Khác biệt giới trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam

Kết quả phân tích trên bị hạn chế do thiếu dữ liệu về tình hình phân bổ nguồn nhân lực trong nội bộ hộ gia đình mà những dữ liệu như vậy cho phép phân tích sự tồn tại của những ý kiến thiên lệch về giới hạn trong phạm vị hộ gia đình. Cần phải tiến hành phân tích kỹ hơn để có thể xác định tốt hơn mục tiêu đối tượng theo vùng lãnh thổ cho các biện pháp can thiệp nhằm đạt được bình đẳng giới ở Việt Nam ở mức độ cao hơn Ngoài ra, thật thú vị nếu thu thập được thêm các dữ liệu về một số chủ đề như các vấn đề về dân tộc thiểu số, khả năng tiếp cận tín dụng của phụ nữ và nam giới việc sử dụng các khoản tín dụng đó, thất nghiệp ở phụ nữ và nam giới, cũng như các vấn đề về bạo lực trong gia đình. Điều quan trọng nhất là phải thường xuyên tiến hành phân tích về giới như vậy để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu do chính phủ Việt Nam đề ra trong một số chiến lược, ví dụ như chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ và chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèo toàn diện, cũng như tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bước thứ hai những cực kỳ quan trọng là phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu. Đợt phân tích về giới tiếp theo sẽ được thực hiện vào năm 2003, khi có dữ liệu mới từ cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002

pdf35 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khác biệt giới trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhác biệt giới trong nền kinh tế chuyển đổi ở việt nam (2).pdf
Tài liệu liên quan