia công trục cán thép tấm định hình l sản phẩm rất phức tạp thnh công đ mở ra các khả năng rất lớn có thể gia công các chi tiết phức tạp trên máy tiện CNC Microturn dễ dng, mang lại hiệu quả cao. Summary Some recent results on interfacing MASTERCAM with a Microturn lathe in manufacturing rolling shafts By Nguyễn Phú Hoa This paper briefly presents recent results on interfacing powerful CAD/CAM software with a CNC Microturn lathe to increase its technological capacity and economical efficiency. The use of the mentioned interface is to manufacture complex rolling shafts. This increases flexibility of the CNC Microturn lathe. Ti liệu tham khảo [1]. Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Phú Hoa ( 1997), “ Thiết kế quy trình công nghệ tối −u theo chuẩn thứ tự nguyên công có giá thnh MIN (Z MIN ) với sự trợ giúp máy tính”, Thông báo khoa học của các tr−ờng Đại học Bộ Giáo dục v Đo tạo, H Nội. [2]. Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Phú Hoa ( 1999), “ Tự động hoá thiết kế tối −u quy trình công nghệ chế tạo”, Thông báo Khoa học, Tr−ờng Đại học kỹ thuật Công nghiệp 2/1999. 72

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_ket_qua_nghien_cuu_ve_kha_nang_ket_noi_mastercam_voi.pdf