Java Programming - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java - Đại học GTVT TP HCM

Các vấn đề liên quan đến class & interface: 0 Xây dựng class như thế nào? o Tạo object và khởi tạo các giá trị cho các thành phần dữ liệu. o Truy xuất đến thành phần của một object. o Phạm vi truy xuất của các thành phần trong class o Thành phần chung (static) cho tất cả các object của cùng một class. O Mối quan hệ giữa các class & các interface (thừa kế và đa hình)

pdf25 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Java Programming - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java - Đại học GTVT TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfjavachuong2_laptrinhhdtvoijava_8719_2047047.pdf
Tài liệu liên quan