Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Giới thiệu môn học - Ngô Thị Thùy Linh

Đọc và nghiên cứu tài liệu bài giảng trước khi lên lớp  Tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành  Thực hiện đầy đủ các bài tập và project được giao

pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Giới thiệu môn học - Ngô Thị Thùy Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng GIỚI THIỆU MÔN HỌC HỆ QUẢN TRỊ CƠ SƠ DỮ LIỆU ORACLE Giảng viên: Ngô Thùy Linh https://sites.google.com/site/linhntmisba/ Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-2 MỤC TIÊU MÔN HỌC  Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: • Xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g • Thực hiện các thao tác cơ bản về quản trị trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g • Xây dựng các hàm, thủ tục, theo yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống sử dụng ngôn ngữ PL/SQL Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  Chuyên cần: 10% • Không điểm danh  Kiểm tra giữa kì: 30% • Kiểm tra 1: thực hành trên máy • Kiểm tra 2: seminar  Thi cuối kì: 60% • Trắc nghiệm  Xử phạt nếu phát hiện hành vi gian lận: • Các bên liên quan: 0 điểm Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-4 Tiêu chuẩn đánh giá  Seminar: • Sinh viên nhận topic từ đầu kì • Tính điểm theo nhóm (không chia điểm lẻ khi tính điểm cá nhân) • Có tính điểm cộng trong các buổi seminar • Điểm seminar + điểm cộng > 10  chuyển điểm sang Điểm kiểm tra 1 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-5 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC • Phần 1: Làm quen với hệ quản trị CSDL Oracle • Phần 2: Cơ bản về SQL • Phần 3: Cơ bản về PL/SQL • Phần 4: Quản trị cơ sở dữ liệu – Kiến trúc của Oracle 11g – Làm việc với các đối tượng trong CSDL – Quản lý người dùng – Sao lưu và phục hồi Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-6 PHÂN BỔ THỜI GIAN  Phòng máy: 8 buổi, lý thuyết: 8 buổi Tuần 1 Làm quen với HQTCSDL Oracle Tuần 2 Cơ bản về SQL Tuần 3 Cơ bản về SQL (tiếp) Tuần 4 Thực hành Tuần 5 Cơ bản về PL/SQL Tuần 6 Cơ bản về PL/SQL (tiếp) Tuần 7 Thực hành Tuần 8 Kiểm tra lần 1 Tuần 9 Kiến trúc của Oracle 11g Làm viêc với một số đối tượng trong CSDL Tuần 10 Quản lý người dùng Tuần 11 Sao lưu và phục hồi Tuần 12 Thực hành Tuần 13 Seminar (Kiểm tra lần 2) Tuần 14 Seminar (Kiểm tra lần 2) Tuần 15 Seminar (Kiểm tra lần 2) Tuần 16 Ôn tập Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-7 NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN  Đọc và nghiên cứu tài liệu bài giảng trước khi lên lớp  Tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành  Thực hiện đầy đủ các bài tập và project được giao Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-8 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Bài giảng của giảng viên • Oracle 11g Administrator Certified Associate. Biju Thomas. Wiley. 2009 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng 0-9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdforaclech00_2014_8681_2013671.pdf