Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

- Nâng cao vai trò của tổ chuyên môn. - Tăng cường ứng dụng CNTT & TT trong kiểm tra, đánh giá kết.

pdf61 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 3615 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_21bao_quan_sua_chua_sang_tao_thiet_bi_day_hocpdf_712.pdf
Tài liệu liên quan