Kinh tế Môi trường - Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường

Cácphươngphápphátbiểusựưathích dựatrên thị trườnggiảđịnh: Giátrị kinhtế đượcthể hiệnquathị trường giảđịnhdựavàocácbảngcâuhỏi.  Ngoàira, mộtcách kháclà dựavào casestudy:chuyểngiaolợiích(benefit transfer)

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế Môi trường - Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh tế Môi trường Bài giảng 11 Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường B. Các bước thực hiện một phương pháp đánh giá Đề cương đề nghị: Mục tiêu của các phương pháp đánh giá kinh tế là để xác định tổng giá trị kinh tế hay thay đổi trong tổng giá trị kinh tế Mục tiêu: Phân loại của Tuener, Pearce & Bateman (1994) Phương pháp Dùng đường cầu Không dùng đường cầu Phát biểu sự ưa thích (Stated Preference) Bộc lộ sự ưa thích (Revealed Preference)  Chi phí thay thế  Chi tiêu bảo vệ  Chi phí cơ hội  Liều lượng đáp ứng Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation) Chi phí du hành (Travel Cost Method) Đánh giá Hưởng thụ (Hedonic Price Method) A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá  Có hai cách ước tính giá trị kinh tế hàng hóa môi trường:  Bộc lộ sự ưa thích (revealed preferences)  Phát biểu sự ưa thích (stated preferences) A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường  Các phương pháp bộc lộ sự ưa thích tập trung xem xét hàng hóa môi trường ảnh hưởng đến các thị trường của một hàng hóa nào đó như thế nào: Giá trị kinh tế được thể hiện qua thị trường đại diện, ví dụ như tiếng ồn -> giá nhà A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường  Các phương pháp phát biểu sự ưa thích dựa trên thị trường giả định: Giá trị kinh tế được thể hiện qua thị trường giả định dựa vào các bảng câu hỏi.  Ngoài ra, một cách khác là dựa vào case study: chuyển giao lợi ích (benefit transfer) A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường Phương pháp Phát biểu ý thích (Stated Preference) Bộc lộ ý thích (Revealed Preference) Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation) Chi phí du hành (Travel Cost Method) Đánh giá Hưởng thụ (Hedonic Price Method) Chuyển đổi giá trị (Benefit transfer) Phương pháp thị trường (Market-based techniques) Mô hình chọn lựa (Choice Modeling) A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị môi trường Xác định vấn đề Chọn phương pháp đánh giá Xác định đám đông và mẫu Thiết kế bảng phỏng vấn Phỏng vấn thử Phỏng vấn thật Phân tích kinh tế lượng Kiểm tra tính chính xác Tổng hợp và báo cáo B. Các bước thực hiện một phương pháp đánh giá giá trị môi trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_11_tong_quan_ve_cac_phuong_phap_danh_gia_gia_tri_moi_truong_0418.pdf