Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

Dù có hiệu quả bao nhiêu thì PMDH cũng chủ đóng vai trò là phương tiện chứ không phải là mục đích của tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học ở trường THPT.

pdf69 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 3199 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_22su_dung_mot_so_phan_mem_day_hocpdf_5288.pdf
Tài liệu liên quan