Module 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh Trung học phổ thông trong xây dựng kế hoạch dạy học

1) Bản chất của nhu cầu, động cơ hoạt động của con người. 2) Nêu cơ chế của nhu cầu - động cơ nhận thức - học tập

pdf48 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh Trung học phổ thông trong xây dựng kế hoạch dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_13vai_tro_cua_hs_trong_xay_dung_ke_hoach_day_hocpdf_8536.pdf