Giáo trình Plant Cell Physiology - Chương 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ

2. Bộ gene ti thể (mtDNA) đã được giải trình tự trên nhiều loài sinh vật: a. Hầu hết bộ gene ti thể có cấu trúc mạch đôi siêu xoắn và hợp vòng. Gene ti thể có cấu trúc mạch thẳng tồn tại ở mọt số’ protozoa và nấm. b. Tỉ lệ GC của mtDNA thường khác biệt với DNA nhân tế bào và cho phép tách lập bằng việc ly tâm trên gradient CsCl. c. MtDNA không bị bc5 vào protein nhóm histone. d. Thường có nhiều phiên bản gene ty thể tồn tại trong một ti thể. e. Thành phần các gene rất tương đồng giữa các loài nhưng kích thước của mtDNA thay đổi rât lớn: mtDNA nhỏ hơn 20 kb (mtDNA con người có 16,569 bp) nhưng tất cả đều mã hóa protein. mtDNA nấm men có 80 kb nhưng chỉ một phần mã hóa protein. mtDNA thực vật có tới khoảng từ 100 kb đến 2 million bp và chỉ một phần mã hóa protein. 3. Quá trình sao mã đôi với mtDNA cũng mang tính bán bảo toàn có sử dụng các mtDNA polymerases và RNA primers và không có quá trình sửa lội (proofreading). a. Quá trình phiên mã của mtDNA xảy ra trong suốt chu kỳ tế bào. (DNA nhân tế bào sao mã chỉ trong s phase.) b. Cả 2 sợi đơn của mtDNA ở hầu hết động vật phiên mã liên tục.

pdf16 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Plant Cell Physiology - Chương 3: Bộ máy đồng hóa, sản sinh năng lượng và dự trữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsinh_ly_thuc_vat_3_bai_plant_cells_chloropast_mito_plus_2674_3685_2008197.pdf
Tài liệu liên quan