Module 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường Trung học phổ thông

a. Giáo viên b. Các lực lượng giáo dục khác c. Các em học sinh d. Tất cả các lực lượng trên

pdf46 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2855 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường Trung học phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_28ke_hoach_hoat_dong_giao_duc_hspdf_0031.pdf