Lập trình web - Chương 5: PHP & MySQL (MySQL)

Sử dụng ràng buộc Chỉ định bảng mã qui tắc sắp xếp cho dữ liệu của các table Tạo các thủ tục hàm và view Sử dụng bẫy sự kiện

pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình web - Chương 5: PHP & MySQL (MySQL), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftra_n_cong_a_n_ch5_0_mysql_7038.pdf
Tài liệu liên quan