Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 4: Cấu kiện chịu uốn

Để tiết kiệm thép, người ta thường cắt bớt một số cốt thép chịu kéo ở ngoài phạm vi gối tựa (của dầm liên tục) mà theo tính toán thi không cần thiết nữa (do M giảm nhiều) Giả sự ta có dầm BT cốt thép liên tục như hình vễ. Tại gối diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu là Fa=Fa1 + Fa2. Nhưng khi ra xa gối M giảm đi nhiều, tại tiết kiệm theo tính toán ta có thể cắt bỏ cốt thép Fa2

pdf20 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3298 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 4: Cấu kiện chịu uốn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKết cấu bê tông cốt thép - Chương 4.pdf
Tài liệu liên quan