Kinh tế lượng - Bài 5: Đa cộng tuyến

Bớt bỏ biến trong mô hình: là biện pháp đơn giản nhất. Nếu một biến độc lập nào đó bieeur diễn tuyến tính hoặc dần tuyến tính qua cac biến còn lại nên gây ra công tuyến thì ta loaijbor biến đó trong mô hình tuy nhiên, có thê có nhiều biến như vậy, Ngoài ra mô hình có thể không phản ánh tốt về mặt kinh tế vì ẽ ra biến dó cần có mặt trong mô hình

pdf56 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế lượng - Bài 5: Đa cộng tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangkinhteluong_bai5_7069.pdf