Kỹ thuật tô màu trong PowerPoint

File mẫu của bài Kỹ thuật tô màu trong PPT (Bài viết được đăng trên tạp chí Tuần tin công nghệ – Viễn thông ECHIP số 100 (27- 07-2007))

ppt7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật tô màu trong PowerPoint, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Nội dung thứ nhất TTT TEXT TEXT TEXT TEXT TTT TTT Nội dung thứ nhất Nội dung thứ hai Nội dung thứ ba Nội dung thứ tư Nội dung thứ năm TTT Chọn câu hỏi môn Hóa 1 2 7 6 5 3 4 10 9 15 11 12 14 13 8 Chọn môn Chọn câu Chọn môn Đáp án Môn … (câu …) Có 4 lựa chọn A B D C Chọn câu hỏi môn Địa Chọn câu hỏi môn Địa Chọn môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKy_thuat_to_mau_.ppt
Tài liệu liên quan