Làm việc với active directorykiến trúc active directory các đặc trưng của active

Các đặc trưng của Active Directory có thể được nhóm theo các phần sau: - Dữ liệu trong Active Directory được nhóm theo bậc (hierarchically). các đối tượng có thể được lưu trữ trong các đối tượng chứa khác.thay vì có 1 danh sách người sử dụng lớn độc lập, những người sử dụng có thể được nhóm vào trong một thể thống nhất.1 thể thống nhất có thể chứa thể thồng nhất khác, vì vậy ta có thể xây dựng 1 cây. - Active Directory sử dụng 1 multi-master replication .trong các domain window NT4 domain controler chính, PDC, là chủ.Trong window 2000 với Active Directory mỗi domain controller,DC,là chủ.nếu PDC trong winnt 4 domain bị rớt, không người sử dụng nào có thể thay đổi .password;người quản trị chỉ có thể cập nhật người sử dụng khi PDC

pdf34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Làm việc với active directorykiến trúc active directory các đặc trưng của active, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLam-viec-voi-Active-Directory-Kien-truc-Active-Directory-Cac-dac-trung-cua-Active.pdf
Tài liệu liên quan