Mô hình nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất nhập đặc sản nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

(Bản scan) Trên đây là một số kết luận nghiên cứu lý thuyết kết hợp hội thảo chuyên gia về giả thuyết, mô hình và thang đo nghiên cứu sc XK nông phẩm Việt Nam. Trong các nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ tiến hành các nghiên cứu định lượng để kiểm định thang đo, mô hình và các giả thuyết nghiên cứu trên cùng đánh giá thực trạng hiệu suất SC XK của một số nông phẩm chọn điển hình để tạo luận cử thực tiễn trả lời 2 câu hỏi cốt lõi: - Các đơn vị (hộ gia đình, trang trại) nông nghiệp sản xuất nông phẩm nguyên gốc (OEM) Việt Nam nên tham gia vào mô hình SC XK nào là phù hợp? - Sau khi là thành viên của OEM và SC XK cần phải làm gì để đạt được mục tiêu quản trị giá trị, quản trị chi phí và an toàn cho họ và cho tổng thể sc?

pdf12 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất nhập đặc sản nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmo_hinh_nghien_cuu_chuoi_cung_ung_xuat_nhap_dac_san_nong_ngh.pdf
Tài liệu liên quan