Lập trình hướng đối tượng với C++ - Chương 4: Hàm (Function) - Đại học Cần Thơ

Đối số mặc định bỏ bớt đi gánh nặng phải chỉ định các giá trị của đối số cho tất cả các tham số hàm Đối số hàng lệnh Có thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnh được tạo ra sẵn cho một chương trình C++ thông qua hàm main Ví dụ: int main (int argc, const char* argv[]);

ppt8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng với C++ - Chương 4: Hàm (Function) - Đại học Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại Học Cần ThơHÀMCHƯƠNG 4:(FUNCTION)1HàmMục tiêuMô tả cách khai báo, định nghĩa, và gọi hàmNội dungKhai báo hàm, định nghĩa hàmTham số, đối số, phạm viBiến tự động, biến thanh ghi, biến nội tuyếnĐối số mặc định, đối số hàng lệnhChương 42Hàm Là Gì?Một phương thức để đóng gói quá trình tính toán  dễ dàng sử dụngĐịnh nghĩa hàm Khai báo hàmTên hàmCác tham số của hàmKiểu trả về của hàmMột phương thức để đóng gói quá trình tính toán  dễ dàng sử dụngĐịnh nghĩa hàm Khai báo hàmTên hàmCác tham số của hàmKiểu trả về của hàmĐịnh nghĩa hàmCác lệnhSử dụng hàmGọi hàmTên hàm( )Các đối sốNhận kết quả trả về của hàmChương 43Ví Dụ Về Hàm1 2 3 4 56789101112 int Power(int base, unsigned int exponent){ int result = 1; for (int i = 0; i 0) { double xyz =2; // xyz là cục bộ cho khối này cout 0 ? n : -n;}int Factorial (unsigned int n){ return n == 0 ? 1 : n * Factorial(n-1);}Chương 47Đối Số Mặc Định - Hàng LệnhĐối số mặc địnhbỏ bớt đi gánh nặng phải chỉ định các giá trị của đối số cho tất cả các tham số hàmĐối số hàng lệnhCó thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnhđược tạo ra sẵn cho một chương trình C++ thông qua hàm mainVí dụ: int main (int argc, const char* argv[]); Chương 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlap_trinh_huong_doi_tuong_voi_c4_6711_2021069.ppt