Module 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh Trung học phổ thông

a) Thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm và mức nhận xét; ghi điểm và các mức nhận xét vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ; xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh; b) Sử dụng kết quả đánh giá. xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh.

pdf59 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh Trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_30danh_gia_ket_qua_ren_luyen_dao_ducpdf_6468.pdf
Tài liệu liên quan