Lý thuyết trọng tâm về Amin - Aminoaxit

Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Khi thay H trong hidrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH. C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được amin D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hidrocacbon ta thu được ancol

pdf4 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý thuyết trọng tâm về Amin - Aminoaxit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoon043_lythuyettrongtamveamin_aminoaxit_pi_baitaptuluyen_cb_de__8258.pdf
  • pdfmoon043_lythuyettrongtamveamin_aminoaxit_pi_baitaptuluyen_nc_de__0273.pdf
  • pdfmoon043_lythuyettrongtamveamin_aminoaxit_pii_baitaptuluyen_cb_de__6904.pdf
  • pdfmoon043_lythuyettrongtamveamin_aminoaxit_pii_baitaptuluyen_nc_de__0131.pdf
Tài liệu liên quan