Kinh tế vi mô 2 - Tổng quan về kinh tế học vi mô 2

Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vi mô 2 Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp và công cụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Công cụ nghiên cứu

pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế vi mô 2 - Tổng quan về kinh tế học vi mô 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12/9/2013 KINH TẾ HỌC VI MÔ 2 (Microeconomics 2) TS.GVC. Phan Thế Công 12/9/2013 TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG 1 KINH TẾ HỌC VI MÔ 2 (Microeconomics 2) TS.GVC. Phan Thế Công KHOA KINH TẾ & LUẬT - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Email: congpt@vcu.edu.vn 12/9/2013 2TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Chương 1 Tổng quan về kinh tế học vi mô 2 12/9/2013 3TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Nội dung chương 1  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vi mô 2  Đối tượng nghiên cứu  Nội dung nghiên cứu  Phương pháp và công cụ nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Công cụ nghiên cứu 12/9/2013 4TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Khái quát về kinh tế học vi mô  Kinh tế học:  Là môn khoa học nghiên cứu cách thức mà cá nhân và xã hội lựa chọn việc sử dụng nguồn lực khan hiếm của mình như thế nào.  Kinh tế học vi mô:  Là một bộ phận của kinh tế học chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi của các tác nhân trong nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ 12/9/2013 5TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu là hành vi kinh tế của các tác nhân trong nền kinh tế  Sự lựa chọn kinh tế tối ưu của người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ  Người tiêu dùng  tối đa hóa lợi ích  Doanh nghiệp  tối đa hóa lợi nhuận  Chính phủ  tối đa hóa phúc lợi xã hội 12/9/2013 6TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Nội dung nghiên cứu  Phân tích cầu  Mở rộng lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất  Cấu trúc thị trường và quyết định về giá  Rủi ro, bất định và lý thuyết trò chơi  Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế  Thị trường các yếu tố sản xuất  Những khuyết tật của thị trường và vai trò của Chính phủ 12/9/2013 7TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp so sánh tĩnh  Phương pháp phân tích thống kê và mô hình kinh tế lượng  Phương pháp cân bằng tổng quát  Quan hệ nhân quả 12/9/2013 8TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG Công cụ nghiên cứu  Mô hình kinh tế  Bảng biểu  Phương trình  Đồ thị 12/9/2013 9TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch_1_micro_2_7321.pdf