Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung

Lý thuyết trường phái trọng thương (1500-1800)  Lý thuyết lợi thế tuyệt đối (A. Smith, 1776)  Lý thuyết lợi thế so sánh (D. Ricardo, 1817)  Lý thuyết dưthừa nhân tố và TMQT (E. Heckscher & B.Ohlin, 1933)  Nghịch lý Leontief (1947)  Lý thuyết dòng các sản phẩm trùng lặp (Linder, 1960s)  Lý thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm và khoảng cách công nghệ (R. Vernon & Posner, 1966)  Lý thuyết thương mại trong nội bộ ngành CN (Helpman, Krugman & Lancaster, 1979)  Lý thuyết TM và cạnh tranh không hoàn hảo (Stolper & Samuelson (1941)  Lý thuyết lợi thế cạnh tranh (M. Porter, 1990s

pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh tế Quốc tế 1 Chương 1: Giới thiệu chung 1.1 Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế 1.3 Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế 1.4 Lịch sử phát triển của các lý thuyết kinh tế quốc tế Kinh tế Quốc tế 2 1.1 Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế  Đặc trưng của các hàng hoá và dịch vụ trong các nền kinh tế  Tiềm lực và vai trò của các công ty đa quốc gia (MNCs) và xuyên quốc gia (TNCs)  Xu hướng liên kết kinh tế quốc tế  Hệ thống thương mại WTO Kinh tế Quốc tế 3 Kinh tế Quốc tế 4 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT  Mục tiêu Sự phụ thuộc về mặt kinh tế giữa các quốc gia Đặc trưng dòng chảy của hàng hoá, dịch vụ và thanh toán giữa các nước Chính sách định hướng các dòng chảy Tác động tới phúc lợi Kinh tế Quốc tế 5  Các nội dung chính Thương mại quốc tế o Hàng hoá hữu hình và vô hình o Gia công o Tái xuất khẩu và chuyển khẩu o Xuất khẩu tại chỗ Sự dịch chuyển các nguồn lực quốc tế o Lao động o Công nghệ o Vốn tư bản Tài chính quốc tế o Thị trường ngoại tệ và tỷ giá o Cán cân thanh toán quốc tế 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT Kinh tế Quốc tế 6 1.3 Phương pháp nghiên cứu  Trừu tượng hóa  Phân tích và tổng hợp  Phương pháp mô hình hóa  Phương pháp phân tích nhân tố Kinh tế Quốc tế 7 1.4 Lịch sử phát triển các lý thuyết kinh tế quốc tế  Lý thuyết trường phái trọng thương (1500-1800)  Lý thuyết lợi thế tuyệt đối (A. Smith, 1776)  Lý thuyết lợi thế so sánh (D. Ricardo, 1817)  Lý thuyết dư thừa nhân tố và TMQT (E. Heckscher & B.Ohlin, 1933)  Nghịch lý Leontief (1947)  Lý thuyết dòng các sản phẩm trùng lặp (Linder, 1960s)  Lý thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm và khoảng cách công nghệ (R. Vernon & Posner, 1966)  Lý thuyết thương mại trong nội bộ ngành CN (Helpman, Krugman & Lancaster, 1979)  Lý thuyết TM và cạnh tranh không hoàn hảo (Stolper & Samuelson (1941)  Lý thuyết lợi thế cạnh tranh (M. Porter, 1990s)  .... Kinh tế Quốc tế 8 12 yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh Kinh tế Quốc tế 9 Tài liệu dùng cho môn học  Slides  Giáo trình: Kinh tế học quốc tế, Nguyễn Tài Vượng, 2009  International economics, Dominique Salvatore, 1997.  International economics: Theory and policy, Krugman & Obstfeld, 2003  Tài liệu điện tử Kinh tế Quốc tế 10 Các Website có liên quan  Thông tin kinh tế VN  Thông tin hội nhập của VN .dei.gov.vn  Bộ công thương .moit.gov.vn  Tổ chức ASEAN .asean.or.id  Thông tin thuế APEC .apectariff.org  Tổ chức thương mại thế giới .wto.org  Quỹ tiền tệ quốc tế .imf.org  Ngân hàng thế giới .worldbank.org  Liên minh châu âu .europa.eu.int  Trung tâm TMQT .intracen.org  Diễn đàn kinh tế thế giới .weforum.org  …. Kinh tế Quốc tế 11 Yêu cầu đối với học viên  Dự lớp và tham gia vào bài giảng 10%  Tiểu luận môn học 15%  Thi giữa kỳ 15%  Thi cuối kỳ 60%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch1_gioi_thieu_kinh_te_quoc_te_0971.pdf