Lập trình android - Module 2

Lập trình android - Module 2 Sử dụng Fragment trong Activity, bao gồm 2 cách: - Thực hiện tham chiếu Fragment từ giao diện XML của Activity - Khai báo đối tượng Fragmentmanager, cho phép nhúng Fragment vào Activity từ Jacacode

pdf117 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình android - Module 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfandroid_module_2_ttth_dh_khtn__5655.pdf
Tài liệu liên quan